Din framtid som sjuksköterska i Norge

Det är NU din framtid som sjuksköterska i Norge formas. Men det behöver inte bli till det sämre.

På grund av “Adecco-skandalen”, även känd som “Vikarskandalen”, får Adeccos vikarier inte jobba mer än 48 timmar per vecka. Skandalen har dock inte stannat vid Adecco utan nu uppdagas missförhållanden i hela den norska hälsosektorn, från statligt finansierade sjukhus till privatägda sjukhem. Från nord till syd.

Inom Helse Nord uppdagades hundratals brott mot arbetsmiljölagen. Vad göra? Ingenting. Ledningen kom fram till att de måste fortsätta att bryta lagen. Åtminstone inom den närmaste framtiden. På längre sikt tror man att strängare krav på ‘vikarbyråerna’ ska lösa problemet.

Til høsten starter forberedelsene til en ny anbudsrunde, som vil gjelde fra 2012. Ifølge Fanghol vil de påviste lovbruddene få konsekvenser for fremtidige leverandøravtaler med Helse Nord.

– Vi vil stille strengere krav til hvordan byråene opptrer for å hindre lignende avtalebrudd. I tillegg må helseforetakene selv ha bedre kontroll på vikarbruken.

Personligen har jag varit med om avdelningschefer som ser en fördel med att jag är hos dom men fortsätter vara anställd av ett bemanningsföretag. Då skulle det, enligt avdelningschefen, vara bemanningsföretagets ansvar att se till att jag följde arbetsmiljölagen. Alltså var det enligt avdelningschefen fritt fram att boka in mig – via bemanningsföretaget – på 80+ timmar långa arbetsveckor. Gissa om bemanningsföretaget sa ifrån? Nej. Gissa om dom betalade övertidsersättning? Nej.

Vilka blir konsekvenserna?

Om “strängare krav på ‘vikarbyråerna’/bemanningsföretagen” leder till att vi svenska sjuksköterskor inte tillåts jobba mer än 48 timmar per vecka har detta flera konsekvenser.

 • Restid till/från Norge kommer att öka i proportion till arbetad tid.
 • … ännu mer för dom med lång resesträcka, vilket kan göra norgejobb ekonomiskt omöjligt för dom.
 • Intjänad krona per timma spenderad i Norge kommer att sjunka.

Bemanningsföretagen blir mindre attraktiva för de svenska sjuksköterskorna. För att locka dit oss tvingas de höja lönerna och ta ut förhöjda avgifter från sjukhusen. Det här har man vetat om på sjukhusen och bemanningsföretagen. En tyst överenskommelse om att låta det bero har varit mest fördelaktigt för alla inblandade. Alla utom de svenska sjuksköterskorna som borde ha erbjudits övertidsersättning av bemanningsföretagen.

Låt inte detta drabba dig

Med lite kreativitet kan man hitta luckor i den norska arbetsmiljölagen som tillåter att man kan jobba mycket på kort tid. Då bemanningsföretagen inte ansett sig behöva följa norsk arbetsmiljölag överkompenserar de nu och blir överdrivet rigida (Max 48 timmar per vecka!). Nu behöver dom lite tid på sig att läsa arbetsmiljölagen, tolka den och fundera ut hur den ska tänjas på för att passa svenska sjuksköterskor som vill jobba mycket under en kortare period.

Under tiden går jag direkt till sjukhusen/avdelningarna – där man är van att både följa och tänja på arbetsmiljölagen – och kräver en skyhög välavvägd lön. För i sommar kommer det vara en enorm sjuksköterskebrist i Norge.

Bemanningsföretag tar en del av din lön, sjuksköterska

Är du sjuksköterska och planerar börja jobba som bemanningssjuksköterska i Norge?

Undrar du vilket bemanningsföretag som är bäst för dig?

“Inget av dom” kan vara ett förvånande svar, men beroende på ditt syfte med norgejobbandet, kan det vara så.

Som sjuksköterska i norge ställs du inför två alternativ: att jobba för bemanningsföretag (privat arbetsgivare) eller att frilansa och jobba direkt för stat/kommun (det offentliga).

De två alternativen innebär olika fördelar.

Jämförelse av bemanningsföretag och stat/kommun

Som sjuksköterska anställd av bemanningsföretag:

 • Får du i större utsträckning hjälp med resa och boende
 • Får du hjälp av bemanningsföretaget att ordna arbete på olika sjukhus/avdelningar vilket gör det enklare att:
  1) få jobb i princip när som helst
  2) bredda sin erfarenhet
  3) se mer av Norge, genom att ta jobb i olika delar av landet
 • Men som bemanningssjuksköterska har du generellt sett lägre grundlön

Som sjuksköterska på bemanningsföretag har du vanligtvis lägre grundlön

Sjuksköterskor anställda av stat eller kommun:

 • Är vanligtvis på färre avdelningar och bygger upp mer nischad erfarenhet
 • Har generellt högre grundlön och bättre villkor
 • Erhåller övertidsersättning i större utsträckning
 • Får inte löneavdrag om de lämnar in E101-intyg

Välj arbetsgivare efter dina behov

Att jobba i Norge är inget självändamål. Högre lön, nya erfarenheter och möjligheten att koncentrera sina arbetsperioder är ofta det som lockar.

Den första norgeresan kan göras via bemanningsföretag för att se olika avdelningar och knyta kontakter.

När du gjort några resor kan äventyrslustan avta, och förtjänsten börjar spela större roll. Då drar du nytta av kontakterna du knutit med avdelningar under din period som bemanningssjuksköterska. Prata med avdelningarna om direktanställning, och boka sedan in arbetsperioder som timvikarie, för högre lön och bättre villkor.

Den övertidsersättning en timvikarie får betyder snabbt att du har en betydligt högre inkomst än om du gått som bemanningssjuksköterska. Som direktanställd är du även del av personalstyrkan på ett annat vis, du lär känna dina medarbetare bättre och får mer erfarenhet av vården som bedrivs vid enheten.

Sammanfattningsvis kan du som svensk sjuksköterska i Norge välja att antingen jobba för bemanningsföretag eller direkt för sjukhuset. Det du väljer präglar tiden du spenderar i Norge. Vilket alternativ som är rätt för dig beror på vad du vill ha ut av ditt norgejobbande.

Sjuksköterska max 48h per vecka i Norge

Det händer saker i Norge som kommer att påverka ditt framtida norgejobbande som sjuksköterska.

Adecco som är ett av de femton bemanningsföretagen som ingått ramavtal med “helseregionene” tillåter nu inte svenska vikarier att jobba mer än 48 timmar per vecka.

Beslutet togs som följd av en serie artiklar (1, 2, 3)  i norsk press om undermåliga arbetsförhållanden på sjukhem drivna av Adecco i Oslo-regionen. Sjuksköterskor anställda vid sjukhemmen ska ha varit schemalagda upp till 84 timmar per vecka, utan att erhålla övertidsersättning. Direkta brott mot arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen följs inte av någon

I verkligheten är detta varken begränsat till Adecco eller ovanligt. Få bemanningsföretag i Norge erbjuder övertidsersättning. Både 70 och 80 timmars arbetstid i veckan är vanligare än vad allmänheten och politikerna verkar tro – även för vikarier anställda direkt av stat och kommun.

När Adecco inte kan erbjuda mer än 48h arbetstid per vecka kommer svenska sjuksköterskor rimligtvis inte jobba annat än långhelger för dom.

I tillägg måste Adecco förstås erbjuda en högre grundlön för att kunna konkurrera med övertidsersättningen som staten och kommunen betalar efter de första 35,5 arbetstimmarna per vecka.

Det blir spännande att se vad detta leder till.

Tillägg den 30/4 2011:

Du kan läsa mer om detta under “Sjuksköterskans jobb” och
Din framtid som sjuksköterska i Norge

Sjuksköterska i Norge

Jag jobbar som sjuksköterska i Norge.

Vill du också göra det? Då har du hittat rätt.

Stor del av Sjuksköterska.nu dedikeras till norgejobb.

Här hittar du all information du behöver, för att maximera inkomsten och undvika fallgropar.

Läser du några inlägg kommer du vara en god bit på vägen mot att jobba som sjuksköterska i Norge.

Börja här så jobbar du snart som sjuksköterska i Norge

Allt du behöver är en norsk sjuksköterskelegitimation och en arbetsgivare.

I inlägget “Norsk sjuksköterskelegitimation” beskriver jag ingående hur du gör för att klara av den första biten. Du kan ha din legitimation redan om ett par veckor om du påbörjar processen idag.

Att skaffa sig norsk arbetsgivare är också lätt. I Norska hälso- och sjukvården finns det ett systematiskt behov av vikarier. Och vår utbildning gör oss väl rustade att fungera i den norska sjukvården. Därför välkomnas svenska sjuksköterskor med öppna armar.

Så väljer du bästa arbetsgivaren

Du tror säkert att du tjänar bäst som bemanningssjuksköterska i Norge? Det trodde jag också. Men faktum är att offentliganställda sjuksköterskor tjänar bättre.

Bemanningsföretagen erbjöd en gång i tiden hög grundlön, betalda resor och bra boende. Sedan ville fler ha en del av kakan, och antalet bemanningsföretag mångdubblades. Tyvärr har detta lett till att vi sjuksköterskor erbjudits sämre löner och villkor för varje år som har gått.

Samtidigt har avdelningscheferna på sjukhusen lärt sig vad svenska vikarier vill ha för att jobba i Norge. Om en avdelning har stort behov av vikarier ser de till att ordna fritt boende och reseersättning, åt sina timvikarier.

Så i valet mellan att arbeta som bemanningssjuksköterska eller frilansande sjuksköterska väljer du i dagsläget mellan bemanningsföretagets stöd och högre lön.

Men högre grundlön är inte alltid bättre

Högre grundlön innebär inte automatiskt att du gör en större förtjänst. Det är för att olika arbetsgivare erbjuder olika mycket jobb.

Och jobba vill du. Helst mycket. Har du hem, vänner och familj i Sverige åker du till Norge för att arbeta. Inte för att vara arbetslös.

Ledig tid som inte behövs för vila kan rent av räknas som utebliven inkomst.

Förut kunde du jobba tolv timmar per dygn utan problem. Men under våren 2011 gjordes det medial sak av att utländska sjuksköterskor jobbade mer än arbetsmiljölagen tillåter. Det ledde till att flera arbetsgivare erbjöd mindre jobb per vecka.

Varje arbetsgivare gör sin tolkning av arbetsmiljölagen, och bestämmer sedan hur många timmar arbetstid per vecka som är ok. Men arbetsmiljölagen verkar vara svårtolkad för arbetsgivarna ger olika besked om vad som är ok – allt från 35,5 timmar till 40, 48 och 54 timmar. Några få bryr sig inte om arbetsmiljölagen överhuvudtaget. “Jobba till du stupar”.

Det viktiga är att du tar reda på vad din potentiella arbetsgivare kan erbjuda. En något högre timlön är inte mycket värt, om det innebär hälften så många jobbmöjligheter.

Det kan vara skillnaden mellan 40.000 och 100.000 kr i månaden

Nu förstår du att det är dumt att välja första bästa bemanningsföretag och åka. Skillnaden mellan olika arbetsgivare kan vara så stor att en arbetsgivare ger dig möjligheten att tjäna 40.000 kr per månad, medan nästa arbetsgivare ger dig möjligheten att tjäna 100.000 kr i månaden.

Sjuksköterska i Norge

Om du tänker åka till Norge för att uppleva naturen behöver du inte läsa mer.

Om du däremot åker till Norge för att prova på att tjäna en rimlig lön som sjuksköterska, så ska du prenumerera på uppdateringar av Sjuksköterska.nu.

På så vis undviker du de fallgropar jag och flera andra sjuksköterskor redan gått i, och drar nytta av de fördelar vi har upptäckt under flera år av norgejobb.

Bli en av medlemmar som håller sig uppdaterade med ett mejl i veckan.