Sjuksköterska i försvaret: Afghanistan

Om du är intresserad av att arbeta som sjuksköterska i Afghanistan, för försvarets räkning, är detta information som kan vara intressant för dig. Det handlar om det praktiska runt en tjänst som sjuksköterska på ambulans (nurse MMT) i Afghanistan (FS23).

Insats, Afghanistan, 2012

FS23 är styrkan som roterar ner till Afghanistan i slutet på maj (2012) och tar ansvar för insatsen under juni-november.

I19 i Boden har det överordnade ansvaret för styrkan. De har givit Skövde med P4/TrängR i uppdrag att sätta upp och bemanna “Medical platoon”.

Medical platoon består av ett flertal olika enheter, bland annat en forward surgical unit eller framskjuten kirurgisk förmåga (sid. 56), en förmåga som bytt namn och funktion flera gånger men som ändå finns kvar i anpassad form. Det finns även en Role-1 mottagning och flertalet MMTs (mobile medical teams/medical mobile teams).

Varje MMT består av en vagnschef, en förare och två sjuksköterskor. Tidigare har det varit en sjukvårdare och en sjuksköterska per vagn, och hur fördelningen borde vara är något som varit uppe för diskussion.

Hur söker jag till utlandsstyrkan?

Tidigare har alla tjänster lagts ut på försvarsmaktens hemsida ungefär ett år före avresa till insatsområdet. Nu är det meningen att den största delen av rekryteringen ska ske internt, inom stående förband. Det verkar dock inte finnas något större utrymme för sjuksköterskor i de stående förbanden, annat än som tidvis tjänstgörande personal. Formerna för en anställning som tidvis tjänstgörande sjuksköterska är  inte klara ännu, men de är på gång.

Inför FS23 kontaktar förbandet sjuksköterskor som sedan tidigare finns i försvarets rullar av en eller annan orsak. Exempelvis rör det sig om sjuksköterskor som deltagit i Nordic Battlegroup och anmält sitt intresse för internationella uppdrag och insats i afghanistan. Dessa är naturligt bland de första som rings då de redan har fått en del relevant utbildning. Även veteraner som visat intresse för ytterligare insatser tillfrågas tidigt.

Denna rundringning har skett nu i veckorna. Efter att ha ringt de ovan nämnda sjuksköterskorna har det blivit aktuellt att utlysa vakanser på försvarsmaktens hemsida. Dessa ligger ute så länge som det behövs, till tjänsterna är tillsatta.

För att ha bästa chansen att få åka iväg vill du vara del av den första gruppen som rings, så du slipper förlita dig på att vakanser ska läggas ut på hemsidan. För sjuksköterskor som vill “finnas med i rullarna” finns det flera vägar att gå. Att höra av sig till Försvarsmedicincentrum är en ingång. Att ringa direkt till rekryterande förband är en annan.

Som du kan se är det inte kört ifall du inte är en av de som kontaktas i första runtringningen. Tjänsten Sjuksköterska/ambulans FS23 (länk till beskrivning av tjänsten, sparad som .pdf på lokal server) ligger uppe nu på försvarsmaktens hemsida, sökbar fram till 30/9.

Hur ser utbildningsperioden ut?

Som det står i befattningsbeskrivningen sträcker sig utbildningsperioden från januari till maj 2012, med mission från slutet på maj till november.

Om du inte har en bakgrund i försvaret, eller om du har en GSU som behöver dammas av, börjar utbildningen redan vecka 47 (2011) med GSU INT. Efter fyra veckors grundläggande soldatutbildning på Livgardet i Stockholm är du redo för den missionsspecifika utbildningen som börjar vecka tre, fyra eller fem (oklart, obestämt, kan förändras).

En preliminär planering säger att det är inryck vecka fem, med tre veckor på Livgardet. Vecka åtta-tio spenderas på Försvarsmedicincentrum i Göteborg. Vecka 11-14 på Livgardet, vecka 15 ledigt, och 16-19 åter på Livgardet.

Kort efter det följer nedrotering till Afghanistan.

Under den sex månader långa insatsen kommer du ta ut två ledigheter, eller “Leave”, på ungefär två plus två veckor. Då alla ska hinna ta ut sin leave, utan att förbandet ska lämnas med nedsatt förmåga, måste några ta leave tidigt efter ankomst till Afghanistan och andra kan få sin sista leave kort innan insatsens slut. Det är bara att gilla läget.

Hur är det med lön och andra ersättningar?

Lönen som står i befattningsbeskrivningen är på 38000kr. Detta är också vad du får under utbildningstiden. Under tiden i Afghanistan får du även ut ett missionstillägg på 11500kr. Vid mission tillkommer även ett skattefritt traktamente på 67,50 per dag eller ~2000kr per månad. Har du småbarn hemma får du ett extra bidrag för detta. Läs mer under löner och villkor på försvarsmaktens hemsida.

Under tiden på Livgardet får du betalda resor och fritt logementsboende. Maten står du för själv.

“Sex månader är för mycket för mig”

Du är inte ensam i den sitsen. Och tur är väl det, för desto fler som är i samma sits (och inte har möjlighet att göra en full mission) desto större chans är det att det blir aktuellt med mission ändå. En begränsad sådan.

Får man från försvarets/förbandets sida inte tag på personal nog för att fylla befattningarna, efter vakansrekryteringar, så återvänder man till de som vid första rundringningen varit tvungna att tacka nej till full mission.

Finns det då två lämpliga sjuksköterskor som kan täcka en halv mission var kan detta bli en möjlig lösning. Detta innebär dock flera nackdelar för försvarsmakten – exempelvis måste då två personer utbildas (det är lätt att förstå att detta innebär en merkostnad), och när den första sjuksköterskan väl “blivit varm i kläderna” nere i Afghanistan byts hon eller han ut mot en “nykomling”.

Att erbjuda sjuksköterskor anpassad missionslängd (tre månader) tror jag leder till att fler sjuksköterskor har möjlighet att söka tjänsterna. Detta i sig innebär att kompetensen kan höjas. Det kan även tänkas vara fördelaktigt att man inte är borta från sitt vanliga jobb nio månader i sträck.

Sjuksköterska som sjuksköterska?

I försvarsmakten gör man skillnad på sjuksköterskor. Åtminstone ibland, och i vissa avseenden.

De tidigare nämnda tjänsterna som “Sjuksköterska/Ambulans”, två per MMT/vagn, delas informellt upp i en mer erfaren sjuksköterska (ex. prehospital erfarenhet, erfarenhet av tidigare missioner, ambulanssjuksköterska) och en “andra sjuksköterska” med lägre krav på erfarenhet/kompetens.

Detta för att tjänsten som “andra sjuksköterska” ska kunna fyllas med en – om så krävs – i det närmaste nyutexaminerad sjuksköterska. “Det kommer ju att vara en erfaren sjuksköterska i vagnen i alla fall, och tjänsten som andra vårdare besattes för några år sedan av en sjukvårdare. Fungerade det då så fungerar det nu.”

Men det går att rekrytera erfarna ambulans-, intensivvårds- och anestesisjuksköterskor. Det går att se till så att det finns två erfarna, kompetenta, sjuksköterskor per vagn. Två sjuksköterskor som kan agera autonomt vid ett prehospitalt masskadeutfall.

Ett tips på vägen: detta uppnår man inte genom att erbjuda samma villkor och lön till grundutbildade/oerfarna sjuksköterskor som till veteraner med specialistkompetens/lång erfarenhet.

Kanske är detta något försvarsmedicincentrum, i egenskap av medicinsk auktoritet i försvarsmakten, behöver se över?

Läs också tidigare inlägg om sjuksköterskans roll i försvarsmakten: