Löneförhandling inför sommaren: så får du en 11-procentig löneförhöjning

Lönen för sommarens norgejobb är nu klar.

För min del landade det på en elvaprocentig löneförhöjning.

Jag tror att du kan nå högre än så. Jag ska berätta hur.

Förarbetet, vad är rimligt?

För att kunna lägga fram ett löneförslag utan att motparten sätter kaffet i halsen bör du höra dig för:

Vilka löner har …

  • de fast anställda på avdelningen?
  • bemanningssjuksköterskorna?
  • andra timvikarier?

Räkna sedan ihop din arbetslivserfarenhet, lägg till omsorgsarbete i hemmet (max 3 år), och kolla upp vilken lägstalön du har rätt till.

Inför ett sommarvikariat ska du kräva högre än den lägstalön du har rätt till. Förutom att sommaren är den period av året som behovet av vikarier är störst i Norge, så ska du även ha en premie för att du reser från nära och kära.

Det går inte att jämföra din situation som vikarie med de “året runt”-anställda på avdelningen, därför ska inte lönen heller vara jämförbar.

Det är dyrt med bemanningssjuksköterskor

Sedan är det dags att begrunda avdelningens alternativ till att anställa dig – hur skulle de lösa luckorna i schemat utan dig? Som jag ser det har dom två alternativa möjligheter:

  • Be sin egen personal skjuta på semestern och arbeta de obemannade passen, avlönade enligt ett dyrt sommaravtal.
  • Beställa dyra vikarier från bemanningsföretag, med riskerna det innebär.

Det är dyrt för sjukhuset att använda sig av bemanningsföretg. När jag jobbade för ett bemanningsföretag med en grundlön på 175 NOK per timme kunde jag konstatera att sjukhuset fakturerades ~360 NOK per timme jag arbetade. Min kväll- och nattersättning kostade sjukhuset ytterligare hundra kronor per timme. Helgersättningen hundra kronor till.

Det visade sig snart att sjukhuset gladeligen matchade den lön som bemanningsföretaget betalade mig, ifall jag ville ta en direktanställning. Det blev ändå billigare för sjukhuset att direktanställa mig, även om det innebar att dom tog över arbetsgivaravgiften och de andra kostnaderna. För min del var direktanställningen skillnaden mellan 30+ timmar övertidsersättning per vecka och ingen övertidsersättning överhuvudtaget.

På de flesta sjukhus i Norge erbjuds fast personal ett tillägg på ungefär 20 000-50 000kr per år, om de går på en nattjänst. Timvikarier erbjuds inte alltid samma tillägg, så ta med det i din beräkning av grundlönen istället. Det gör din arbetsgivare också, när han eller hon bestämmer om ditt löneanspråk är acceptabelt.

Hur mycket behöver du tjäna?

I slutändan är det du som avgör vad din tid är värd. Hur mycket du behöver tjäna, för att rättfärdiga att du spenderar tid i Norge istället för hemma i Sverige med nära och kära.

  • Vilket värde har sommarsemester för dig?
  • Erbjuder din arbetsgivare hemma i Sverige ett fördelaktigt sommaravtal ifall du jobbar under semestermånaderna och tar ut din semester under hösten/vintern istället?
  • Hur mycket större behöver inkomsten vara per dag du spenderar hemifrån, i jämförelse med att jobba på hemmaplan?

Jag brukar räkna ut hur mycket en förslagen arbetsperiod skulle betala, innan jag gör mitt löneanspråk. Enkla timmar, övertid, kvällstillägg, helgtillägg och så vidare. Sedan delar jag det med antal dagar den förslagna arbetsperioden betyder att jag kommer spendera hemifrån. Detta ger inkomst per dag i Norge. Ett annat relevant mått är inkomst (inklusive tillägg) per arbetad timme.

De två måtten följer inte helt självklart varandra. Längre arbetsperioder innebär vanligtvis att det planeras in lediga dagar i Norge. Samtidigt betyder de längre arbetsperioderna att mindre dötid spenderas på resande till och från Norge. Om arbetsperioden börjar med ett morgonpass kanske jag måste åka till Norge redan dagen innan, sånt här spelar roll.

Det är också bra att jämföra med tidigare arbetsperioder.

Rör det sig om sommarjobb jämför jag med tidigare sommarjobb. Just under sommaren ges större möjligheter att jobba koncentrerade arbetsperioder (med mycket övertid). Ett tätt grundschema kan läggas efter ens önskemål, och man kan räkna med att extrapass kommer att dyka upp.

Hur mycket får du jobba per vecka?

Jag har tidigare skrivit om “Adecco-skandalen“, sammanfattat händelserna som följt den och berört hur den formar både min och din framtid i Norge. Jag förstod att detta skulle komma att påverka årets förhandlingar om sommarjobb.

Förra sommaren valde jag att inte begära ytterligare löneförhöjning. Istället såg jag till att mitt schema var så effektivt som möjligt. I slutändan var mer än hälften av tiden jag arbetade övertid. Trots att jag valde att inte begära en löneförhöjning inför sommaren, hade jag 8% högre snittlön per timme jämfört med sommaren.

Inför den här sommaren ansåg arbetsgivaren att man inte längre kan erbjuda lika koncentrerade arbetsperioder, vilket i sin tur innebär att andelen övertid sjunker. Det första schemaförslaget skulle ge en snittlön som var 14% lägre än förra året.

Om jag inte vet hur mycket min tid är värd, så vet jag åtminstone att min tid inte har blivit mindre värd sedan förra året.

Ett av mina större argument under löneförhandlingen blev således att om jag inte erbjuds fler övertidstimmar i schemat, så tvingas jag begära högre grundlön. Jag har accepterat att Adecco-skandalen kommer att påverka min framtid i Norge, men jag låter det inte bli till det sämre.

Elva procent löneförhöjning

Tio minuter in i lönesamtalet. Jag började med att förklara varför jag var tvungen att begära högre grundlön.

Jag hänvisade till lönetrappan för att få något att jämföra med, och argumenterade att varken min situation eller lön ska likställas med de som är fast anställda och bor på orten.

Så förklarade jag hur mycket mindre jag skulle tjäna per dag i Norge, i jämförelse med tidigare somrar, och tog upp Adecco-sakens påverkan på norgejobbandet ur en vikaries perspektiv. Vi konstaterade att det nog blir svårt att få tag på bemanningssjuksköterskor med kort varsel i sommar.

Min begäran om 14% högre grundlön resulterade i en löneförhöjning på 11%. Samtidigt avtalade vi om att effektivisera arbetsperioderna. I slutändan kommer måtten ‘snittlön per timme’, och ‘lön per dag spenderad i Norge’, att vara minst lika höga som förra sommaren.

Fungerade det för mig så fungerar det för dig. Om du förhandlar med en chef som har få alternativ. Om du kan presentera rimliga skäl till att du ska få en löneförhöjning.  Och om du är beredd att röra på dig ifall ni inte kan komma överens.

Då kan du göra en löneförhöjning på minst 11%, inför sommarens norgejobb.