Norsk sjuksköterskelegitimation

Norsk sjuksköterskelegitimationDu ska skaffa norsk sjuksköterskelegitimation.

Du skulle önska att det var så lätt som 1-2-3:

 1. Skriv ut och fyll i ansökningen
 2. Vidimera bifogningarna
 3. Betala och skicka in

Svårare blir det inte.

Din fullständiga guide till
norsk sjuksköterskelegitimation

Om något är oklart efter att du läst genomgången, eller om en fråga uppstår på vägen, skriv en kommentar så ska jag hjälpa dig.

Steg 1: Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten

Ansökningsblanketten hittar du på SAK.no, mer specifikt här.

Blanketten fylls i enligt vägledningen.

Jag förklarar fält för fält, för att undvika konstigheter.

 • Surname/Family name: Ditt efternamn.
 • Given Name(s): Dina namn, i den ordning de står angivna i ditt pass.
 • Postal Address: Hemadress.
 • Postal Code: Postnummer.
 • E-mail Address: Din e-postadress.
 • Telephone: Ditt telefonnummer, skriv Sveriges landskod “0046” följt av ditt telefonnummer, minus den första nollan. Exempel: Om ditt telefonnummer är “070 1234567” skriver du “0046 70 1234567”
 • ID Number (DD.MM.YYYY): Har du redan ett norskt personnummer, eller ett tillfälligt norskt D-nummer, skriver du det. Annars skriver du din födelsedata i formen dag.månad.år (DD.MM.YYYY).
 • I hereby apply for: Kryssa i rutan för authorisation.
 • Health personell category: Fyller du i blanketten elektroniskt väljer du General Nurse, annars skriver du detsamma för hand.
 • Description / name of examination or test: Sjuksköterskeexamen. Skippa engelskan, de förstår ändå.
 • Date of passing (DD.MM.YYYY): Skriv datumet som står på ditt examensbevis, återigen i formatet dag.månad.år.
 • Country of qualification: Välj/skriv Sweden.
 • List of enclosures: Här ska du använda minst fyra rader. På första raden skriver du “Kopia av examensbevis, sida 1”.  Andra raden “Kopia av examensbevis, sida 2”. Tredje raden “Kopia av svensk sjuksköterskelegitimation”. Fjärde raden “Kopia av pass”. Sedan ska varje arbetsintyg få en rad var.
 • Encl. No: Fyll i 1 för rad ett, och så vidare till och med 4 som kommer stå på samma rad som “Kopia av pass”, och så vidare för arbetsintygen.
 • Place: Stad du är i när du skriver under dokumentet.
 • Date: Dagens datum när du skriver under dokumentet.
 • Signature: Din underskrift, skriv med blå bläckpenna.

Steg 2: Vidimera mera

Plocka fram passet. Leta upp ditt examensbevis och din svenska sjuksköterskelegitimation. Du ska också skaffa ett arbetsintyg.

Jag utgår från att ditt examensbevis är tvåsidigt och att sidorna är märkta 1 (2) och 2 (2). Båda sidorna ska vara med. Försäkra dig om att du har funnit ditt yrkesexamensbevis, och inte det som det står “filosofie kandidatexamen” på.

Du ska skicka in vidimerade kopior av samtliga dokument (pass, sjuksköterskeexamen, sjuksköterskelegitimation och arbetsintyg). Att de ska vara vidimerade innebär att en institution eller person med laga rätt ska ha gått i godo för att dokumenten är exakta kopior av orginalen. Detta intygas med en stämpel och underskrift på varje kopia.

Vill du betala för att få dokumenten vidimerade kontaktar du din lokala “notarius publicus”.  Men du sparar hellre pengarna, därför beger du dig till Arbetsförmedlingen.

På arbetsförmedlingen uppger du att du ska söka jobb i Norge, sedan ber du snällt om hjälp med att få dokumenten vidimerade.

Har du tur får du hjälp. Har du otur får du leta dig vidare. Arbetsförmedlingen kan tydligen neka till att vidimera dokument, trots att du behöver dokumenten i ditt arbetssökande. Det där handlar om dagsformen på den handläggare du blir tilldelad på arbetsförmedlingen. Håll tummarna!

Du kan även få dina dokument vidimerade på universitet som utfärdade din examen. Kontakta institutionssekreteraren så löser det förhoppningsvis sig.

Se till att du får en tydlig stämpel och en underskrift på varje kopia. Även andra sidan av ditt examensbevis.

Märk sedan de vidimerade kopiorna i samma ordning som på ansökningsblanketten. Första sidan av examensbeviset med en etta, andra sidan av examensbeviset med en tvåa, sjuksköterskelegitimationen med en trea och passet med en fyra.

Arbetsintyget (orginalet, eller vidimerad kopia) är SAK’s bekräftelse på att du arbetat som sjuksköterska efter att du tagit din examen. Ordagrant säger den norska vägledningen såhär:

Bekreftelse fra arbeidsgiver på arbeidsforhold etter avlagt eksamen og frem til i dag, hvor start- og evt. sluttdato fremgår samt stillingsprosent og arbeidsområde. Dersom du ikke har vært i arbeid i denne perioden, må du opplyse om dette.

Du tillgodoser enklast detta krav genom att be din nuvarande (och dina tidigare) arbetsgivare skriva ut arbetsintyg. Det finns inget krav på att du ska ha jobbat en tid innan du söker norsk autorisasjon. Syftet är att kontrollera att du har aktuell och uppdaterad kunskap.

Om du inte kan få tag på dina arbetsintyg så kan du istället skicka med ett brev för att förklara varför du inte bifogar arbetsintyg. Har du jobbat mer än fem år, så räcker det om du kan visa upp arbetsintyg för de senaste fem åren.

Steg 3: Betala. Skicka in. Vänta.

Du ska nu betala för din ansökan. Det kostar 1665 norska kronor, idag den 21 februari 2015. Kontrollera alltid detta på SAKs hemsida för nuvarande belopp.

Pengarna sätter du in på bankkonto 7694.05.16796. Du märker betalningen med namn och födelsedatum. Det är en utlandsbetalning du ska göra, därför behöver du följande information:

 • SWIFT/BIC: DNBANOKK
 • IBAN: NO8876940516796
 • Bank: DNB, 0021 Oslo

Kom ihåg att sätta valutan till NOK, och markera valet som säger att du ska betala för mottagarens kostnader. Detta är viktigt och missar du det kommer din söknad inte att behandlas.

Efter att du har betalat ska du skriva ut ett kvitto på att betalningen har gått iväg. Denna ska du bifoga med de övriga dokumenten i din söknad.

Kolla så igenom ansökan en gång till. Använd gärna SAKs checklista. Samla de aktuella dokumenten i ett kuvert som du frankerar med två frimärken. Skicka det till adressen som står angiven på ansökningsblanketten:

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) 
Postboks 8053 Dep
0031 OSLO

Nu påbörjas handläggningen av din ansökan. Har något blivit galet kan det bli tal om en del brevväxling fram och tillbaka.

Efter några veckor (1-6) så kommer den med posten, din norska sjuksköterskelegitimation. Mycket nöje!

Bli en av medlemmar som håller sig uppdaterade med ett mejl i veckan.


 • Silva Lundin

  Hej behöver man enbart skicka med grundtbildning, hur gör man med viarutbildmning ex. i öppen Häso-och sjukvård? skriv gärna till mig om ni vet svaret  MVH  Silva

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Silva!

   Som jag förstår det finns det ingen central godkänning av specialistutbildningar (förutom Barnmorskeexamen).

   I motsetning til autorisasjon som sykepleier som blir ivaretatt av Statens Autorisasjonskontor For Helsepersonell (SAFH), finnes det ingen offentlig instans som godkjenner videreutdanning i sykepleie.
   /…/
   I enhver ansettelse har arbeidsgiver ansvaret for å sikre et faglig forsvarlig nivå på den tjeneste som utøves.  Det forutsettes at arbeidsgiver sikrer dokumentasjon av arbeidstagers både formal- og real kompetanse.

   * Länk: www.alnsf.no/Utdanning/Utdanning/ansettelse-av-anestesisykepleier-utdannet-i-utlandet/

   Istället är det det upp till arbetsgivaren att säkerställa att du har den efterfrågade kompetensen. Och upp till dig att ta betalt för din specialistkompetens, i form av högre/rimlig lön.

   I praktiken har det fungerat så för mig att jag visat upp mitt examensbevis för specialistsjuksköterskeutbildningen, och detta har godtagits rakt av.

 • Steph Kjellberg

  Hej! Om man tappat bort man tappat bort värdehandlingen norsk sjuksköterske legitimation. Behöver man göra om allt från början då o betala de där 1400 kr igen? Eller hur går man tillväga annars?

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Steph, 

   Ska jag spekulera så tror jag att du får något sorts intyg om att du har norsk sjuksköterskelegitimation, men inte en ny/till legitimation, om du vänder dig till SAFH.

   Här är kontaktinformationen:

   Telefon: (0047) 21 52 97 00. 
   Telefaks: 21 52 97 03. 
   E-post: post@safh.no

   I svært mange tilfeller er det mest praktisk å sende spørsmål til SAFH på e-post. Vennligst legg ved saksnummer (hvis du har en eksisterende sak og kjenner saksnummeret) og fødselsdato i emnefeltet på e-posten.

   NB! Ikke send sensitive opplysninger (som personnummer) på e-post! Hvis du oppgir navn og fødselsdato skal vi klare å finne ut hvem det gjelder.

   Återkom gärna hit med information om hur det löste sig för dig.

 • Birgitta Jonsson

  Hej!
  Min originallegitimation har kommit bort, och jag får endast ut ett Intyg från soc.styrelsen om att jag har en legitimation. Räcker det med det intyget?? Måste man även skicka med:
  Certificate of Current Professional Status (inom EU) eller Certificate of Good Standing (utanför EU)
  Enl soc.styrelsen behövs det!?

  MVH
  Birgitta Jonsson

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Birgitta,

   Om jag var i din sits hade jag gjort som beskrivet ovan, fast istället för svensk sjuksköterskeleg hade jag skickat en vidimerad kopia av intyget som socialstyrelsen utfärdat som ersättning.

   Vad socialstyrelsen säger hade inte påverkat min ansökan om norsk sjuksköterskeleg, då är det SAFHs ord som gäller.

   Se ovanstående kommentarer för kontaktinformation

 • Laila Guara

  Hej .. Jag funderade över att kunna be min chefsjuksköterskan på jobbet att vidimera mina dokument och kan stämplas med sjukhusetsstämpel. Tror du det skulle räcka som vidimering eller måste det ske av någon annan myndighet? 

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Laila!

   Istället för att spekulera går jag direkt till källan:

   • Hvordan bekrefte rett kopi?
   Alle kopier som sendes inn, må vise til bekreftet rett kopi på hver skrevne side. Med bekreftet rett kopi menes stempel og underskrift fra den som bekrefter. Bekreftet rett kopi går ut på at vedkommende bekrefter at kopien er identisk med originaldokumentet. Stempelet må vise hvilken instans som bekrefter kopien.

   Godkjente instanser for bekreftede kopier:

   • Politi
   • Domstoler
   • Ligningskontorer
   • Advokat
   • Utenriksstasjoner (ambassader og konsulater)
   • Notarius publicus (i utlandet)
   • NAV (Arbeidsformidling, Trygdekontor og Sosialkontor)
   • Kommunale servicetorg, kvalifiseringssenter og tolketjenester
   • Utdanningsinstitusjonen hvor søker har sin utdannelse fra
   Instanser som ikke står på ovennevnte liste godkjennes ikke.

   Hoppas det var till hjälp.

 • Carolinelind3

  Vill tacka för en tydlig och bra guide. Undrar bara lite övernär det gäller de bilagor som ska skickas. Personbeviset står inte medräknat, men det ska väl också bifogas om jag förstått det hela rätt. 

  MVH Caroline

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Caroline,

   Du ska inte bifoga ett personbevis till din ansökan om norsk sjuksköterskelegitimation.

   Personbeviset ska du ha sedan, när du ansöker om d-nummer och skattekort.

   Lycka till!

 • Marianne

  Hej!
  Jag tänkte höra om du vet om det påverkar legitimationen om man byter efternamn. Tänkte åka iväg efter sommaren, men ska gifta mig senare och byter då efternamn. Är det bäst att skaffa den norska legitimationen innan eller efter namnbytet? Det står ju mitt flicknamn på min svenska. Tack på förhand!
  Marianne

  • Fredrica Grahn-Andersson

   Jag har inte kollat upp det, men kan inte tänka mig att det ska spela nån roll. Själv har jag återtagit mitt flicknamn (har nu dubbelnamn). Det enda som hände var att en av mina norska arbetsgivare bad om ett bevis på namnbytet, och jag lämnade då ett personbevis som man enkelt tar ut från Skatteverkets hemsida via exempelvis Bank-ID.
   Om man vill vara noggrann kan man ju också bifoga ett personbevis med nästa deklaration, så borde  väl Skatteetaten ändra gentemot ens norska personnummer också antar jag.

   • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

    Tack Fredrica, dessa frågor besvarade du mycket bättre än jag hade kunnat.

 • Maria

  Hej!
  Om man är undersköterska går det till på samma vis som en sjuksköterska? Med samma blankett osv..

  • Fredrica Grahn-Andersson

   Ja, det gjorde det i alla fall 2007 när jag skaffade mig första norska auktorisation. Som uska då.  Ett år senare var det dags för ssk-auktorisationen, och vad jag minns var det samma blankett och “intyget” man får ser också likadant ut.

 • Hanna

  Hej!

  När jag ska betala för legitimationen kan jag göra det på nätet som jag gör med andra räkningar? Hur ser jag i så fall till att det framgår att jag ska stå för alla kostnader? Eller är det enklast att gå in på min bank och betala?

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Hanna,

   Jag kunde betala för min legitimation på nätet. Det gäller bara att hitta rätt del av internetbanken så att man kan kryssa i att man står för alla kostnader vid utlandsöverföringen.

   Om du inte känner att du kan välja/förmedla detta vid betalning i internetbanken så föreslår jag att du går in på banken, som du tänkt.

 • Josefin

  Lite råd. Jag har slarvat bort mitt examensbevis, och har nu, av skolan, fått en kopia. Men, ingen kan ju vidimera detta åt mig, då det är en kopia, av MITT original. Vad sjutton gör jag nu?

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Josefin!

   Universitetet där du tog examen kan/får (i vanliga fall) vidimera kopior av examensbeviset. 

   Nu har du inte längre ett orginal, men universitetet tycker sig kunna utfärda kopior (du säger att du fått en kopia av skolan) – be dom bara sätta en stämpel och underskrift på kopian så är det “vidimerat” och klart.

   Löser det sig inte bara genom att du ber dom “gå i godo” för kopian, så kan du väl skriva igen så får vi fundera vidare?

 • Mysan759

  Hej!
  Jag har nu erhållit inbetalningskortet. Jag skall betala 1430kr men ska jag skriva att jag vill betala för överföringar från Norge till Sverige?

  Hälsningar Marie L

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Marie!

   Det är lika olika från bank till bank, hur du ska göra för att indikera att du står för mottagande banks kostnader (administrativa kostnader för överföring av pengar).

   Ring och hör med din bank hur du ska gå tillväga (om du inte tycker att det är tydligt i exempelvis din internetbank), så blir det rätt på en gång. Det är mitt tips.

 • Camilla

  Hej! Tack för en bra guide som hjälpt mig igenom ansökan! Jag har en fråga angående D-nummer, måste man ha anställning för att få ansöka om D-nummer och skattekort, eller kan man ansöka innan? Chefen där jag ska arbeta vill nämligen att jag har D-nummer och skattekort innan de kan anställa mig men har hört att man måste ha anställningen först.. Vet du hur det ligger till?

 • Camilla

  Hej! Tack för en bra guide som hjälpt mig igenom ansökan! Jag har en fråga angående D-nummer, måste man ha anställning för att få ansöka om D-nummer och skattekort, eller kan man ansöka innan? Chefen där jag ska arbeta vill nämligen att jag har D-nummer och skattekort innan de kan anställa mig men har hört att man måste ha anställningen först.. Vet du hur det ligger till?

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Camilla!

   skatteetaten.no kan du läsa följande:

   Søknad om skattekort – dette må du ha med deg på ID-kontroll

   * Nordiske borgere

   * Pass, nasjonalt ID-kort (må vise innehaverens fotografi, statsborgerskap og kjønn), eller gyldig førerkort sammen med utskrift fra hjemlandets folkeregister som viser statsborgerskap og kjønn. Utskriften må være datert (ikke eldre enn 3 måneder), samt underskrevet og stemplet.

   * Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud

   Peka din arbetsgivare till ovanstående sida på skatteetaten, och be dom att skriva ett arbeidstillbud. Det finns inget standardformat för hur arbeidstillbudet ska/måste se ut, men några meningar, ett telefonnummer och en underskrift kan tänkas räcka. Så tar du med dig detta när du går till skatteetaten för att ansöka om D-nummer/skattekort (vilket du vanligtvis gör samtidigt).

   Lycka till!

   • Majsans

    Jag skrev bara arbetsgivarens namn och det funkade bra.

 • Nyfiken

  Om jag blir av med min norska auktorisation, innebar det da att aven legitimationen i Sverige ryker?

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej “Nyfiken”,

   Jag googlade fram lite information åt dig:

   Hvilke informationer sendes proaktivt til de øvrige nordiske lande?

   Statens helsetilsyn informerer rutinemessig Sundhedsstyrelsen i Danmark og Socialstyrelsen i Sverige om helsepersonell som gis advarsel. Ved begrensning eller tilbakekall av autorisasjon informeres i tillegg Directorate of Health på Island og Psykolognævnet (leger og psykologer) i Danmark.

   Statens helsetilsyn utarbeider hvert kvartal lister over helsepersonell som er fratatt, har gitt frivillig avkall på, eller har fått begrenset sin autorisasjon. Listene sendes alle de nordiske lands autorisasjons- og tilsynsmyndigheter.

 • Sanna81

  Hej, någon som vet om man kan jobba i Norge som sjuksköterska om man utbildats i Storbritannien?
  Tacksam för svar!!

 • Niko

  Hej!
  Är det bara examensbeviset som ska vidimeras eller även kopiorna sjuksköterskelegitimationen och passet?

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Niko!

   Samtliga dokument ska vara vidimerade. Jag har nu ändrat i texten för att förtydliga detta.

 • Malin

  Hej!
  Sitter här och håller på att fylla i ansökan om norsk legitimation.
  Jättebra guide – tack så mycket!!
  Har bara en fråga. Jag fick höra att man måste skicka med kopior på Arbetsgivarintyg också, från de jobb jag haft fram tills nu sedan legitimationen utfärdades. Stämmer detta? Är det något nytt?
  Mvh Malin

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Malin!

   Det stämmer, och det har tillkommit sedan jag skrev guiden. Jag ska genast uppdatera den!

   Så här står det på safh.no:

   Vedlegg som skal legges ved søknaden
   /…/
   • Bekreftelse fra arbeidsgiver på arbeidsforhold etter avlagt eksamen og frem til i dag, hvor start- og evt. sluttdato fremgår samt stillingsprosent og arbeidsområde. Dersom du ikke har vært i arbeid i denne perioden, må du opplyse om dette.

   Det är så pass nytt att SAFH inte har “hunnit” lägga till det i den engelska översättningen av vägledningen.

   Från SAFH’s sida sägs syftet vara att de ska kunna se om du har uppdaterad/aktuell kunskap.

   Det kan räcka med ett arbetsintyg från din senaste arbetsgivare, men för att vara helt säker bör du redogöra för samtliga arbetsgivare från examen till dagens datum.

   Får du inte fram arbetsintyg från tidigare arbetsgivare så kan du skriva ett brev och redogöra för detta.

   Lycka till!

   • BM

    För de som jobbat länge: De kräver intyg från de senaste 5 åren. De bad mig sända detta och jag fick därefter mitt Norska leg.

 • Pelle

  Är det helt säkert att det räcker med endast de två första sidorna av examensbeviset? Är det då bara sjuksköterske examensbeviset och inte kandidat examensbeviset som behövs? Sen saknar jag giltigt pass nu och kommer att ta en kopia av mitt körkort, räcker det då alltså med en kopia av körkortet på en A4 sida och sedan att det vidimeras?

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Pelle!

   Det bör räcka att du vidimerar de papper som visar på din sjuksköterskeexamen. Att du tagit en akademisk examen också, det bryr sig inte SAFH om.

   Jag kollade upp det där med passet, och numera står det ingenting om att en vidimerad kopia av körkortet duger. Istället står det såhär:

   Pass (for norske statsborgere godtas også førerkort eller bankkort)

   Du bör alltså skaffa ett pass och bifoga vidimerad kopia av detta. Har du bråttom kan du prova att skicka en vidimerad kopia av körkortet istället, detta har SAFH godtagit tidigare.

   Vill du ha helt säkra svar föreslår jag att du vänder dig direkt till SAFH på telefonnummer +47 21 52 97 00.

   Lycka till!

 • bella

  Hej och tack för tydlig och bra info! en liten undran…. arbetsintyg och arbetsgivarintyg är det samma sak? eller är det någon formell skillnad?

 • Nina

  Hej,
  Tack för jättebra info!
  Jag är vidareutbildad till barnmorska, men har funderingar på att jobba som sjuksköterska i Norge. Behöver jag skicka in både en ansökan om barnmorskelegitimation och ssk-leg?

 • Christos

  Hallå

  Tackar för bra info! Undrar bara en sak, tar det verkligen bara 1-2 veckor innan inbetalningskort kommer? Har gått tre veckor sen jag skickade in papperna men inget har hänt…

  Mvh Chris

  • Johan

   Hej!
   Har samma problem. Är också inne på 3:e veckan.
   MVH Johan

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Christos,

   Jag läser innantill på SAFH.no:

   Telefonhenvendelser

   Vårt kundesenter (21 52 97 00) gir generell informasjon om autorisasjon og lisens. Prøv først å finne det du leter etter her på hjemmesiden.

   Det er unødvendig å ringe for å få bekreftet at søknaden er kommet. Hvis gebyrkrav ikke har kommet etter to uker er det likevel rimelig å etterspørre.

   Det vill säga, om du inte har fått inbetalningskort efter två veckor är det likväl rimligt att ringa och efterfråga det.

  • Pia

   Har samma problem som du, hur länge fick du vänta på inbetalningskortet och sedan legitimationen? Så tråkigt att inte kunna börja söka jobb när man väl har bestämt sig

 • Ann

  Hej!
  Fantastisk info! Jag undrar över en sak. Jag har utbildad mig som barnmorska i Sverige och vill söka jobb i Norge som barnmorska. Ska jag skriva “barnmorskeexamen” eller “sjuksköterskeexamen” i ansökan?
  MVH
  Ann

 • Maja G

  Hur länge gäller autorisasjonen? Tänker om man fixar ett men sen kanske inte jobbar på ett par år eller liknande, måste man söka nytt ?

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Maja,

   Den är giltig till du blir 75 år gammal, så det är ingen brådska.

 • M

  Hej. Jag arbetade i Norge 2010 som undersköterska en sommar.Nu planerar jag att jobba som ssk gäller mitt D-nummer som jag hade då? Eller behöver jag skaffa något nytt?

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej M,

   Ditt D-nummer är fortfarande giltigt, men skattekort ska du ordna på nytt.

 • Ann-cath

  Hej o tack för en fantastisk sida med massa nyttig information! Jag är barnmorska och funderar på att söka jobb som det i norge. Vet någon om man måste skaffa både sykepleierautorisasjon och autorisasjon som jordemor?

 • Lisa

  Hej och tack för en jättebra sida!

  Har haft massor med nytta av den här sidan nu när jag äntligen har tagit steget att söka legitimation. Nu har jag dock stött på ett problem och det är att min bank (swedbank) inte kan låta mig betala för mottagarens kostnader. Det alternativet går över huvudtaget inte att välja. På telefonbanken envisades de med att allt var som det skulle och det slutade med att jag bara betalade det som stod på fakturan. Kändes dock inte rätt och jag gick in på ett bankkontor istället. Och mycket riktigt, eftersom det är en EU/EES-betalning så kan man iaf hos swedbank inte betala den kostnaden och borde ha lagt på det på beloppet istället. Grr!!! Vad irriterad jag blir på min bank som inte hade bättre koll. Nu har jag ju en massa extrajobb framför mig.

  Någon som har råkat ut för samma? Eller fått problem med sin betalning? Hur gör SAFH en sådan här gång? Lämnar de bara min ansökan därhän eller hör de av sig om hur mycket ytterligare jag är skyldig? Ska jag kanske betala in en extra summa av något slag? Typ 200 kr borde väl täcka eventuella avgifter? Vore så tacksam om någon hade ett bra svar

 • Annika

  strålande bra information!! Tusen tack!!!

 • Eva

  Hej,
  Jag har nu fått alla mina dokument vidimerade och jag undrar om jag ska skicka in de originalvidimerade dokumenten eller kopior på dem? Hoppas ni förstår min fråga :).

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Eva,

   Du ska skicka in de vidimerade kopiorna.

   Lycka till!

 • alex

  Går det bra att skicka med anställningsbevis istället för arbetsgivareintyg?
  Skall dessa också vidimeras och i så fall av vem?

 • Maria

  Hej! Vill tacka för en bra sida! Mitt examensbevis består av fyra sidor, alla kurser jag läst är uppradade. Sen så har jg även fått mitt examensbevis på engelska “diploma supplement”, är det något jag ska skicka med också eller räcker det med det svenska? Med vänlig hälsning, Maria

 • Josefine

  Arbetsintyget som ska skickas ned räcker det med kopia på anställningsavtal?

 • Hanna

  Hej! Jag har också ett examensbevis från Lunds universitet på 4 sidor med alla kurserna uppradade och därtill ett Diploma supplement på 4 sidor, antar att jag inte ska skicka Diploma supplement men däremot de fyra första sidorna PLUS en sida där det står att jag avlagt sjuksköterskeexamen (ser ut som ett bevis, med stämpel och med signatur från institutionen, det står inga kurser på detta papper). Ska jag skicka in 5 papper? Sen undrar jag om bilagorna ska märkas med 1,2,3 osv.

  Tack för en jättebra sida!

 • Hanna

  Hej igen! Vill bara säga att det är nytt för i juli i år att det ska göras en förskottsinbetalning. det är alltså inte lönt att gå och vänta på inbetalningskortet (som inte skickas ut numera), det försenar bara ansökan eftersom ansökan inte behandlas innan det är betalt. Registrera betalningen och skicka med kvittot tillsammans med din ansökan (be din bank om överföringskvitto, SAK godkänner inte utskrift från datorn hemma). På hemsidan står allt man behöver veta för att kunna göra utlandsbetalningen.

 • Mirri

  hej! och tack för mycket fint förtydligande av hur man fyller i denna blanketten. Min fråga är, måste man märka t.ex. examensbeviset med en 1 om man skriver, kopia av examensbeviset 1? eller räcker det bara med att skriva det utan att märka pappren med 1,2 o.s.v.? tack på förhand!!! / Mirri!

 • David

  Är det någon som har ansökt om norsk legitimation nyligen och kan säga hur lång tid handläggningstiden brukar vara? Tar det månader som vissa säger att det tar?

 • David

  Hej! Är det någon som nyligen har ansökt om norsk legitimation och kan säga hur lång tid oftast handläggningstiden är? Tar det månader som vissa säger att det tar? Har nämligen fått ett jobberbjudande och är rädd att jag kommer förlora det för att jag inte hinner få legitimationen i tid. Med vänlig hälsning, David

 • David

  Hej! Är det någon som har ansökt om norsk legitimation nyligen och kan säga ungefär hur lång tid handläggningstiden var? Någon sade till mig att det oftast tar flera månader innan den beviljas. Jag har nämligen blivit erbjuden jobb och jag är orolig över att jag inte kommer hinna få legitimation tills dess. Tacksam för svar! Med vänlig hälsning, David

 • Ulrika

  “När du betalar är det viktigt att du anger att du även vill betala för “administrativa kostnader för överföring av pengar”.

  Kan hända att jag fyllde i att de skulle betala den. Har man sabbat allting då eller?

 • Nina

  Hej hur kontaktar man Norwegian Registration Authority
  for Health Personnel (SAFH)? Jag har väntat i över 3månader på inbetalningskortet och det kommer inte?

 • anonym

  hej! Räcker det med att skicka in examenbeviset eller måste jag skicka med resterande sidor som består av betyget?

 • Luwam

  Hej! Nu måste man betala för den norska legitimationen innan man skickar in ansökan, men jag hittar inte deras kontonr? Kan du va så snäll o hjälpa mig :)

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Klart jag ska hjälpa dig!

   Slik betaler du

   Du betaler gebyret til bankkonto 7694.05.16796

   Du må merke betalingen med navn og fødselsdato i meldingsfeltet. SAK benytter ikke KID-nummer.

   Betaler søker fra en utenlandsk bank benyttes:

   o SWIFT/BIC: DNBANOKK

   o IBAN: NO8876940516796

   o Bank: DNB, 0021 Oslo

   Gebyret skal betales i NOK og evt. transaksjonsgebyr som kreves av søkers bank betales av søker.

   Når betalingen er belastet din konto må du sende kvittering for utført betalingsammen med søknaden til SAK. Trenger du hjelp, må du kontakte banken.

   SAK godtar ikke skjermbilde/printscreen fra betalingsoversikten som bevis for betalt gebyr.

   Informationen hittar du på följande sida: http://www.sak.no/sites/SAK/slik-soker-du/gebyr/Sider/default.aspx#.U4cCqvl_sto

   Lycka till!

 • växjö swedish

  Hej!
  Hoppas att ni ska svara om min fråga ,ja har utlandska sjuksköterska examen och nu bor ja i Sverige men ja har inte legitimation som kan jobba här i Sverige ,nu tänkte ja om det finns möjligt att jobba i Norge . Så vad är krävs att få sjuksköterska legitimation i Norge ?
  Tack :)))

 • Anna-Maria

  Hej! Jag undrar om “anställningsavtal” går lika bra att använda som “arbetsintyg” -att skicka med ansökan om norsk SSK-leg? Eller måste jag be min chef skriva ut ett särskilt papper som heter arbetsintyg? Tacksam för svar! Med vänliga hälsningar/Anna-Maria

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Anna-Maria!

   Generellt sett så är inte ett arbetsintyg (hur mycket du jobbat) ersättningsbart med ett anställningsavatal (att du ska börja jobba). Ett arbetsintyg ska chefen/personalavdelningen kunna utfärda på nolltid, och då blir det rätt från början.

   Lycka till!

 • Tove Lundgren

  hej!

  Jag tar examen i januari 2015. Finns det nått sätt jag kan börja jobba som sjuksköterska i norge direkt? Tänker på att det tar ju ett tag innan man får den svenska legitimationen. Examensbevis och pass är ju inte några problem.. endast beviset på svensk legitimation som jag funderar över.

  Tack för svar

  Hälsningar

  Tove

 • Stina

  Hej! Jag ska precis söka norsk legitimation. Jag är barnmorska och undrar om jag behöver skicka kopior på både min ssk-leg samt min bm-leg, eller om det räcker med bm-leg?
  Tack för en bra och informativ sida! :)
  Mvh Stina

 • Stefan

  Hej! När jag fick min norska legitimation informerade dom mig att man nuförtiden inte får det på ett papper utan hela systemet är datoriserat. Tänkte informera så folk inte sitter och väntar på det.

 • FARIA ISLAM

  HEJ
  JAG HETER FARIA ISLAM OCH JAG ÄR EN UNDERSKÖTERSKA FRÅGA ÄR FÅR JAG UTBILDNIN SOM SJUKSKÖTERSKA I NORGE. JAG HAR 10 ÅR ERFARENHET INOM VÅRD OCH JOBBAR SOM USK I DANDERYDSJUKHUS, VILL GÄRNA GÅ VIDARE SOM SJUKSKÖTERKA, VILKA BEHÖRIGHET KRÄVER NI ATT BLI SJUKSKÖTERSKA.
  MVH FARIA ISLAM

 • Malin

  Jag skickade in ansökan men missade att det inte fick vara en privatperson som vidimerade. Min fråga är nu följande: Kan mitt nuvarande arbete (landsting) och avdelning vidimera med stämpel och underskrift eller MÅSTE det vara ex. Arbetsförmedlingen?

 • Carina

  Hej, vill bara säga att beskrivningen hur man ska göra inte stämmer, jag följde punkt ett,två och började på trean men fick inget inbetalningskort utan ett brev där SAK skricer att man inte fått min betalning och inte gör mågot mer förrän de fått kvitto på betalningen skickad. Så nu ska jag ner på banken och fixa och dona så betalningen inte kommer in för sent…Carina

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Carina,

   Det stämmer, sedan jag skrev den här vägledningen har rutinerna ändrats. Jag ska uppdatera den så att inte fler blir vilseledda. Hoppas det ordnar sig för dig!

 • frida

  Länken till SAK’s hemsida fungerar inte, den sista där det står om hur man betalar. Tack för en bra sida i övrigt!

 • Andreas

  Detta inlägg är hopplöst gammalt och inaktuellt. Hur man söker legitimation är en färskvara. http://sjukskoterskanorge.se/tankar-2/hur-man-soker-sjukskoterskelegitimation-i-norge-ar-en-farskvara

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Helt rätt, Papagiannis. Så kan vi inte ha det. Översta sökresultatet måste leda till aktuell och lättförståelig information så att fler hittar till Norge.

   Tack för att du uppmärksammade detta.

   Jag har nu uppdaterat inlägget för att reflektera den nuvarande ansökningsprocessen. Titta gärna igenom inlägget, så säkerställer vi tillsammans att svenska sjuksköterskor får rätt information på rätt plats.

   Välkommen tillbaka till bloggandet, förresten. Kanske tar jag också upp det snart. Vi får se!

 • Tari Tuomikoski

  Hej. Jag skickade in examenbeviset som var stämplad på alla sidor. Ändå fick jag ett mejl där det stod följande: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) viser til din søknad og følgende dokumentasjon må fremlegges før din søknad kan ferdigbehandles:

  Bekreftet rett kopi av eksamensbevis som sykepleier /filosofie kandidatexamen godtas ikke som utdanningsbevis som sykepleier).

  Vad är det jag ska skicka in om inte examensbevis duger?

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Tari,

   Du borde ha fått två examensbevis – ett för din yrkesexamen som sjuksköterska, och en generell examen/kandidatexamen med inriktning mot omvårdnad.

   SAK vill ha ditt yrkesexamensbevis.

 • Eva
  • Eva Gran’er

   Jag har inte fått mitt sjuksköterskelegitimation från SAFH som jag sökte i nov och betalade i dec.
   Vad gör jag? Mail går inte fram och telefonen visar till mail.
   Eva

 • Robert Zellin

  Hej, SSK med stor norsk erfarenhet. SKULLE VILJA KOMMA I KONTAKT MED”LEDNINGEN” AV SJUKSKÖTERSKA.NU. jag har några förslag, men framförallt vill jag hjälpa till, på alla sätt som är möjliga. Vet inte hur SSK.nu bedrivs? Ideologiskt, frivilligt? Hör av er till mig, vill veta mer… förnamn@efternamn.eu är min mailadress. Hälsningar Robert Zellin

 • Sara

  Tusen tack för mycket informativ sida. Försöker hänga med i alla svängar. Jag stötte, som andra, på patrull när jag skulle betala på Swedbanks internetsida. Hur mycket ska jag räkna med att mottagarens kostnader ligger på när jag går in och betalar på banken? Jag vill inte riskera att det blir för lite.

  Sen en fråga från SAK:s checklista:
  “Certificate of Current Professional Status (CCPS) fra helsemyndighetene i utdanningslandet/EU-EØS-landet
  der søker arbeider. Denne skal sendes direkte til SAK fra den relevante helsemyndigheten i hjemlandet, og
  må ikke være eldre enn tre måneder. (Gjelder Sverige og Island). Har du svensk utdanning og svensk
  autorisasjon (legitimation) kan du i stedet for å dokumentere en CCPS be svenske myndigheter
  (Socialstyrelsen) om å sende SAK en e-post som bekrefter din svenske autorisasjonsstatus. Du gjør dette
  ved å sende e-post om dette til hosp@socialstyrelsen.se og be de sende sin bekreftelse direkte til SAK”

  Har jag missat nåt i din genomgång och vad innebär det här? Tacksam om jag får detta utrett.

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Sara,

   Jag vet inte hur det ser ut på Swedbanks internetsida, men i Nordea så fanns det en ruta jag kunde kryssa i för att bekräfta att jag står för mottagarens avgifter. Det borde finnas något liknande i Swedbank – för det är ju omöjligt att veta exakt vad mottagarens avgifter kan tänkas bli.

   Angående din fråga om SAK:s checklista och CCPS: det står, precis som du uppmärksammat, att det “Gäller Sverige och Island”, men på ett annat ställe ( http://sak.no/slik-soker-du/autorisasjon-og-lisens/Documents/Veileder%20for%20s%C3%B8knad%20om%20autorisasjon%20og%20lisens.pdf ) står det att det bara gäller Island.

   I den engelska vägledningen, som jag länkat till i inlägget, står det ju ingenting alls om detta.

   Jag ska mejla till SAK och fråga om det här. Återkommer med svar.

   • Tia

    Hej!

    Stort tack för all jättebra sammanställd info om att jobba i Norge! :)

    Jag ska jobba över påsk och har dn fråga gällande storhelgstillägg, jag undrar om man förlorar sin storhelgsersättning efter att man den aktuella veckan kommit upp i 35.5 timmar som timvikarie, då övertidsersättningen ej går att kombinera med annan ob som jag förstått det?
    Detta innebär ju i så fall att man får en avsevärt lägre timlön då storhelgsob är mer än övertids ob plus att det förstnämnda läggs utöver helg och kvälls ob.

    Tacksam för hjälp att reda ut detta om någon vet,
    Mvh

 • Nina Laihanen

  Hej,
  Tar SAK emot svenska arbetsbetyg?

 • Ellinor

  Är det någon aktivitet på denna sidan eller är den lagd på is?!
  Jag tar examen i januari och tänkte arbeta i Norge direkt och har lite frågor om att söka allt utan att ha sitt leg, examensbevis m.m. Är det ens möjligt eller måste jag jobba i Sverige först i väntan på pappren?
  Är ansökningsprocessen uppdaterad nu?

  Hoppas någon kan hjälpa mig!
  //Ellinor

 • pia Bratt

  Hej!: Jag är sjuksköterska med vidarutbildning i radiologisk omvårdnad. Jag har arbetat som röntgensjuksköterska i Sverige i 17 år. Nu skulle jag vilja ha ett norskt legitimation som radiograf. Hur gör jag då?
  Jag har tidigare ansökt och fått norsk sjuksköterske-legitimation, men som sagt, nu vill jag kunna arbeta som radiograf i Norge. MVH Pia