Sjuksköterska: Försvarsmakten behöver dig

Undrar du vad försvarsmakten har att erbjuda dig som sjuksköterska?

Väcktes kanske intresset av artikeln i Vårdfokus, den om Johan som lär sjuksköterskor tänka som soldater? Även om du missade den kan du inte ha undgått den efterföljande debatten som sträckt sig över flera nummer. Först ut var Miahabos upprörda insändare “Sjuksköterskor ska inte delta i strid“, följt av Thommys och Elisabeths nyansgivande inlägg. Jacob, han verkade mest tänka på lönen. Inget fel med det.

Sjuksköterska i försvarsmakten

Försvarsmakten är en organisation i förändring. Det påverkar utbudet av tjänster för dig som sjuksköterska. Värnplikten avskaffades 2010. 2014 ska Sverige ha en yrkesarmé med kontraktsanställda soldater.

Värnpliktens längd varierade med de olika befattningarna. Den grundläggande soldatutbildningen (GSU) var normalt sett tre månader lång. Utöver det tillkom befattningsutbildning och övningar. 7-11 månader total utbildnings- och övningstid var inte ovanligt, innan MUCK.

Så många soldater som har genomgått värnplikten, så många beskrivningar av tiden i det militära finns det. Intensiv, långtråkig, lärorik, utvecklande, tröttsam – alla upplevelser är giltiga.

Få är de soldater som i slutet av värnplikten yttrade orden “jag känner ett behov av mer utbildning och övning i min soldatroll”. Det kommer inte heller finnas året runt-tjänster för sjuksköterskor i yrkesarmén – det går inte att ha sjuksköterskor boende på logement för att utbildas och övas 365 dagar om året, år efter år. Istället ska “specialister” (bland annat legitimerad personal) anställas enligt en särskild anställningsform kallad “tidvis tjänstgöring”.

Tanken är att du som sjuksköterska ska tjänstgöra för försvarsmakten under kortare perioder. En tvåveckors övning här, en mässa där. Kanske en insats, eller åtminstone en leave-avlösning. Idéerna för tidvis anställda är många men de exakta formerna är inte fastställda.

Din väg in i Försvarsmakten

Tydligt är i alla fall att du behöver skaffa dig grundläggande soldatfärdigheter och viss militär vana innan Försvarsmaktens verksamhet öppnas på riktigt för dig. Istället för värnplikten finns nu en grundläggande militärutbildning (GMU) som är tre månader lång och ges vid flera tillfällen varje år. Har du tidigare erfarenhet av försvarsmakten i form av värnplikt eller utlandsmission behöver du inte göra en ny GMU.

Innan du tar initiativet att söka och genomföra en tremånaders GMU bör du ha en bild av vad du vill göra i försvarsmakten. Det kanske inte är så klokt att göra en fristående GMU när du kan få motsvarande behörighet som del av utbildningen inför en mission (GSU US), om det ena betalar 4500 i månaden och det andra 38000.

Vad kan Försvarsmakten erbjuda dig?

Nu kanske du tror att du kan gå in på Försvarsmakten.se och lätt hitta information om vad försvarsmakten behöver sjuksköterskor till (både nu och i den närmaste framtiden), men så är tyvärr inte fallet. Försvarsmedicincentrum, som enligt hemsidan “ansvarar för rekrytering och utbildning av kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal”, har förvisso en egen sektion – men informationen är knapphändig.

Under “rekrytering” berättas kort om vad de olika sjukskötersketjänsterna vid insatsen i Afghanistan innebär. Närmare beskrivningar av tjänsterna finns i form av befattningsbeskrivningar i enskilda pdf-dokument, exempelvis sjuksköterska/Ambulans. Men du vill förstås veta ännu mer. Vilken missionsspecifik utbildning kommer jag få, i min roll som sjuksköterska? Vad är villkoren under utbildningen? Hur länge måste jag vara borta? Hur känns det att vara där? Vilka utmaningar kan jag ställas inför där nere? Hur långt räcker min kompetens? Hur ser försäkringen ut, ifall något skulle hända mig?

Och är det verkligen bara i Afghanistan som försvarsmakten behöver sjuksköterskor?

Relevanta frågor. Jag vill att svaren ska finnas här på Sjuksköterska.nu. Har du egen erfarenhet? Berätta gärna i en kommentar!

Läs mer om villkoren vid en insats i Afghanistan: