Lönen är inte allt

Du kan höja din landstingslön med så mycket som 58%.

Hur? Genom att jobba mindre.

Men det kräver planering och kunskap om skatteregler.

För “lönen är inte allt”.

Det som verkligen spelar roll är hur mycket du har kvar efter skatt.

Lönejämförelse: Sverige – Norge

Så länge som landstinget inte erbjuder en rimlig lön måste du åtminstone delvis vända dig till norgejobb.

Löneskillnaden är så pass stor.

För dig som är specialistsjuksköterska ser det ut så här:

Landstinget erbjuder en månadslön på 26.000 SEK.
Som offentliganställd i Norge har du istället  29.330 NOK i månaden.

Arbete mellan 17.00 och 19.00 ger inget tillägg i landstinget,
i Norge ger det 60 NOK/h.

Arbete mellan 19.00 och 22.00 ger 18,90 SEK/h i landstinget,
i Norge ger det 60 NOK/h.

Arbete mellan 22.00 och 06.00 ger 38,20 SEK/h i landstinget,
i Norge ger det 60 NOK/h.

I landstinget har du 47,10 SEK/h för helgarbete. I Norge har du 35 NOK/h, utöver eventuellt kväll/nattillägg.

I landstinget har du 94,30 SEK/h för storhelgsarbete. I Norge har du 1,33*timlönen, det vill säga 253,60 NOK/h.

48% högre lön i Norge

För att konkretisera skillnaderna jämför du en arbetsperiod i landstinget med en arbetsperiod i offentlig sektor, Norge.

Dag, kväll och helgarbete. Fyra veckor heltid. Landstinget:

153 timmar arbete. Arbetspass från 7-15 och 14-22. 16 timmar helgarbete. 69 timmar dagarbete och 68 timmar kvällsarbete.

 • 16*42,10 = 753,6 SEK för helgarbetet.
 • (68/8)*(3*18,90) = 482 SEK för kvällsarbetet.
 • 153*(26000/165) = 24109,1 SEK i grundlön.

Summa:  25.345 SEK , eller 166 SEK/h.

Samma sak fast i Norge:

142 timmar arbete. Arbetspass från 7-15 och 14-22. 16 timmar helgarbete. 63+63 timmar till dag och kvällsarbete.

 • (16*35)+(5*60) =  860 NOK för helgarbetet.
 • (63/8)*(5*60) = 2362,5 NOK för kvällsarbetet.
 • 142*(352.000/1846) = 27.076,9 NOK i grundlön.

Summa: 30.299 NOK, eller 213 NOK/h.

Heltidsmåttet är 35,5 timmar per vecka i Norge och 38,25 timmar i Sverige.

Snittlön per timme blir mest jämförbart.

De 213 norska kronorna växlas till 245 svenska kronor.

Arbete i Norge ger alltså 48% högre lön.

Men “lönen är inte allt”. Det intressanta är hur mycket du har kvar efter skatt.

Du får behålla mer av lönen i Norge

Kommunalskatten i Sverige är runt 31,6%. I Norge är den 28%. Men där betalar du också en trygdeavgift på 7,8% av bruttoinkomsten om du tillhör den norska socialförsäkringen.

Både i Sverige och Norge fungerar skattesystemet så att du får behålla större andel av din inkomst om du tjänar mindre.

I Sverige är de första 18.199 kronorna skattefria.

I Norge är det mer komplicerat, men om du har rätt till fullt minstefradrag och personfradrag så blir de första 77.100 kronorna skattefria (för dig med E101-intyg).

För att ha rätt till fulla avdrag i Norge måste du räknas som skattemessig bosatt i landet för hela inkomståret. Mer om det i inlägget “Din skatt i Norge“.

Troligen vill du tjäna mer än så. Frågan är bara i vilken utsträckning du kan tänka dig att riskera din hälsa genom att jobba i landstinget, och hur mycket tid du kan tänka dig att spendera i Norge?

Välj själv: 8, 23 eller 29% skatt i Sverige

På Skatteverket.se finns det ett program för att räkna ut hur mycket skatt du ska betala på din årsinkomst.

Med hjälp av programmet kan du bestämma när det inte är lönt att jobba mer i Sverige.

Sätt årsinkomsten till 30.000 kronor och det visar sig att du ska betala 2100 kr i skatt. Upprepa med årsinkomst på 60.000 kr: 4623 kr skatt.

På de första 30.000 kronorna betalar du alltså 7% (2100/30000) skatt. På de efterföljande 30.000 kronorna betalar du 8,4% ((4623-2100)/30000) skatt.

Sedan stiger det snabbt. Så här ser det ut vidare:

Från 60.001 till 90.000 kr betalar du 22% skatt.

Från 90.001 till 120.000 kr betalar du 22,7% skatt.

Från 120.001 till 150.000 kr betalar du 28,55% skatt, och där håller sig procentsatsen till ungefär 240.000 kronor.

Tycker du exempelvis att du tjänar ungefär 30 kr för lite i timmen, är du så illa tvungen att begränsa din inkomst i Sverige till 60.000 kr.

Tjänar du 330.000 kr i Sverige, som vid heltidsarbete i landstinget, betalar du totalt 79.016 kr i skatt (24% av bruttoinkomsten).

Norsk skatt är betydligt lägre

Med hjälp av “enkel skatteberegning 2011” kan du kolla upp samma sak fast för den norska skatten.

Uträknat på samma sätt som ovan (med E101-intyg, standardfradrag och skattemessig bosatt i Norge hela inkomståret):

På de första 30.000 kronorna du tjänar betalar du 0% skatt.

På inkomst från 30.001 till 60.000 kr betalar du 0% skatt.

Från 60.001 till 90.000 kr betalar du 4,7% skatt.

Från 90.001 till 120.000 kr betalar du 15,1% skatt, och där håller sig procentsatsen till ungefär 210.000 kronor.

Från 210.001 till 240.000 kr betalar du 25% skatt, och där håller sig procentsatsen till ungefär 390.000 kronor.

Lönen är inte bara 48% högre i Norge, du får även behålla större andel av varje tjänad krona.

Höj din lön genom att jobba mindre

Vill du höja lönen jobbar du helt enkelt mindre andel i Sverige och större andel i Norge.

Snittlönen, före skatt, var 166 kr/h i Sverige. Arbetar du hela året i Sverige ger 1990 timmars arbete 250.600 kr netto (snitt 126 kr/h).

Om du istället begränsar årsinkomsten i Sverige till 60.000 kr så ger det 55.380 kr netto (153 kr/h).

För att tjäna 60.000 kr brutto behöver du jobba 362 timmar i Sverige.

Du har redan höjt din nettotimlön, för arbete i landstinget, med 21,4%.

Samtidigt ger dessa timmar dig rätt till ett E101-intyg för 7,8% skattereduktion i Norge.

Jobba 62% och ha ut som om du jobbade heltid

De övriga 195.220 kronorna som en heltid i landstinget hade gett, tjänar du istället in i Norge. Det motsvarar ungefär 170.000 norska kronor.

För att ha ut 170.000 norska kronor efter skatt behöver du tjäna 186.000 brutto, det gör du på 872 timmar (med snittlönen 213 NOK/h).

E101-intygets värde blir här 7,8% av den norska bruttolönen, växlat till svenska kronor, det vill säga 16.684 kr.

Slår du ut det på de 362 timmarna du jobbade i landstinget för att få E101-intyget, så höjer du värdet av de timmarna med 46 kr till 199 kr/h.

Du har nu höjt din nettotimlön från 126 kr/h till 199 kr/h, i Sverige. Det är 58%.

Jobbar du 362 timmar i Sverige och 872 timmar i Norge har du alltså ut lika mycket efter skatt som om du jobbade en heltid i landstinget.

Eller för att beskriva med andra ord:

 • Du jobbar 62% av en heltid, och får ut som om du jobbade heltid i landstinget.
 • Du slipper jobba 756 timmar, eller ungefär 95 arbetsdagar, och tjänar lika mycket.
 • Du har höjt din nettotimlön med 61%, till 203 kr.

Vill du tjäna mer?

Norgejobbandet för också med sig möjligheter till övertidsarbete.

300 timmar övertid per år är varken omöjligt eller konstigt. Det ger ungefär 107.000 norska kronor.

Ny nettolön blir då 345.656 svenska kronor, och ny nettotimlön 225 kr.

Med de 300 övertidstimmarna inräknade jobbar du fortfarande bara 77% av en heltid i landstinget, men du har ut 95 056 kronor mer.

Kanske är det ännu bättre att bara jobba i Norge?

Om du inte kan tänka dig att jobba i Sverige överhuvudtaget – så länge som sjuksköterskor inte erbjuds en rimlig lön – så kan du förstås jobba uteslutande i Norge.

För att ha ut lika mycket som en heltid i landstinget, 250.600 kr netto, behöver du jobba 1004 timmar i Norge.

I jämförelse med ovanstående fördelning (362 timmar i Sverige och 872 timmar i Norge) innebär uteslutande norgejobb 28 arbetsdagar mindre. Du byter dina 45 arbetsdagar i Sverige mot 17 arbetsdagar i Norge.

Det är upp till dig

Erfarenhet säger att landstingets lönekartell inte går att rubba.

Vill du jobba i landstinget är det i princip bara att förhålla sig till den orimligt låga lönen.

Det enda som kan påverka lönen är en värdeförändring, men en sådan sker inte över en månad, eller ens ett år.

Med landstinget spelar det ingen roll vad du säger. Det som spelar roll är vad du gör.

Tycker du att lönen är orimligt låg är det upp till dig att höja den.

Inte genom att önska, hoppas, be eller klaga. Utan genom att agera.

Bli en av medlemmar som håller sig uppdaterade med ett mejl i veckan.


 • Martin Leg. Sjukskoterska

  Hej!
   
   
   
  Mycket riktigt. Alla fakta talar før att sjælv agera, byta arbetsplats eller prova arbeta i Norge.  Tyværr håller många av våra kollegor benhårt fast vid sina “tillsvidareanstællningar” pga av “tryggheten” och fortsætter uttrycka missnøje øver lønen i fikarummet. Någon kanske åker till Norge med ett bemanningsføretag som inte håller måttet och blir besvikna och ger upp, och klagosången fortsætter.  Det jag vill mena med detta inlægg ær att det trots tydliga fakta så væljer många bort møjligheterna och førefaller nøjda (trots klagosång) med sina arbeten i Sverige. Att saga upp sig ses som en omøjlighet nær man nu har “fast jobb”. Herrejøsses, vi har ju en utbildning som ger oss tryggheten att veta att det faktiskt finns jobb..øverallt! :-)
   
   
   
  Nej åter till arbetet, många timmar kvar innan nattevakten ær øver :-)

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Hej Martin!

   Jasså, tillbaka på nattjobb? Då ser jag fram emot flera kommentarer kommande nätter! Exempelvis saknas en kommentar med dina erfarenheter på ämnet “Vad du får och inte får göra som sjuksköterska i Norge“. =)

   Jag känner igen det du beskriver.

   Jag missunnar ingen rätten att klaga och vara missnöjd. Det är mycket som är fel i landstinget – inte bara lönerna. Verksamheten som bedrivs, vårdandet av människor, styrs felaktigt som om det vore industriell verksamhet. Vi får mindre och mindre utrymme att göra vårt jobb, och riskerar både hälsa och yrkeslegitimation på kuppen.

   Och lönen är som den är. Om den överhuvudtaget blir bättre så går det långsamt.

   Sverige hade kunnat vara ett föregångsland, och via politiska beslut höja lönerna i kvinnodominerade yrken. Men viljan finns inte. Varken hos politikerna eller i samhället. För politikerna representerar väl samhällets önskan, eller?

   Nej, det är dags att acceptera verkligheten. Desto tidigare desto bättre, för annars sitter man där i fikarummet, tungt skuldsatt och utan ekonomisk buffert. Då är det inte så lätt att lämna jobbet om löneförhandlingen går åt skogen, i år igen.

   På sikt hoppas jag att fler ska ta chansen att tjäna en rimlig lön i Norge. Jag tror inte det behövs så mycket mer än att informationen sprids. Information om vad som är möjligt, och finns tillgängligt för alla som vill.

   Tack för att du hjälper till att både skapa informationen och sprida den, Martin.

   • Martin Leg. Sjukskoterska

    Hej Sjuksnu :-)
    Tillbaka før fyra nattevakter! Så lugnt denna helg så har gott om tid att læsa sjukskoterska.nu.  Ska kika på lænken du skicka och se om det finns något att tillægga :-)  Tack før en riktigt bra sida !

 • Sandra W

  Nu har jag gjort 3 av 4 första nätterna i Norge och tycker det fungerar skitbra verkligen! Är så glad att jag testade på detta!
  Jag bor ok med internet och 150 m till sjukhuset och lika långt till tåget! Lyxigt!
  Norskan var lättare att förstå än jag trodde innan!
  Tack för all hjälp och tips jag fått från denna sidan! Utan er hade jag jobbat för 155 nok/h för vacant:-)

  //sandra w

  • Martin Leg.Sjuksköterska

   Roligt att höra att det går bra!
   Jag ska också göra sista natten nu, sen hem och invänta belöningen;)

   God vakt :)

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Fantastiskt härligt att höra, Sandra!

   Jag hoppas att du fyller på med dina erfarenheter på ämnena skillnader mellan sverige och norge och första gången i Norge. Kanske när intrycken fått sjunka in lite? =)

 • Christofer

  Hej!
  Nu har jag oxå fått nog av den underbetalda lönen som erbjuds i Sverige. Tänkte dra ev. till helgen eller v 14, om det finns jobb. Vi säger att jag skickar in ett E 101 intyg till mina arbetsgivare. Handlar E 101 om jämkning eller är det  enbart att jag tjänar 7,2% av trygveavgiften pga av att jag har Svensk socialförsäkring? Vi säger att jag struntar i att fylla i E101 och arbetar på som vanligt drar in 100 000 i Norge och 100 000 i Sverige. Och 1-2 år senare när jag fått min deklaration från båda länderna. Är då summan som jag får tillbaks i min deklaration det samma som jag tjänat med eller utan E 101? Vad är lönsamt? Allt handlar bara om att slutsumma blir samma och att jag tjänar på det.

  • Martin Leg. Sjukskoterska

   Hej Christofer!
   Svaren på många av dina frågor finns att lasa i Sjuksnus inlagg ang selvangivelsen mm, men E101 ar ett beslut du får från førsakringskassan efter du ansøkt om detta. Førsakringskassan har en ganska lång handlaggningstid før detta, så var ute i tid. E101 ger dig hursomhelst en skattelættnad på 7,8 % (om jag inte missminner mig).  Arbeta en låg procent i Sverige, søkt E101 och ta en direktanstællning på valfritt norskt sjukhus :)

   Lycka till med Norgejobbandet!

   • http://www.facebook.com/people/Christofer-Jeppsson/579041370 Christofer Jeppsson

    Tackar för svaren Martin. Ska lusläsa den underbara hemsida.
    MVH
    Christofer