Läkemedelsberäkning

Läkemedelsberäkning står på schemat.

Du vet vad du vill ha. Gamla tentor, så du kan öva.

Du har kommit rätt.

Läkemedelsberäkning i sjuksköterskeutbildningen

Sjuksköterskestudenter skriver under sin utbildning en läkemedelstenta.

För ett godkänt resultat krävs alla rätt.

För att underlätta för dig har jag samlat 14 gamla tentor:

 1. Läkemedelsberäkning, Högskolan Väst, 2013-03-27
 2. Läkemedelsberäkning, Högskolan Väst, 2013-03-26
 3. Läkemedelsberäkning, Högskolan Väst, 2012-01-10
 4. Läkemedelsberäkning, Högskolan Väst, 2013-08-30
 5. Läkemedelsberäkning, Högskolan Väst, 2014-02-22
 6. Läkemedelsberäkning, Örebros universitet, 2011-12-29
 7. Läkemedelsberäkning, Örebros universitet, 2015-01-31
 8. Läkemedelsräkning, Örebros universitet, 2011-04-15
 9. Läkemedelsräkning, Örebros universitet, 2012-04-04
 10. Läkemedelsräkning, Örebros universitet, 2011-11-16
 11. Läkemedelsberäkning, Malmö högskola, 2013-12-21
 12. Läkemedelsberäkning, Malmö högskola, 2014-02-01
 13. Läkemedelsberäkning, Malmö högskola, 2014-04-08
 14. Läkemedelsberäkning, Malmö högskola, 2014-06-03

Glöm gamla tentor.
Svante hjälper dig istället!

Svante kommer med ett gyllene tips i en kommentar:

Jag vill vara fräck och tipsa om ett blogginlägg jag skrev för två år sedan som handlar om läkemedelsberäkning. Inlägget är fullt av räkneexempel och har fått många positiva kommentarer. Kanske kan det hjälpa någon här? http://sjk.ankeborg.nu/2013/02…

Böcker om läkemedelsräkning

Det finns förstås en massa böcker också.

Köp för guds skull inte dessa, de finns till låns på ditt bibliotek.

Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
Av Anna-Maria Björkman. 312 sidor.

Syftet med boken är att visa vägar till en säker och trygg hantering av läkemedel i olika situationer. Denna andra upplaga är uppdaterad och kompletterad med flera nya övningsuppgifter. Boken inleds med grundläggande begrepp och definitioner vid läkemedelshantering och läkemedelsberäkning utifrån gällande författningar. Med typexempel visas steg för steg hur beräkningar kan ske för läkemedel med olika beredningsformer.

Läkemedelsberäkning
Av Håkan Malm. 128 sidor.

Läkemedelsberäkning ger färdigheter i att beräkna och bedöma rimligheten av ordinerad dos läkemedel. Framställningen är pedagogiskt grundlig och fylld av varierande exempel och övningsuppgifter. Den bygger på den matematik som lärs ut i dagens grund- och gymnasieskolor. Boken vänder sig till studerande som måste kunna läkemedelsberäkning i sina kommande yrken, men också till dem som arbetar i vården och vill uppdatera sina kunskaper.

Träna läkemedelsräkning
Av Ingegerd Andersson. 136 sidor.

Boken inleds med enkla repetitionsuppgifter i matematik. För varje avsnitt ges flera alternativ på hur talen kan ställas upp. Boken är avsedd för sjuksköterskor under utbildning och för andra som behöver kunna omsätta ordination av läkemedel i praktiken.

Läkemedelsräkning: Arbetsbok
Av Tina Ohlsén

Läkemedelsräkning är en arbetsbok med övningsuppgifter som ger färdighetsträning i läkemedelsberäkning.

Läkemedelsräkning för sjuksköterskor
Av Eva Björkman, Margaretha Hagberg. 129 sidor.

Föreliggande datorprogram lämpar sig i hög grad för självstudier. Detta ger möjlighet att arbeta i sin egen takt, träna, göra självtester och examinationer och därigenom kontrollera kunskaper i ämnet.

Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter
Av Birger Hagren. 22 sidor.

Detta läromedel presenterar en räknemodell för att räkna läkemedel och syftar till att räknandet både blir säkrare och roligare. Boken är främst avsedd för grund- och specialistutbildning för sjuksköterskor men även till andra universitets- och högskoleutbildningar där läkemedelsräkning ingår. Till denna 2:a upplaga har på studenters önskemål tillkommit ett avslutande avsnitt med räknemodell, formler och annat, som kan vara praktiskt att ha samlat på ett ställe. I denna upplaga har även en del justeringar och förtydliganden gjorts liksom uppdateringar av läkemedelsnamn.

Har du några tips om bra resurser?

Vilka resurser använde du dig av för att klara av läkemedelstentorna? Kan du rekommendera någon av böckerna? Lämna en kommentar!