Sjuksköterska 2.0

Säg som det är. Du är fortfarande intresserad av din profession.

Så pass att du surfar sjuksköterskesaker på din fritid.

Då har du säkert redan sett att det finns:

Så bra, då har vi det gemensamt. Också.

Det bästa med internet är..

Vi har fler saker gemensamt, som att vi båda har förstått att internet innebär vår bästa chans att:

  • Dela och/eller sprida information
  • Organisera oss, och protestera
  • Påverka den allmänna opinionen

För dig är internet också källan till information om hur du kan:

  • Börja jobba utomlands
  • Hitta en bra arbetsgivare
  • Höja din inkomst

Den nischen ska vi fylla här

Sjuksköterska.nu handlar bland annat om norgejobb, bemanningsföretag, jobb i försvarsmakten, individuell utveckling och att göra sig en karriär (trots att det saknas en naturlig karriärstege).

Tillsammans ska vi skriva om lönsamma jobbmöjligheter, bra arbetsgivare, god arbetsmiljö och utvecklande uppdrag.

Så bra att du är här!

Bli en av  medlemmar som håller sig uppdaterade med ett mejl i veckan.