Norsk deklaration i tre enkla steg

Jag levererade just min norska deklaration. Den här gången tog det tre minuter. Jag ska visa dig hur.

Steg 1: Logga in

Gå in på www.skatteetaten.no och navigera fram till följande sida: Skatteetaten – Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister, väl där klickar du på “Sjekk, endre eller lever selvangivelsen“. Du kommer till MinID, en norsk tjänst ungefär motsvarande en enklare version av E-legitimation. Här loggar du in med ditt norska födelsenummer/D-nummer och det lösenord som du valde när du skapade din användare på MinID.

Om du inte skapat en användare behöver du beställa PIN-koder. Det gör du under “Bestill PIN-koder“. Fyll i ditt norska födelsenummer/D-nummer och klicka ‘send meg PIN-kodebrev’. Brevet skickas till den folkbokföringsadress du uppgav när du var på skatteverket och ansökte om födelsenummer/D-nummer. När du fått brevet kan du registrera en ny användare. Under registreringen anger du ditt födelsenummer/D-nummer, två koder ur ditt PIN-kodebrev, e-mail, mobilnummer och ett lösenord som du väljer själv.

Steg 2: Se över dina uppgifter

Efter att du har loggat in väljer du “Levere selvangivelsen med endringer eller tilføyelser – Sist endret av: Skatteetaten” genom att klicka på tillhörande “fortsett”-knapp.

Du tas till följande sida och visas de värden som förts in av skatteetaten. Under post 2.1, Lønn og tillsvarende ytelser, ser du den lön som din arbetsgivare rapporterat in. I exemplet nedan är den 202 222 NOK. Under post 3.2 finns minstefradraget angivet. Det är på 38% av bruttoinkomsten, som högst 78 150 NOK för 2012.

Smärtfritt så långt. Dock finns det komplicerande regler för hur minstefradraget ska räknas ut. Ordagrant säger man följande:

Har du vært bosatt i Norge bare en del av året, skal minstefradragets øvre grense (kr 78 150) og nedre grense (kr 31 800) avkortes tilsvarende det antall hele eller påbegynte måneder av inntektsåret du har vært bosatt her. Minstefradraget skal likevel ikke være lavere enn kr 4 000.

For skattyter som i løpet av inntektsåret har flere arbeidsopphold i Norge uten å være skattepliktig som bosatt her, summeres antall dager med opphold i riket og divideres med 30.

Har du jobbat mindre än 31 dagar i Norge under ett helt år, och tjänat 150 000 NOK, ska du reducera ditt minstefradrag till 1/12 av 0,38*150 000, det vill säga 4750. Inte nog med det, du ska även betala toppskatt.

För att räkna ut hur många tolftedelar av året som “du har varit i Norge” ska du summera alla dina dagar och dela med 30. Resultatet avrundar du uppåt till närmaste heltal. Så många tolftedelar av minstefradraget får du alltså göra.

Exempelvis: 43 dagar delat på 30 blir 1,43 som avrundas upp till 2. Du får därmed bara göra 2/12 av minstefradraget om du spenderat totalt 43 dagar i landet, oavsett hur utspridda dagarna är, om du inte räknas som skattemessig bosatt i Norge av andra skäl. Läs mer om detta här.

Tillägg den 21/10 2011: Hur minstefradraget behandlas av skatteetaten verkar variera. Se kommentarerna för mer viktig information.

Om du har haft ytterligare intäkter som måste föras in under 2.1 ska du också se till att justera 3.2. Exempelvis: om jag faktiskt bara hade tjänat 150 000 skulle nytt värde för minstefradrag alltså bli 0,38*150000, det vill säga 57000. I vanliga fall är det helt korrekt satt till 38% av bruttoinkomsten och behöver inte ändras. Är det lite mer än 38% kan det vara Premie til pensjonsordning som har förts in under samma post, det är helt i ordning.

För att föra in standardfradraget:

 • Klicka på post “3.3” eller texten “Renter, gjeld, andre kap…”.
 • Du kommer till sidan som visas nedan. Klicka på det vita fältet med texten “< velg post >” för att få fram en rullmeny.
 • Markera “3.3.7 10% standardfradrag før midlertidig opphold i Norge” i rullmenyn.
 • Ett nytt fält för inmatning av uppgifter dyker upp, märkt “Beløp”. Här fyller du i 10% av det som är uppfört under post 2.1 (högst 40000).
  I detta exemplet blir det 0.1*202222, det vill säga 20222.
 • Klicka så på “Legg til”-knappen, det bör nu se ut som på den nedre av de två följande bilderna förutom att “20 222” är ersatt med ditt avdrag.
 • Klicka på “Lagre/Tilbake til oversikten”-knappen.

Steg 3: Sänd in!

När du återvänt till översiktsmenyn och där har valt att “Levere selvangivelsen” är du klar. Då ska den översta av de fyra rutorna visa “Gjøre endringer eller tilføyelser på levert selvangivelse” istället för som tidigare “Levere selvangivelsen uten endringer”. Fram till sista april kan du gå in och göra ändringar i din selvangivelse.

Hur mycket får jag tillbaka?

Men vänta nu, hur mycket får jag egentligen tillbaka på skatten?” Enkelt! Leta fram dokumentet som heter “Lønns- og trekkoppgave for 2012”, denna ska du ha fått hemskickad av din arbetsgivare. I fältet “950 Førskuddstrekk” står det hur mycket skatt som har betalats in i ditt namn. Hur stor andel av bruttolönen arbetsgivaren har betalat in som skatt beror på vilket skattekort du tilldelats. För att förtydliga så spelar det i slutändan ingen roll vilket skattekort du fick av skattekontoret. Reglerna för skattesats, trygdeavgift och avdragen är samma för alla.

Låt säga att jag hade lämnat in ett skattekort som sa att 35,8% av min bruttolön skulle betalas in som førskuddstrekk varje månad. Då hade 72395 NOK betalats in i mitt namn. Det är också det som hade stått i fält 950 på “Lønns- og trekkoppgave for 2010”.

Bruttolönen var i ovanstående exempel 202 222 NOK. Minstefradraget blev 72 800 (den här guiden skrevs 2010, då gällde 36% av bruttoinkomsten) och standardfradraget blev 20 222. Bruttolön minus avdragen ger summan som ska beskattas, i det här fallet 202222-(72800+20222) = 109200.

Skattesatsen är 28% plus eventuell trygdeavgift på 7,8%. Har du fått ett E101-intyg utfärdat av försäkringskassan och levererat detsamma till din norska arbetsgivare ska du inte betala trygdeavgiften. Då är det upp till din arbetsgivare i Norge att betala social avgift till svenska försäkringskassan. En tjänsteman på försäkringskassan sa förresten att man endast behövde jobba ett-två pass var tredje månad i Sverige för att få ett E101 utfärdat. Det kan 7,8% lägre skatt i Norge vara värt.

I ovanstående exempel blir skatten som ska betalas (0,078*202222)+(0,28*109200)= 46 349. Førskuddstrekk minus skatten som ska betalas blir summan att få tillbaka (eller betala som restskatt). I ovanstående exempel hade det blivit 72395-46349=26046. Tjugosextusenfyrtiosex norska kronor att få tillbaka.

Hur många procent skatt har jag då betalat i slutändan?

Jag återanvänder ovanstående exempel. 46 349 var summan skatt som faktiskt skulle vara betald i slutändan. Dela detta på bruttoinkomsten om 202 222 och vi kan konstatera att enligt ovanstående exempel har det betalats 22,9% skatt i slutändan. Hade ett E101 lämnats in hade siffran istället landat på 15,1%. Hade året spenderats i Finnmark (24,5% skattesats istället för 28%) hade den varit ännu lägre. Ingen kan dock säga hur stora utgifterna hade varit för att överleva ett år i nordligaste Norge. Jag kan tänka mig att avsevärda summor hade gått åt till sprit och ammunition.

Om du har någon fundering eller fråga som står obesvarad, ställ den gärna i en kommentar så hjälper jag dig hitta svaret så gott jag kan.

Nu kan du läsa mer om skatten i Norge:

 • Erixon M

  Angående minstefradrag.. jag åkte på fet restskatt pga toppskatt och kraftigt reducerat minstefradrag. De la ihop antal dagar jag jobbat i Norge under året och fick det till 2 månader, fast jag varit där i 8 månader..  De säger att “det är riktigt” när jag ringer skatteetaten. Så varning för att jobba några dagar per månad i Norge! de klumpar ihop allt och får det till månadslön på 50.000 fast den i själva verket varit 13.000..

  //Mona

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Hej Mona,

   Jag vet att Andreas på xtracareblogg.se varit med om något liknande. 
   Här är länkarna till hans inlägg som beskriver det hela: bit.ly/noivvw & bit.ly/p9I0JN

   Det verkar som att Andreas rapporterade att han varit där i delar av nio månader, och önskade 9/12 av minstefradraget. Skatteetaten räknade istället som de har räknat i ditt fall (och slog ihop angivna tidsperioder). 

   Andreas betalade skatt enligt skatteetatens uträkning, överklagade och fick så småningom tillbaka den extra skatten han betalat.

   5 april 2011, inför årets deklaration, skrev Andreas: 
   “Årets tips: Skriv inget i onödan, för det kan misstolkas. Dubbelkolla ALLT före och efter. Hittar du fel så ändra och till slut, är du inte nöjd ÖVERKLAGA!”

   Så här står det på skatteetatens hemsida http://www.skatteetaten.no/no/Brosjyrer-og-boker/Informasjon-til-utenlandske-arbeidstakere-Selvangivelsen/?chapter=74879#x74879

   “Beløpene avkortes forholdsmessig etter det antall hele eller påbegynte måneder i inntektsåret du har hatt opphold/vært bosatt i Norge.”

   “Hatt opphold” tolkar jag som dagar man har varit i Norge – inte faktiskt antal dygn man jobbat. Så åker man dit en eller ett par dagar innan arbetspassen börjat, och stannar ett tag efter sina arbetspass för att vila upp sig, så borde detta räknas till “oppholdet”.

   Hur det riktigt går till att få ett sådant beslut ändrat i efterskott vet jag inte. 

   Det kan ju vara så att den som angivit opphold väljer att korrigera angivet opphold när han eller hon förstår att det rör sig om alla dagar man varit i Norge och inte alla dagar man faktiskt jobbat.

   Eller så tar man ny kontakt med skatteetaten och får tillslut prata med någon som tolkar det på annat vis.

   Mitt förslag är att du hör av dig till Andreas på andreas.blogg@hotmail.com i första hand, för att höra hur det ordnade sig för honom.

   Nästan så att man skulle vilja ha ett officiellt utlåtande av skatteetaten i den här frågan. Är det så att vi kan räkna med toppskatt och reducerade avdrag så måste vi förstås begära åtminstone 30% högre lön för att det ska vara värt att jobba i Norge överhuvudtaget.

   Tack för att du delade med dig, och hoppas att det ska ordna sig för dig. Skriv gärna igen om du får nya besked.

   Redigering/tillägg:
   Jag såg just ytterligare kommentarer på Andreas blogg som kan vara av intresse. Se Fredricas kommentar på bit.ly/rsMy0H

   “Handläggaren hade haft lite bråttom och halverat mitt minstefradrag istället för att uppmärksamma att de cirka 180 dagarna var utspridda på årets alla månader och alltså skulle berättiga till ett helt avdrag. Jag skrev snabbt en överklagan och hoppas nu att det går lite snabbare än det gjorde för dig. Vill minnas att du fick vänta två månader?

   Jag har en kollega som råkat ut för precis samma sak. Hon gick till närmsta skattekontor och visade upp lönespecarna, och det verkade på svaret hon fick som att det var en ren rutinsak att få överklagan godkänd. Så jag väntar och hoppas!”

   • Fredrica Grahn-Andersson

    Hej, Fredrica hær! Jodå, jag fick mina pengar och mer dærtill. Den 23 juni skickade jag øverklagan och hæromveckan (mitten av oktober) fick jag tillbaka med råge. Min restskatt blev 35.000,- NOK och nu dundrade det tillbaka 53.000 SEK. Den vænter på något gott…!

    • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

     Hej Fredrica! Härligt att höra att det löste sig för dig. 

     Jag var just på väg att ändra i texten för att jag hade kommit över mer information i frågan. Någon som uppger att de är från skatteetaten ger tydligt besked på cribsnorges forum: 

     “Hei!
     Hvor mange 12-deler du skal ha, kommer an på hvor lenge du har vært i Norge. For å finne ut av dette tar du antall dager du har vært i Norge og deler på 30. Så runder du opp til nærmeste hele tall.”

     Länk till ovanstående inlägg: bit.ly/pi8Mqe

     Jag har lite svårt att få det att gå ihop. Antingen har ovanstående person fel, eller så finns det ytterligare regler som spelar roll för oss. 

     Kan du inte berätta om hur din överklagan gick till? 

     * Behövde du tillföra/ändra några uppgifter?

     * Förklarade de varför de beslutade som de gjorde, eller kom det helt enkelt ett inbetalningskort efter ett tag? 

     * Fick du i slutändan det minstefradrag du räknat med vid deklarationen (baserat på det antal månader du varit minst en dag i Norge)? Eller fick du mer (12/12)?

     Nu när några överklagningar gått genom tycker man att skatteetaten ska kunna göra rätt från början. Eller att de åtminstone ska klämma ur sig vad de behöver från oss för att de ska kunna ta rätt beslut direkt.

     Eller så tycker de att det är fantastiskt trevligt att få brev av svenska sjuksköterskor.

     • Fredrica Grahn-Andersson

      Hej!
      Pengarna har kommit nu medan jag är iväg på jobbperiod, men jag ska kolla lite när jag kommer hem och skriva ett inlägg som svar på dina frågor!
      Och för övrigt kan jag bara tillägga att man aldrig ska ha några som helst förväntningar på att något ska fungera enligt mänsklig logik eller ens enligt lagar och regler i Norge. För Norge är inte bara ett land – det är en helt egen planet. Det är bara att gilla läget!
      Gonatt!

    • Nina Skene

     Hej Fredrica
     Gott att du fick igenom din överklagan:)
      Jag har precis fått tillbaka besked från skatteetaten och till min stora förvåning fick jag oxå restskatt. De hade, som jag nu förstått att andra oxå råkat ut för, lagt ihop antal dagar jag jobbat i Norge (baerum föresten och ja vi har jobbat ihop, fast jag hade oftast dag/kvällsvakter) istället för att se till antal månader jag varit över.
     Sitter nu och knåpar på en överklagan, för jag anser att enligt deras information så står det tydligt att minstefradraget “avkortes tilsvarende det antall hele eller påbegynte måneder av inntektsåret”.

     Har du något gott råd till hur jag ska formulera mig och vad som kan vara viktigt att ta upp.

     Ha de
     Nina Torstensson

 • Fredrica Grahn-Andersson

  Hej igen!
  Så här skrev jag i min överklagan angående det halverade minstefradraget: “Jag har i årets skatteoppgjör fått minstefradraget minskat till hälften trots att jag varit i Norge ett antal dagar under varje av årets månader. Förhållandena är precis desamma som i 2009 års selvangivelse/skatteoppgjör, og då fick jag dra av hela minstefradraget i likningen det året. Jag önskar alltså utnyttja hela minstefradraget på 72.800 i 2010 års likning. (Jag har i selvangivelsen specificerat all de perioder jag varit i Norge under 2010).”
  Det tog alltså sin rundliga tid, men tillslut gick min överklagan igenom. Jag fick dra av hela minstefradraget och det kom ett utbetalningskort hem till min svenska adress. Detta trots att jag anmält mitt norska lönekonto som utbetalningskonto till Skattetaten, men det får jag väl ha överseende med att de inte lyckades förstå…
  Nästan alla jag pratat med har haft samma problem med minstefradraget i senaste deklarationen, och man undrar om skattekonsulterna har gått nån kurs där föreläsaren fått det hela om bakfoten…

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Hej Fredrica,

   Fantastiskt är vad det är.

   Har man angivit vilka perioder man varit i Norge räcker det alltså i princip att skriva “se på min deklaration igen” i överklagan. För de krävde inga nya uppgifter av dig.

   Det är ju lustigt när enda skälet att man fick trubbel överhuvudtaget var att man uppgav vilka perioder man varit i Norge. Alla som inte gör det antas ha varit hela året i Norge (eller åtminstone några dagar varje månad), trots exempelvis begäran om standardfradrag år efter år.

   Jag vet inte om jag ska tycka att det är upprörande eller charmigt att de har så lättvindig inställning till hanteringen av folks pengar. Det är som det är.

   Jag skriver mejl till Nina och Mona som hade problem med detta, så att de helt säkert ser din senaste kommentar här.

   Tack,
   Sjuks.nu

   • Erixon M

    Hej!

    och tack för engagemanget. Det ger mig  lite hopp om att jag kanske så småningom kan få tillbaks lite pengar. Det är precis som du säger, tidigare har jag inte fattat att jag kan göra standarfradrag och då har jag fått tillbaks en liten summa vid skatteoppgjöret. I år gjorde jag detta avdrag, specificerade mina arbetsperioder och åker på både toppskatt (fast min arbetstid i Norge per månad är rätt blygsam) och radikalt minskat standardfradrag. Det bemanningsföretag jag arbetar för i Norge kunde inte erbjuda några råd alls -fick intrycket att det som hänt mig var unikt. Så tack till de kollegor som delar med sig av sina erfarenheter här och för en mycket bra sida.

    Hälsningar Mona

 • Gäst

  Varför blir det för vissa att man inte kan se hur mycket man har tillgodo? står inte för mig någonstans hur mycket jag kommer få tillbaka på skatten!:S

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej!

   Skatteetaten kan inte veta hur länge du varit i landet, och därför kan dom inte avgöra hur stort ditt personfradrag och minstefradrag ska vara.

   Men du kan själv räkna ut hur mycket du får tillbaka på skatten. Mer information finns i det här inlägget:

   * http://www.sjuks.nu/din-skatt-i-norge/

 • AER1

  Hej, Sjuksnu!
  En liten uppdatering bara…. Numera (sedan 3 v) har Norge tagit bort halvårs-regeln…. Du är nämligen inte tvungen att “skriva dig” i Norge längre om du är där mer än ett halvår. Det stod om det i tidningen för en tre veckor sedan. Detta måste ju innebära att man skulle kunna jobba i Norge mer och slippa uträkningen från skatteataten…. Eller? 

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej igen AER1!

   Min tolkning är att detta inte påverkar skattandet. Skatteloven är inte ändrad. Begreppen att “skriva sig i Norge” och “skattemessig bosatt i Norge” har två olika betydelser.

   Tyvärr.

 • Ssk

  Hej,
  Jag har läst ovanstående men förstår inte riktigt :(.
  Jag har under 2011 arbetat totalt 25 dagar (10dagar i jan + 15 dagar i maj) i Norge.

  Lön: 45504
  3,2,1 minstefradrag: -6262
  3,6/4,9 sum grunnlag : 39 242
  Forskuddstrekk: 17616

  Spesifikasjon av reisefradrag
  Egenandel: -13950
  (For summen over till post 3.2.8/3.2.9)

  Jag har fått resor + logi betalt men ej kost.

  I januari arbetade jag för Adecco och de drog nästan 50% skatt.

  1. Kan du förklara hur de har räknat ut mitt minstefradrag
  2. ska jag skriva något själv och göra några fördelaktiga ändringar?
  3. vad ska jag göra med reisefradrag?
  4. 3.2.7 fradrag kan jag göra det även att jag ev. gjort andra ändringar?
  5. Ska jag skicka in E101 eller har den skickats automatiskt till skattetaten?

  Mycket frågor. Arbetade även i Norge 2010 typ samma perioder som 2011 men då anställde jag en person som ordnade allt åt mig. Men i år vill jag göra det själv.

  Hoppas du kan hjälpa mig. MVH ssk

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej!

   Så här ska din deklaration se ut om du fyller i alla de riktiga uppgifterna:

   Bruttoinkomst: 45.504
   Antal dagar i Norge: 25

   Minstefradraget blir (0,36*45504)*(1/12)=1365,12 uppräknat till 4000.

   Minstefradraget är på 36% av bruttoinkomsten. Det ska minskas beroende på hur många dagar du har varit i Norge. Summera antal dagar i Norge, dela på 30 och avrunda uppåt till närmaste heltal. 25/30 avrundas alltså till 1. Så många tolftedelar av minstefradraget får du göra.

   Minstefradraget kan aldrig bli mindre än 4000, därför räknas dina 1365,12 upp till 4000.

   Du ska också tilldelas skatteklass och få 1/12 av personfradraget. Om du inte är ensamförsörjare av ett barn hemma i Sverige är det skatteklass 1 som är aktuellt, dvs ett avdrag på 43600*(1/12)=3633,33.

   Sedan kan du föra upp standardfradraget, som beskrivet i ovanstående inlägg, till 10% av 45504=4550,4.

   Sammanlagt blir dina avdrag då 4000+3633,33+4550,4=12183,73

   Om du inte lämnat in E101-intyg ska du betala 7,8% trygdeavgift på hela din bruttoinkomst, det blir 0,078*45504=3549. Har du visat upp ditt E101-intyg när du ansökte om skattekort, ska du inte heller behöva betala trygdeavgiften. För säkerhets skull kan du skicka in en kopia av ditt E101-intyg med deklarationen – men det borde inte vara nödvändigt.

   Toppskatt ska du betala på summan överstigande (1/12)*490000=40833,33, det ger 0,09*(45504-40833,33)=420.

   Sedan ska du betala 28% skatt på bruttoinkomsten – avdragen, det ger 0,28*(45504-12183,73)=9329,67.

   Sammanlagt ska du alltså betala 3549+420+9329,68 kronor i skatt, på din bruttoinkomst 45504. 

   Då har du betalat 13298,68/45504=29,2% skatt. 

   Med E101-intyg blir det istället 21,4% skatt du har betalat.

   Reisefradraget (samt fradrag för kost och logi) kan du inte göra samtidigt som standardfradraget. Det är antingen eller.

   Deras preliminära uträkning av minstefradraget baseras på vad du angivit (hur länge du planerar vara i landet) när du ansökte om D-nummer/skattekort. Alternativt använder dom sig av information som din arbetsgivare översänt, om när du fått löneutbetalningar, och försöker dra en slutsats utifrån det. När du själv angivit hur många dagar du varit i landet kan dom/du göra en riktig uträkning.

   Hade du exempelvis spenderat 31 dagar i landet skulle du fått göra 2/12 minstefradrag och personfradrag istället, och då skulle du bara betala toppskatt på inkomst över 81666.

   Då hade du kunnat dra av 4000+4550,4+7266,67=15817, och sluppit toppskatten på 420. Totalt skattar du då i slutändan 8312 med E101-intyg, dvs 18,2% av bruttoinkomsten.

   Kanske stannade du kvar några dagar efter en arbetsperiod? Eller kom några dagar före en arbetsperiod?

   Eller så struntar du bara i att ändra minstefradraget, lägger till standardfradraget på 10% och hoppas på det bästa. Så gör nog många som inte vet bättre.

   Om 90% av din intäkt kommit från Norge under 2011 kan du göra 12/12 minstefradrag och personfradrag. Mer om det här:

   * sjuks.nu/vad-ar-90-regeln/

   Mer om tolftedelar och de olika avdragen här:

   * sjuks.nu/din-skatt-i-norge/

   Hoppas att det klarnat något. Annars får du helt enkelt fråga igen.

   • Maria

    Hur gör jag med dagarna som jag var i Noge i nov och dec 2010 men fick utbetalt jan 2011? Ska även dessa räknas med på antal dagar för 2011?

    Maria

    • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

     Hej Maria,

     Jag misstänker att de dagarna inte ska läggas till, då de hör till “intäktsår 2010”.

     De är dock relevanta för att avgöra om du når 183 dagar över en tolvmånadersperiod (som ska beräknas “rullande”), eller 270 dagar över en 36-månadersperiod, och därför blir skattemessig bosatt.

     Men helt säkert vet jag faktiskt inte angående dagarna som genererat inkomst 2010->2011. Hör med skatteetaten för säkerhets skull.

     • xXx

      Nja, vad låter “intäktsår” som? Jomen det året du fick intäkt!!! 2008 så jobbade ja en jävla massa i Norge, även julen. Under 2009 jobbade ja inte ett skit. Resultatet blev att ja fick “böta” under 2009 för jag hade haft intäkt det året utan att ha skattekort. Samma sak i deklarationen, julen 2008 fanns i 2009 års deklaration efter som det var under 2009 ja hade intäkten. Nå ja e ingen expert på de här, men de va va som hände me mej.

     • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

      Hej xXx,

      Rörigt, det där.

      Det arbete du gjorde i dec 2008 som betalade lön jan 2009, drogs det alltså 50% skatt på då du inte hade nytt skattekort för 2009? Så långt är det som förväntat.

      Vid deklarationen för 2009 (som gjordes 2010) hamnade du alltså i samma sits som Maria – att du varit i Norge 0 dagar under 2009 och ändå haft inkomst. Hur stora ska då avdragen vara?

      Det där löser sig vanligtvis “av sig själv”, men reglerna är inte tydliga i ett sådant fall.

 • Ssk

  Hej igen,
  Oj tack :) börjar förstå nu. En till fråga: var fick du 43600 från i personfradraget

 • Anna Noren

  hej hej
  nu är det det där med skatten……..deklarera skall man även göra i sverige……och enligt skatteverket skall man då uppge norska lönen och det som är draget skatt i svenska kronor och det skall finnas ett verktyg för att beräkna detta på skatteverkets hemsida…inte någon stans kan jag finna detta. är det någon som vet?

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Anna!

   Detta är intressant. Jag hittar texten du refererar till på skatteverkets hemsida:

   Alla belopp som du redovisar i deklarationen ska du räkna om till svenska kronor.

   En inkomst kan vara undantagen från beskattning i Sverige på grund av interna svenska regler eller bestämmelser i skatteavtal. Även om du inte ska betala skatt på inkomsten i Sverige ska du tala om att du haft inkomsten i din svenska deklaration. Uppgifterna lämnar du under “Övriga upplysningar”.

   Jag hittar dock inte verktyget du talar om. Men varje internetbank brukar ha en valutatabell där du kan utläsa växelkurserna.

   DNB har en valutakalkulator på https://www.dnb.no/valutakalkulator

   För mig känns det relevant att även ta reda på om denna redovisning av norsk inkomst kommer påverka den svenska deklarationen, överhuvudtaget. Eller om det mer handlar om att skapa ett rättvist grundlag på pensionsberäkningen.

 • Malin

  Hej!

  Vore så otroligt tacksam om någon kan hjälpa mig lite. Är väldigt förvirrad och pga att jag flyttat till Danmark så fick jag min selvangivelse långt senare, sedan sa min norska kompis att den inte behövdes skickas in osv.

  Jag jobbade i Norge ca 2 månader 2011, tjänade totalt 23 251 kr. Har varit i kontakt med skatteetaten som säger att jag bara får dra av 10% eftersom jag jobbat i Norge bara delar av året, och inte får dra av för några faktiskta omkostnader (vilket iof passar bra eftesom jag inte har några kvitton).
  Frågan är nu alltså vad jag ska skriva in i in selvangivelse! Ska jag också räkna ut “tolftedelar” av året och skriva in det under minstefradrag? Känns ju otroligt konstigt eftesrom det inte står någon sådan information någonstans i papprena. 
  Ska jag ange vad jag tjänat i Sverige (ca 30 000) under 2011? Kan det påverka min skatt.

  Evigt tacksam till den som orkar svara! Är verkligen i behov av att få tillbaka så mycket som möjligt…

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Malin!

   Avdragen som alla ska ha/göra är personfradrag, minstefradrag och antingen standardfradrag eller avdrag för kost, logi och resor.

   Uppge hur många dagar du varit i landet så reder skatteetaten ut ditt personfradrag (förhoppningsvis har du varit 61+ dagar i landet under dina “ca två månader”, så du får tre tolftedelars avdrag). Begär du fullt minstefradrag (0,36*23251) så antar jag att dom ändrar det till det antal tolftedelar du har rätt till (då du har uppgett hur många dagar du varit i landet).

   Standardfradraget är de 10% du pratade med skatteetaten om. Det skriver du upp på en egen post, precis som jag beskriver i ovanstående inlägg.

   Även om det inte står i dokumenten du fått hemskickade så finns all information tillgänglig för dig, och det är upp till dig att läsa på och göra rätt. Men det är verkligen inte det lättaste, utan det tar gärna några år och flera deklarationer innan man fått kläm på det ordentligt.

   Vad du tjänat i Sverige ska enligt min förståelse inte påverka din norska deklaration.

   Mer läsning om tolftedelar och de olika avdragen:

   * sjuks.nu/din-skatt-i-norge/

 • Eva

  Hej!!!! Du är ju bäst, ändå fattar jag ingenting om min egen deklaration. Har tyvärr slarvat bort pappret från jobbet om inbetald skatt jag fick för inkomståret. Men när jag går och kollar sista lönnsspesen så verkar det som om jag bara betalat 73 831 kr på en inkomst på 268 293 kr och det är lite eller hur? Jag har jobbat sammanlagt 231 dagar, från 30 mars – 31 december, men åker alltså hem emellanåt eftersom jag har dotter jag måste hem till var tredje helg. Har D-nummer och har inte skaffat E 101. Hur ska jag tänka? Kan jag göra avdrag för bilresor, boende, traktamente kanske t.o.m eller kommer jag att bli blåst på det så att jag sen inte kan få mitt standardfradrag 10%. Och förresten, beyder standardfradraget att jag faktiskt kommer att få 26.839 kr med utgångspunkt från en redan tänkt skatteinbetalning på 36% av inkomst?

 • Pingback: Google()

 • Madde

  Mkt rörigt känns det som hur jag än tänker. Nu ger jag ett ex. där summan är tagen från luften. Om jag nu skulle vara i Norge något mindre än 1 månad och tjäna 40.000 NOK och sedan inget mer på hela året eller någonsin förövrigt. Boende + resekostnad ingår.
  Kan detta då stämma: 40.000 NOK – 10 % (standardfradrag)= 36.000 NOK
  36.000 NOK x 0,38% (minstefradrag)= 13680 NOK delat med 1/12= 1140 NOK.
  Dessa 1140 NOK som är kvar, är det slutbeloppet som ska in i skatt? Eller ska jag betala 28 % skatt på dessa? För man ska väl göra det också? Hur blir det då med de 186 eller är det 189 :- / dag som man har rätt att göra avdrag för i matkostnader då man är i Norge? Ingår dessa inom något av ovanstående avdrag som jag tagit upp?
  Tacksam för svar

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Madde,

   Rörigt ja, det var ordet.

   Så här ska det se ut:

   (40 000 – (4000 – 1140)) * 0,28 = 9760,8

   Bruttoinkomst minus avdrag ger summan som du sedan multiplicerar med 28% skatt, så får du tillslut 9760,8 – vilket är det du ska ha betalt i skatt i slutändan. Plus 0,078*40000 = 3120 kronor i trygdeavgift, om du inte haft med dig ett A1/E101-intyg från svensk försäkringskassa.

   När du har gjort standardfradraget kan du inte göra avdrag för resor, kost eller logi. Det är antingen eller där.

   Hoppas det blev mindre rörigt för dig.
   Lycka till!

 • Matilda

  Hej! Detta är ju en djungel! Vet att detta kanske är helt fel att fråga här men tänkte kolla.

  Jag jobbade i Oslo mellan 1/4-3/5 2014. Alltså fem veckor.
  Fick en lön på 51,940 NOK varav 22 334 NOK drogs i skatt.
  Ska jag bara trycka på skicka in eller måste jag ändra någonting själv?
  Blir rädd när jag läser här ovan att man ska fylla i så lite så möjligt.

 • Magnus Marttila

  Hej.
  Jag är anställd i sverige och jobbar i norge. Jag får traktamente/dietpeng för de dagar jag är i norge. Är det något jag måste ta upp på deklarationen i norge och isåfall hur/var?

  Magnus

 • Lili

  Hej!

  Jag kryssade i rutan att jag skulle vara i Norge under 183 dagar de första 12 månaderna men nu med facit i handen så har jag varit här längre och kan gå under Skattemässigt bosatt i Norge. Ska fortsätta vara här en del under sommar och höst. Kan jag ändra det i deklarationen nu?

 • Pingback: quality service contractors()

 • Pingback: TS TV Escorts from London()

 • Pingback: videos()

 • Pingback: TS Escorts()

 • Pingback: www.office.com/setup()

 • Pingback: DMPK Services()

 • Pingback: in vitro ADME services()

 • Pingback: Corporate Event Managers()

 • Pingback: how to make money with a iphone()

 • Pingback: iraqi coehuman()

 • Pingback: https://goo.gl/RfxWPu()

 • Pingback: find a real estate agent()

 • Pingback: unesa()

 • Pingback: event management company in Hyderabad city()

 • Pingback: Life is chic Boutique()

 • Pingback: adwords()

 • Pingback: los angeles ppc specialist google certified()

 • Pingback: donna vinci()

 • Pingback: tree of innovation SEO()

 • Pingback: Search Engine Optimization()

 • Pingback: ___*()

 • Pingback: 루비게임 엘리트게임 루비게임주소()

 • Pingback: park city real estate()

 • Pingback: isofrane watch strap()

 • Pingback: datingnzcougar.info()

 • Pingback: click here()

 • Pingback: C++ Tutorial()

 • Pingback: free forex signals()

 • Pingback: Passive permeability in Caco-2()

 • Pingback: best black barbershops in birmingham al()

 • Pingback: كلية العلوم جامعة ديالى()

 • Pingback: Predrag Timotić()

 • Pingback: Bästa bilskroten i Göteborg()

 • Pingback: newtube sirius156 abdu23na8138 abdu23na39()

 • Pingback: new siriustube731 abdu23na5179 abdu23na32()

 • Pingback: download on mobile583 afeu23na498 abdu23na31()

 • Pingback: sfgjidfgn337 afeu23na128 abdu23na70()

 • Pingback: tubepla886 afeu23na7712 abdu23na50()

 • Pingback: 192bfOdp3Bk()

 • Pingback: hdmobilesex.me()