Specialistutbildning lönar sig sent, eller?

Vårdförbundet.se går det att läsa att det tar i snitt 19 år innan en specialistutbildning lönar sig, med hänvisning till studien ”The Shortage of Specialist Nurses in Sweden”.

Här på Sjuksköterska.nu säger jag att det tar ungefär fem år innan en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård lönar sig, med exempel hämtade ur verkligheten.

Tänker du någon gång läsa en specialistutbildning är det här relevant för dig.

Var räknar man “fel” i studien?

För att reda ut var mina och studieförfattarnas beräkningar skiljer sig åt läser jag igenom studien och hittar följande:

  • The income for the specialist nurse the first year will constitute of a student loan of 54 440 and a student grant of 26 960, in total 81 400 SEK.
  • The student loan is paid back in yearly amortizations and there are also rent payments of the loan.
  • Year two, the specialist will earn the salary of a nurse with one or less than one  year in experience  multiplied with the average  wage premium of being a specialist nurse.

“The average wage premium of being a specialist nurse”, alltså hur mycket högre lön specialistutbildade sjuksköterskor har, är följande:

  • Anesthesia + 7.9%
  • Operation Care + 7.9%
  • Company Nurse + 8.4%
  • Intensive Care + 8.4%
  • Midwife, care + 8.8%

För att bestämma vilken ny ingångslön sjuksköterskan skulle ha efter sin specialistutbildning tog man snittlönen för sjuksköterskor med <1 års erfarenhet och multiplicerade med den tidigare framräknade “wage premium” för de olika specialistutbildningarna. Denna uträkning ger (21600×1.079) 23 306 kr i ingångslön för en operationssjuksköterska.

Om man tar jobb som operationssjuksköterska med en ingångslön på 23 306 kr bedriver man delvis ideellt arbete.

I verkligheten har en grundutbildad sjuksköterska en grundlön på cirka 21 600 efter ett år i yrket och lägstalönen för operationssjuksköterskor är runt ~25 000.  Detta innebär en löneförhöjning på 15,7% (25000/21600) eller närmare 1700kr mer i månaden än vad man räknade med i studien.

Varför tjäna så lite under studieåret? Varför ta studielån?

Vidare anges i studien att den blivande specialistsjuksköterskans inkomst under studieåret är summan av studielånet på 54 440 och studiebidraget om 26 960.

Studieåret är 40 veckor långt. Det finns 12 veckor att jobba på. Sommarjobb är det sällan svårt att hitta som sjuksköterska.

Även om man väljer att “ha semester” i fyra veckor under sommaren, kan man tjäna långt mycket mer än 54 400 på återstående åtta veckor. Allt mellan 100 000 och 200 000 kronor för en sommar som grundutbildad sjuksköterska i Norge är fullt rimligt. Då slipper du också både ta lån och betala ränta.

Hur påverkar detta ditt beslut om specialistutbildning?

Det ska mycket till för att ditt ekonomiska resultat ska vara lika bedrövligt som i studien, åtminstone om du väljer din specialistutbildning väl. Det vill säga, om du väljer en av specialistutbildningarna som gör att arbetsgivaren inte kan ersättas dig med vilken sjuksköterska som helst.

Nu finns det ingen fastslagen lägstalön för specialiteterna, men i praktiken behöver man som specialistsjuksköterska inte nöja sig med lägre än en viss summa oavsett hur kort erfarenhet man har sedan tidigare. Om man jobbat mer än ett år som grundutbildad sjuksköterska gör man oftast en lägre procentuell löneförhöjning efter specialistutbildningen.

Så sitt inte och grubbla, läs en specialistutbildning redan till hösten och sätt fart på din lönekarriär!

Varför inte anestesisjuksköterskeutbildningen?