Från nyutexaminerad till kompetent och välbetald anestesisjuksköterska

Några bestämmer sig redan innan grundutbildningen är över.

De ska jobba inom akutsjukvård, och de ska tjäna mer än grundutbildade sjuksköterskor.

Båda målen går att uppnå genom att läsa en specialistutbildning. Men inte vilken specialistutbildning som helst. Det måste vara en som öppnar nya dörrar
Läs hela inlägget

Vilken specialistutbildning?

Funderar du också på vilken specialistutbildning du ska söka? Det är du helt säkert inte ensam om. Sjuttonde oktober närmar sig och då ska ansökningen vara inskickad.

Här är de aktuella specialistutbildningarna:

Specialitet Lärosäte Studietakt Distans
Anestesisjukvård KI Huddinge 100% Ja
Anestesisjukvård Halmstad 100% Nej
Anestesisjukvård Umeå 100% Ja
Intensivvård KI Huddinge 100% Ja
Intensivvård Umeå 100% Ja
Intensivvård Lund 100% Ja
Intensivvård Halmstad 100% Nej
Operationssjukvård Umeå 100% Ja
Operationssjukvård Halmstad 100% Nej
Operationssjukvård KI Huddinge 100% Ja

 

Det finns fler utbildningar att välja mellan för de som känner att de är skyldiga landstinget en tjänst.

Om du känner att det inte räcker att jobba halvideellt kan du söka en specialistutbildning med inriktning mot vård av äldre, exempelvis. Eller varför inte psykiatrisk vård? Då lär du inte erbjudas studielön/stipendie under de 40 veckorna du studerar. Ej heller behöver du “oroa” dig för att du ska få en rimlig löneförhöjning efter utbildningen.

Däremot blir du belönad med en lång “ledighet” vid nästa löneförhandling: när du begär löneförhöjning kommer arbetsgivaren helt enkelt be dig säga upp dig, till förmån för en billigare nyutexaminerad version av dig.

“Inte bara är hon billigare, hon är gladare också!”

Du hör ju själv. Det går inte an.

Sjuksköterska: utbildning, med antagningspoäng för HT 2011

Sjuksköterska utbildningFör att komma in på utbildningen och bli sjuksköterska behöver du ungefär 20 i betygsnitt. Åtminstone i Göteborg. Som lägst krävs 15,1 i Örnsköldsvik.

Antagningspoäng för höstterminen 2015 hittar du här.

Högskoleprovet ger en oproportionerligt god chans att komma in på de flesta utbildningsorterna.  Du kommer in med så lågt som 0,4-0,6. Tre fjärdedelar av alla som gör högskoleprovet får bättre poäng än så.

Så är du intresserad av att bli sjuksköterska, och betygen inte räcker till: gör högskoleprovet!

Lycka till!

Antagningspoäng HT 2011:

Lärosäten Antagna Sökande BI / BII / HP
Göteborgs universitet 105 2809 20,20 / 19,35 / 1,4
Sophiahemmet 75 2154 19,50 / 18,16 / 1,3
Röda Korsets högskola 78 2014 19,08 / 17,79 / 1,2
Uppsala universitet 125 2272 19,02 / 18,23 / 1,0
Ersta Sköndal 85 1596 18,30 / 17,30 / 1,0
Högskolan i Halmstad (HH) 38 1197 18,30 / 17,90 / 0,8
Varberg (HH) 38 779 18,10 / 17,92 / 0,9
Karolinska Institutet (KI)
Huddinge (KI) 160 2396 18,10 / 17,42 / 1,0
Visby (KI) [DISTANS] 20 675 17,50 / 16,93 / 0,9
Huddinge (KI) [DISTANS] 30 1573 19,09 / 18,06 / 1,4
Linköpings universitet (LiU) 80 1518 19,00 / 17,75 / 1,2
Norrköping (LiU) 80 1526 18,00 / 17,10 / 0,8
Lunds universitet (LU) 93 2081 19,50 / 18,84 / 1,1
Helsingborg (LU) 17 975 18,85 / 18,60 / 1,1
Högskolan i Gävle [DISTANS] 85 996 17,30 / 16,59 / 0,6
Umeå universitet (UmU) 80 1335 18,55 / 17,30 / 0,9
Skellefteå (UmU) 27 384 16,30 / 15,96 / 0,6
Örnsköldsvik (UmU) 55 396 15,10 / 15,12 / 0,4
Lycksele (UmU) [DISTANS] 32 621 16,95 / 16,00 / 0,9
Högskolan Borås 130 1383 17,80 / 17,92 / 0,8
Högskolan Dalarna [DISTANS] 90 904 17,00 / 16,60 / 0,7
Malmö Högskola 73 1615 18,50 / 18,36 / 1,0
Ystad (MaH) 81 595 16,30 / 16,44 / 0,6
Trelleborg (MaH) 6 573 18,27 / 17,59 / 0,9
Luleå Tekniska universitet [DISTANS] 85 592 15,90 / 16,20 / 0,6
Högskolan Kristianstad 85 963 17,67 / 17,01 / 0,7
Högskolan Kristianstad [DISTANS] 32 920 17,81 / 18,45 / 1,1
Karlstads universitet 85 1152 18,70 / 17,22 / 0,8
Högskolan i Väst 105 1038 16,95 / 17,02 / 0,8
Linnéuniversitetet (LnU)
Växjö (LnU) 65 1034 18,60 / 17,20 / 0,6
Hultsfred (LnU) 5 222 16,50 / 17,95 / 0,8
Kalmar (LnU) 53 936 18,25 / 17,36 / 0,6
Oskarshamn (LnU) 5 264 16,20 / 17,69 / 0,8
Vimmerby (LnU) 5 235 16,50 / 18,00 / 0,6
Västervik (LnU) 5 244 16,60 / 17,11 / 0,5
Mälardalens högskola (MdH)
Västerås (MdH) 100 1181 17,20 / 16,30 / 0,6
Eskilstuna (MdH) 70 369 17,25 / 16,22 / 0,6
Nyköping (MdH) 50 636 16,20 / 15,96 / 0,6
Örebro universitet 90 1648 18,30 / 16,85 / 0,9
Mittuniversitetet (MiUn)
Sundsvall (MiUn) 55 620 17,10 / 16,85 / 0,6
Östersund (MiUn) 55 605 15,80 / 16,00 / 0,5
Blekinge Tekniska högskola 90 628 15,80 / 15,80 / 0,5
Högskolan i Jönköping 140 1478 17,40 / 16,07 / 0,7
Högskolan Skövde 80 985 17,10 / 16,84 / 0,6

 

Källa: VHS.se | BI: Gymnasiebetyg utan komplettering | BII: Gymnasiebetyg med komplettering | HP: Högskoleprov | [DISTANS]: Distansutbildning

Sjuksköterskans utbildning

Under tiden du läser din utbildning för att bli sjuksköterska kommer många tankar och funderingar att väckas. Då kan det vara bra att veta att det finns flera som gått igenom samma sak under sin utbildning, som har delat med sig i sin blogg.

Sjuksköterskans utbildning är ingen rak och enkel väg till en hög lön. Det har ingen hävdat. Däremot går det att få skäligt betalt för sin tid, “enklast” genom att arbeta som sjuksköterska i norge.

Att räkna på lönen, med krav på löneförhöjningar och så vidare, kommer vara en lätt match efter att du under din utbildning har läst och behärskat läkemedelsberäkningen.

Vill du jämföra med antagningspoängen för höstterminen 2015, eller läsa mer om behörighetskraven, hittar du den informationen här.

Äh, specialistsjuksköterska som specialistsjuksköterska, eller?

Socialstyrelsen konstaterar att specialistsjuksköterskorna blir färre med åren:

Antalet specialistutbildade sjuksköterskor fortsätter att minska, färre än hälften (49 %) väljer att specialistutbilda sig.

I nästa mening glädjer man sig åt att ett trendbrott kan ses i horisonten:

En ny trend kan dock ses genom att allt fler väljer att börja studera till specialistsjuksköterska, enligt HSV. Anledningen antas vara att antalet platser till utbildningarna har ökat, bland annat genom att de lärosäten som tidigare förlorat sin examinationsrätt har återfått rätten att examinera.

Fler väljer att börja studera till specialistsjuksköterska för att det finns fler studieplatser.

Tråkigt nog är det endast för relativt nytuexaminerade sjuksköterskor som en specialistutbildning hinner “löna sig”.

Detta märks förstås ute på universiteten och i förlängd arm även på sjukhusen. Sjuksköterskor med begränsad erfarenhet står allt för snart på intensivvårdsavdelningen, själv.

Hur mycket kostar missen som den tjugofyraåriga intensivvårdssjuksköterskan gör? Missen som leder till flera onödiga vårddygn på IVA, för att inte tala om lidande för patient och anhöriga?

Hur mycket hade det kostat att istället premiera de som väljer att läsa en specialistutbildning, så att det lönar sig även för erfarna sjuksköterskor att ta det steget?

Vem är det som bestämmer, egentligen?

“Äh, ska det vara något? Spelar det verkligen någon roll om specialistsjuksköterskan i princip är nyutexaminerad eller om hon har jobbat tio år på akutmottagning, innan sin specialistutbildning? Trenden säger att fler väljer att utbilda sig till specialistsjuksköterska. Behöver vi verkligen ändra något? Dessutom är det upp till skolorna att ta ansvar för utbildningens och de utexaminerades kvalitet.”

Men att förlänga specialistutbildningen är inte aktuellt: “Vem skulle söka då? En extra termin eller ett extra år, för en skrattretande löneförhöjning? Nej se till att dessa gröna sjuksköterskor lär sig allt de behöver under två terminer av specialistutbildning, sedan får landstingen ta vid”.

Svensk sjuksköterskeförening inflikar med “Glöm inte det akademiska, här ska skrivas en magisteruppsats!”, medan Vårdförbundet förbannat konstaterar att politikerna inte håller vad dom lovar om betald specialistutbildning.

Så beklagar landstingen sig för att de är tvungna att hålla längre inskolningar för nyanställda. Till landstinget säger jag: ni får det ni betalar för.

Vilken jävla soppa.

Anestesisjuksköterska: alla utbildningarna

AnestesisjuksköterskaFör att bli anestesisjuksköterska läser du specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård. Efter 40 veckor heltidsstudier tar du din specialistsjuksköterskeexamen.

Utbildningen öppnar många dörrar, och du anses vara kompetent nog att jobba inom flera verksamheter. Utöver att ge anestesi på operationssal så kan du jobba på uppvakningsavdelning, postop, vissa intensivvårdsavdelningar och prehospitalt.

Jag kan själv inte tänka mig något som skulle vara roligare och mer utvecklande än ett yrkesliv som anestesisjuksköterska. Om du känner likadant och inte redan är anestsisjuksköterska så är det dags att söka utbildningen. Genast.

Var kan jag utbilda mig till anestesisjuksköterska?

Utbildningen ges vid nio lärosäten med början under hösten och vid tre lärosäten med början under våren.

Behörighetskraven är olika, likaså urvalsmetoderna.

Det här är viktigt för dig som vill komma in på utbildningen:

1: Gör högskoleprovet och 2: skaffa dig några högskolepoäng till, utöver grundutbildningen.

Se på Falun, Eskilstuna och Gävle. Av de 39 studieplatserna gick 31 till sökande i urvalsgruppen “mest högskolepoäng” (med 186 sökande). Lägsta antagningspoäng var 180 hp så platser lottades ut bland sökande som enbart hade grundutbildningen. Alla som hade läst en kurs utöver grundutbildningen var garanterade en plats.

Resterande 8 platser gick till personer i den andra urvalsgruppen: de som gjort högskoleprovet (med 20 sökande). Åtta av 20 är bättre odds än 31 av 186. Det krävdes inte mer än 0,3-0,6 på högskoleprovet för att komma in. Har du aldrig gjort högskoleprovet så kan det vara värt att veta att det är svårt att få under 0,3. Svårt som i, man måste aktivt anstränga sig för att få så låga poäng.

Utbildningar med antagning till höstterminen

Behörighetskrav: Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad.
Erfarenhetskrav: ?
Urval: Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, i intervaller om två år.
Lägsta antagningspoäng: “8” (407 sökande).
Antagna: 30.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning eller motsvarande äldre. Omvårdnad/vårdvetenskap 60 hp varav 7,5 hp vetenskaplig metod och 7,5 hp självständigt arbete.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng och högskoleprovet.
Lägsta antagningspoäng: 180 högskolepoäng. 0,3 på högskoleprovet.
Antagna: 10.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning eller motsvarande äldre. Omvårdnad/vårdvetenskap 60 hp varav 7,5 hp vetenskaplig metod och 7,5 hp självständigt arbete.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng och högskoleprovet.
Lägsta antagningspoäng: 180 högskolepoäng. 0,6 på högskoleprovet.
Antagna: 18.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning eller motsvarande äldre. Omvårdnad/vårdvetenskap 60 hp varav 7,5 hp vetenskaplig metod och 7,5 hp självständigt arbete.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng och högskoleprovet.
Lägsta antagningspoäng: 180 högskolepoäng. 0,5 på högskoleprovet.
Antagna: 11.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska (inom sluten somatisk sjukhusvård).
Urval: Högskolepoäng.
Lägsta antagningspoäng: 180 högskolepoäng (94 sökande).
Antagna: 22.

Behörighetskrav: Kandidatexamen i omvårdnad, med alternativ.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska (ska vara uppnått vid programstart).
Urval: Högskolepoäng.
Lägsta antagningspoäng: 180 högskolepoäng (75 sökande).
Antagna: 20.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng ska vara ett självständigt arbete.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng.
Lägsta antagningspoäng: 209 högskolepoäng (142 sökande).
Antagna: 25.

Behörighetskrav: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng. Kandidatexamen i omvårdnad.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng.
Lägsta antagningspoäng: 180 högskolepoäng (64 sökande).
Antagna: 15.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, med alternativ.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng och erfarenhet.
Lägsta antagningspoäng: 222 högskolepoäng (174 sökande), “72” erfarenhet (169 sökande).
Antagna: 17.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Kandidatexamen i omvårdnad.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng och erfarenhet <5 år samt >5 år.
Lägsta antagningspoäng: Högskolepoäng 270 (69 sökande), <5 år erfarenhet: 11 framlottade (107 sökande), >5 år erfarenhet: 1 framlottad (14 sökande).
Antagna: 18.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Kandidatexamen i omvårdnad.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska (ska vara uppnått vid programstart).
Urval: Högskolepoäng och erfarenhet.
Lägsta antagningspoäng: Högskolepoäng 263 (185 sökande), “63” erfarenhet (185 sökande).
Antagna: 17.

Utbildningar med antagning till vårterminen

Högskolan i Halmstad

Behörighetskrav:  Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, med alternativ.
Erfarenhetskrav: Sex månader heltid som sjuksköterska
Urval: Högskolepoäng och erfarenhet.
Lägsta antagningspoäng: Högskolepoäng 240 (104 sökande), “91” erfarenhet (104 sökande).
Antagna: 12

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Kandidatexamen i omvårdnad.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng.
Lägsta antagningspoäng: Högskolepoäng 240 (90 sökande).
Antagna: 15.

Behörighetskrav: Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad.
Erfarenhetskrav: ?
Urval: Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, i intervaller om två år.
Lägsta antagningspoäng: “4” (153 sökande) och “6” (244 sökande).
Antagna: 34.

Dela med dig!

Vet du hur mycket erfarenhet som krävdes för att komma in i Borås och Göteborg sist? Har du själv läst utbildningen och kan tipsa om en studieort?

Eller har du en fråga om utbildningen? Skriv gärna en kommentar så ska jag försöka besvara den.