Sjuksköterska max 48h per vecka i Norge

Det händer saker i Norge som kommer att påverka ditt framtida norgejobbande som sjuksköterska.

Adecco som är ett av de femton bemanningsföretagen som ingått ramavtal med “helseregionene” tillåter nu inte svenska vikarier att jobba mer än 48 timmar per vecka.

Beslutet togs som följd av en serie artiklar (1, 2, 3)  i norsk press om undermåliga arbetsförhållanden på sjukhem drivna av Adecco i Oslo-regionen. Sjuksköterskor anställda vid sjukhemmen ska ha varit schemalagda upp till 84 timmar per vecka, utan att erhålla övertidsersättning. Direkta brott mot arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen följs inte av någon

I verkligheten är detta varken begränsat till Adecco eller ovanligt. Få bemanningsföretag i Norge erbjuder övertidsersättning. Både 70 och 80 timmars arbetstid i veckan är vanligare än vad allmänheten och politikerna verkar tro – även för vikarier anställda direkt av stat och kommun.

När Adecco inte kan erbjuda mer än 48h arbetstid per vecka kommer svenska sjuksköterskor rimligtvis inte jobba annat än långhelger för dom.

I tillägg måste Adecco förstås erbjuda en högre grundlön för att kunna konkurrera med övertidsersättningen som staten och kommunen betalar efter de första 35,5 arbetstimmarna per vecka.

Det blir spännande att se vad detta leder till.

Tillägg den 30/4 2011:

Du kan läsa mer om detta under “Sjuksköterskans jobb” och
Din framtid som sjuksköterska i Norge