Sjuksköterskor tjänar nästan dubbelt så mycket i norska försvaret

Norge delar på ansvaret för att bemanna ett fältsjukhus i Afghanistan. De behöver främst anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor, men även intensivvårdssjuksköterskor.

Norge har et eget sykehus i den norske leiren i Meymaneh. Dette sykehuset er for tiden bemannet med medisinsk fagpersonell fra Norge, USA og Makedonia. Fra mai/juni 2012 skal Norge stille med et kirurgisk team.

Den svenska afghanistaninsatsen bemannar inte ett fältsjukhus, ändå behövs specialistsjuksköterskor. På ‘framskjuten kirurgisk förmåga’ eller ambulans.

Men om du är anestesi-, intensiv- eller operationssjuksköterska och vill jobba på fältsjukhus i Afghanistan, så vänder du dig lämpligen till norska försvaret.

Vill de ens ha svensk personal?

Jag läser “frågor och svar”:

* Hovedregelen er at man må være norsk statsborger.  Det åpnes imidlertid for å vurdere søkere med utenlandsk statsborgerskap eller dobbelt statsborgerskap dersom man ikke har andre kvalifiserte søkere (norske søkere vil bli prioritert).

Är det brist så är det. Du förlorar ingenting på att söka.

Vilka villkor gäller i norska försvaret?

Missionslängd:

Vi trenger personell til lengre og kortere oppdrag. Eksempel på kort oppdrag vil være 4-5 uker som leaveavløser. Lengre oppdrag vil f.eks være villighet til å stå i Afghanistan i 3 mnd, da med rett til en leavehjemreise. Vi er selvfølgelig også interessert i personell som kan stå ute hele kontingenten, ca 6 mnd.

Rimligt. Detta är också något som händer i svenska försvaret. I första hand rekryteras de som kan tänka sig att göra hela missionen. Om det inte finns nog sökande som kan göra full mission delas missionen upp i kortare uppdrag.

Hur är det med lönen?

Lönen består av fyra delar:

Grunnlønn: Stillinger i internasjonale operasjoner er satt inn i ett lønnstrinn i Statens lønnsregulativ. Grunnlønnen avhenger av gradsnivå.

Misjonstillegg: Dette er kompensasjon for risiko, ulempe, beredskap og høy arbeidsbelastning. Satsen for dette finnes i gjeldende særavtale for internasjonale operasjoner.

Utenlandstillegg: Dette tillegget dekker relevante merutgifter forbundet med tjenestegjøringen i utlandet.

Familietillegg: Forsvaret gir et ekstra tillegg på kr 6000,- per måned til de som deltar i en operasjon i utlandet og som har omsorg for barn under 18 år.

Grundlönen beror på gradsnivå. En specialistsjuksköterska ges graden löjtnant. Löjtnanter på internationellt uppdrag har sin lönetrappa mellan nivåerna 32 och 65 (PDF, sida 42).

En titt på statens lönetabell visar vilket lönespann det rör sig om. Som högst handlar det om en årslön på 528 600 kr (kr = norska kronor, om inget annat uppges). Det motsvarar en månadslön på 44 033 kr (att jämföras med det svenska Försvarsmakten erbjuder: 38 000 – 42 000 SEK i grundlön).

Missionstillägget är  22 000 kr per månad (PDF, sida 7).

Familjetillägget är på 6000 kr per månad, som skrivet ovan.

Utlandstillägget är 135 kr per dag och det är skattefritt.

För sjuksköterskor tillkommer ett speciellt tillägg, ett så kallat “medisinsk fagtillegg” (PDF, sidan 19-21).

Det är på antingen 5000, 8000 eller 12 000 kronor per månad beroende på hur lång deployeringperioden är (<8 veckor, 8-12 veckor eller >12 veckor).

Över 80 000 kr i månaden?

Det verkar så. Om du inte har barn hemma blir det 78 000 kr som ska skattas och 4050 kr som är skattefritt.

Tre månader i Afghanistan ger 234 000 kr som ska skattas och 12150 kr skattefritt. Med en växlingskurs på 1.19 blir det ~293 000 svenska kronor.

Tre månader med svenska Försvarsmakten i Afghanistan ger dig 154 500 kr (varav ungefär 6000 kr är skattefria).

Norska försvaret betalar alltså 90% mer. Men då blir du också “tvungen” att sitta i ett fältsjukhus på campen, istället för att åka runt i pansarterrängbil och “vara i hetluften”.

Så det beror på vad du vill ha ut av din insats.

 • Jenny

  Intressant! Man undrar ju om ev nackdelar att åka med norska försvaret i jämförelse med det svenska? Om vi bortser från lönen helt och hållet.

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Hej Jenny,

   Ja visst undrar man.Antalet hemresor verkar vara samma (en per tre månader). Villkoren under missionsutbildningen/befattningsutbildningen verkade vara liknande/bättre i Norge (läste något om fri kost). Jag vet inte om missionsutbildningarna är lika omfattande, eller om befattningsutbildningarna håller lika hög kvalitet.

   När det gäller just Afghanistan så befinner sig norrmän och svenskar i olika delar av Afghanistan (även om de ligger relativt nära varandra). De säkerhetsmässiga förhållandena i de olika områdena påverkar förstås. Samtidigt är de norska tjänsterna mer bundna till basen/fältsjukhuset och de svenska betydligt mobilare.

   Sedan påverkar det säkerligen upplevelsen om man kan se att ens närvaro har effekt. Om lokalbefolkningen får det bättre (och har fått det bättre sedan styrkorna anlände). Jag tänker att det beror mycket på hur stort biståndsarbetet är i respektive område. Jag vet inte hur skillnaden mellan svenskt och norskt biståndsarbete ser ut.

   Men jag skulle väldigt gärna vilja veta om det finns mer generella skillnader. Kanske finns det att läsa om någon sjuksköterska/sykepleier som åkt på mission med norska försvaret? Jag ska se vad Google säger.

   /Sjuks.nu

 • B Huzell

  Hej.  hur gör man för att söka till norska försvaret?  jag hittar ju inga ssk tjänster,
  tar de överhuvud tagit äldre ssk med 1000 års erfarenhet??
  Skulle kunna vara en erfarenhet om inte annat. Betalar normen så mycket mer så 
  why not?