Din skatt i Norge – så fungerar det

Du vill förstås skatta så lite som möjligt.

I Norge är det möjligt att få så låg skattesats som 8,4%.

Men för att skatta så lite måste du sätta dig in i reglerna som påverkar din skatt.

I det här inlägget går vi igenom följande:

 1. Hur mycket du ska skatta
 2. Vilka avdrag du kan göra
 3. Hur stor andel av avdragen du får göra

 Skatten består av fyra delar

 1. 27% skatt på allmän inkomst (efter avdrag).
 2. 9%  toppskatt på bruttoinkomst från 550 550 till 796 400 kr.
 3. 12% toppskatt på bruttoinkomst över 885 600 kr.
 4. 7,8% trygdeavgift (sociala avgifter) på bruttoinkomsten.

Med undantag för boende i Finnmark och Nordtroms som istället ska betala:
1) 23,5% skatt på allmän inkomst och
2) 7% marginalskatt steg 1, på belopp från 550 550. (ref)

Avdrag #1: Minstefradraget

Alla som betalar skatt i Norge har rätt att göra minstefradraget. Du kan läsa mer om minstefradraget på skatteetaten.no.

 • Vid bruttoinkomst upp till 31 800 kr blir minstefradraget lika mycket som inkomsten.
 • Vid bruttoinkomst från 31 800 till 73 953 kr blir minstefradraget 31 800 kr.
 • Vid bruttoinkomst över 73 953 kr blir minstefradraget 43% av bruttoinkomsten.
 • Minstefradraget kan som högst bli 89 050 kr.

Avdrag #2: Standardfradraget

Standardfradraget är ett sorts samlingsavdrag för utländska arbetstagare, och kan göras samtidigt som minstefradraget. Standardfradraget gör du istället för enskilda avdrag för exempelvis kost, logi och resor. Läs mer på skatteetaten.no.

 • Standardfradraget kan göras av arbetstagare som tillhör §2-3 (1,d) och därmed inte är skattemessig bosatt i Norge.
 • Det kan även göras av personer som blivit skattemessig bosatt i Norge – men då bara under de två första åren som han är skattemessig bosatt.
 • Standardfradraget är på 10% av bruttoinkomsten.
 • Standardfradraget kan som högst bli 40 000 kr.

Avdrag #3: Personfradraget

Personfradraget är inte ett avdrag du söker, utan ett fribelopp som automatiskt räknas in i din deklaration. Hur stort avdraget är beror på om du ska ingå i skatteklass 1 eller 2.

 • Alla som betalar skatt i Norge tilldelas en skatteklass (0, 1 eller 2).
 • Rätt till skatteklass ett eller två har:
A) Personer som är bosatt i Norge enligt sktl 2-1 (1)
B) Personer som bor i utlandet men betalar skatt i Norge enligt sktl 2-3 (1, d)
 • Skatteklass 2 ska du tillhöra exempelvis om du är ensam försörjare av närstående, annars ska du tillhöra skatteklass 1.
 • Personfradraget uppgår till 50 400 (skatteklass 1) och 74 250 (skatteklass 2), för 2015.

Din skatt, ett räkneexempel:

“Perfekt, då åker jag till Norge och jobbar september till december, tjänar 400 000 kr brutto och gör maxavdrag på (50400+89050+40000) 179 450 kr. Sedan skattar jag 28% på resten, för jag har A1/E101-intyg med mig från Sverige. Slutlig skatt blir då 61 754 kr eller ungefär 15% av bruttoinkomsten.”

Det låter kanske för bra för att vara sant. Det är det också. Är du inte skattemessig bosatt i Norge så får du bara göra delar av avdragen, avrundat till hela månader som del av året. Detta gäller minstefradraget och personfradraget, men inte standardfradraget.

I exemplet ovan ska alltså minstefradraget och personfradraget kortas till 4/12 av ovanstående belopp. Istället för att göra minstefradrag och personfradrag för sammanlagt 139 450 kr blir det efter avkortning 46 483 kr. Standardfradraget förminskas inte, så sammanlagt får du göra avdrag för 86 483 kr.

Dessutom sänks gränsen för toppskatt till ((4/12)*550550) 183 498. Det ska alltså betalas 9% toppskatt på (400000-183498). Slutlig skatt blir då 105 968 kr eller 26,5% av bruttoinkomsten.

“Skattemessig bosatt” förklarat

För det första: norsk skattelag säger att du ska betala skatt i Norge på förtjänst från en norsk arbetsgivare (1, 2). Det är alltså inte tal om att skatta för din norska inkomst i Sverige.

Storleken på avdragen du kan göra beror på var du är bosatt enligt norsk skattelag: inte bosatt som i “jag bor i Sverige”, men bosatt som i “skattemessig bosatt“.

Du kan vara skattemessig bosatt i Norge samtidigt som du har din fasta bostad i Sverige.

Med uttrykkene «bosatt» … menes henholdsvis … «skattemessig bosatt» (ref).

Får du fulla avdrag, eller restskatt?

Är du skattemessig bosatt i Norge kan du göra fulla avdrag. Är du inte skattemessig bosatt ska avdragen förminskas, precis som i räkneexemplet tidigare.

I värsta fall kan du bli skyldig att betala många tusen kronor i restskatt, om du försöker göra fulla avdrag utan att ha rätt till dom.

Så vad avgör om du ska räknas som skattemessig bosatt?

 • Om du har en fast bostad i Norge, men inte i Sverige, så är det inget att fundera över. Du är skattemessig bosatt i Norge.
 • Om du har din fasta punkt i Sverige, och åker till Norge för att jobba i perioder, så ska du hålla koll på hur många dagar du är i Norge. Paragraf 2-1 (2) säger att du blir skattemessig bosatt i Norge om du:
 • A) I en eller flera perioder uppehåller dig mer än 183 dagar i Norge, under varje tolvmånadersperiod, eller
 • B) I en eller flera perioder uppehåller dig mer än 270 dagar i Norge, under varje trettiosexmånadersperiod.

Om du inte når någon av dessa två brytpunkter, så räknas du inte som skattemessig bosatt i Norge.

Då tillhör du istället gruppen som skattar enligt sktl. §2-3 (1, d):

§ 2-3. Person som ikke er bosatt i riket [ska skatta i Norge för]:

D  vederlag som skriver seg fra herværende kilder for personlig arbeid i tjeneste utført i riket under midlertidig opphold her

“Det är för okonkret, exemplifiera!”

När du kommer till Norge för första gången, och ska ansöka om norskt personnummer och skattekort, fyller du i ett par blanketter. Ett av fälten du fyller i är “Ska du vara i Norge mindre än 183 dagar?”.

Svarar du ja så faller du in under §2-3 (1,d) och räknas inte som skattemessig bosatt i Norge. Du ska göra mindre avdrag.

Svarar du nej så blir du skattemessig bosatt i Norge från din första dag i landet enligt §2-1 (2). Du kan göra fulla avdrag, från den dag i kalenderåret som du kom till landet.

Men detta kan förstås ändras efter du ansökt om skattekort. Om du ser att du ska betala både restskatt och toppskatt när deklarationen kommer, så ska du gå igenom hur många dagar du varit i Norge under inkomståret. Överstiger detta 183 dagar, så ska du istället räknas som skattemessig bosatt. Då får du större avdrag igen och toppskatten blir mindre aktuell.

Har du inte varit mer än 183 dagar i landet under en tolvmånadersperiod, så kanske du har gjort 270 dagar under en 36-månadersperiod istället? Det ger dig också status som skattemessig bosatt enligt §2-1 (2).

För att repetera: är du inte skattemessig bosatt i Norge så kommer minstefradraget och personfradraget att minskas beroende på hur stor andel av året du har varit i Norge.

“Går det inte att lura systemet?”

Det kan tyckas låta som en bra idé: “Om jag åker till Norge några dagar varje månad, då har jag ju varit där årets alla månader och borde alltså få göra fulla avdrag!”.

Men det är en dålig idé, för skattelagen säger att antal dagar du har varit i Norge ska räknas ihop och delas på 30. Då får du fram en siffra som avrundas uppåt till närmaste heltal. Så många tolftedelar av avdragen får du göra (ref). Ordagrant står det såhär:

For skattyter som i løpet av inntektsåret har flere arbeidsopphold i Norge uten å være skattepliktig som bosatt her, summeres antall dager med opphold i riket og divideres med 30.

Här är två exempel:

Har skattyter f.eks. bodd i Norge fra 12. mai til 8. juni, har han bodd her under 30 dager og skal ha 1/12 personfradrag/fribeløp.

Har han derimot bodd i Norge fra og med 12. mai til og med 13. juni, har han bodd her 33 dager, dvs. en hel og en påbegynt måned, og har følgelig krav på 2/12 personfradrag/fribeløp.

Direkt under ovanstående hittar du följande exempel som säger att du ska ha fullt avdrag det år du går från att skatta enligt §2-3 (1, d) till att bli skattemessig bosatt i Norge enligt §2-1 (2):

Skattyteren har bodd/oppholdt seg i Norge fra 12. mai til 19. juni, samt fra 15. november til 30. april i året etter.

Han har da oppholdt seg (39+47) 86 dager i år 1 og 121 dager i år 2, i alt 207 dager i en tolvmånedersperiode.

Han er da begrenset skattepliktig i år 1, og skattepliktig som bosatt i år 2.

Han skal da i år 1 ha 3/12 personfradrag/fribeløp og fullt personfradrag/fribeløp i år 2.

Min rekommendation till dig är:

Om du inte flyttar från Sverige till Norge, och är mindre än 183 dagar i Norge under ditt första år i landet, bör du planera för eventuell toppskatt och avkortning av personfradrag/minstefradrag. Du skattar då enligt §2-3 (1,d).

Om du under nästföljande år inte är i Norge mer än 183 dagar/tolvmånadersperiod eller 270 dagar/36-månadersperiod ska du fortsätta planera som ovan.

När du deklarerar gör du de avdrag du tycker att du har rätt till. Tycker skatteetaten annorlunda blir du tvungen att betala restskatt enligt skatteetatens beslut.

Sedan kan du överklaga – det är värt ett försök. Får du rätt i din överklagan tar det flera månader, upp till ett halvår, innan du ser dina pengar igen.

Var det allt?

Betalar du för boende, resor och mat själv kan det löna sig att göra separata avdrag för detta (istället för standardfradraget). Om inte annat blir ju dessa avdrag aktuella efter två år som skattemessig bosatt i Norge, då du inte längre får göra standardfradraget.

Men reglerna för det tar vi i ett eget inlägg.

Till dess hoppas jag att du delar med dig av dina erfarenheter, speciellt om de avviker från det jag beskrivit i inlägget.

På så vis blir vi alla klokare.

Mer om norsk skatt:

Norsk deklaration i tre enkla steg
Så skattar du 8 procent i Norge
E101-intyg för lägre skatt i Norge
Vad är 90%-regeln, och hur påverkar den din norska deklaration?

 • Martin Leg.Sjuksköterska

  Hej!

  Jag har detta framför mig nu då jag arbetat en hel del under 2011. Loggade in på mha av MinId och stod tydligen registrerad som näringsidkare.. Haha :) De verkar ha bra koll.. Annars ordnar de väl till sig när alla uppgifter förhoppningsvis är inrapporterade av min arbetsgivare :)

  Tack för jättebra information i övrigt, följer sidan varje dag:)

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Hej Martin! Roligt att du skriver igen, det var ett tag sedan sist!

   Jag undrar hur mycket arbetsgivaren rapporterar in – eller hur mycket av den informationen skatteetaten använder sig av. 

   Bruttoinkomst, förstås, mer än så är det nog inte. Perioder du har varit i Norge får du lugnt rapportera in för egen hand (inte så konstigt när det även gäller arbetsfria dagar i landet).

   Första året är det knepigaste att skatta. Om du ansöker om D-nummer och skattekort i exempelvis april (och anger att du kommit till landet då), så ska du inte kunna få mer än 9/12 av minste- och personfradragen. Även om du anger att du varit mer än 183 dagar i landet från april-december (då blir du skattemessig bosatt från din första dag i landet).

   Å andra sidan har jag hört om personer som kommer till Norge i April (första året), jobbar delar av de nio månaderna, och när deklarationen kommer ändrar dom inte på minsteavdraget (som brukar komma förifyllt i sitt fulla belopp). Dom skriver bara till standardfradraget. Så länge som deklarationen inte väljs ut för granskning så går det igenom.

   Hade jag gjort mitt första år nu så hade jag nog siktat på att bli skattemessig bosatt snarast. Standardfradraget går att använda under de två första deklarationerna i alla fall, sedan går det att dra av för kost, logi och resor istället (som pendlare).

   Många valmöjligheter där Martin. Du löser det säkert på ett bra sätt, bara du inte lämnar över hela ansvaret till skatteetaten för då kan det bli hur som helst. =)

   • Martin Leg. Sjuksköterska

    Hej igen!

    Jag sitter precis och sammanställer alla dagar jag varit i Norge och räknar min totala inkomst och den skatt som har dragit enl sista lönespecen. Tyvärr har inte Lonns o Trekkuppgaver kommit ännu så får dubbelkolla uppgifterna senare att de stämmer. Som det verkar just nu ser det ut som min arbetsgivare dragit ca 20 % skatt på min inkomst bruttoinkomst varje månad.  Jag har skattesats 36 , har E101 och blev fundersam om jag i och med detta åker på kvarskatt. Räknade med E101-lättnaden och Standardfradraget och hamnade på ca 18 % total skatt om mina beräkningar stämmer (troligtvis inte) :) I de fallet skulle jag klara mig och såklart få tillbaka några få norska kronor. Vad jag förstått går det ej att göra både Minstefradrag och Standardfradrag utan jag bör räkna ut vad som är mest lönsamt?  Och bedöma risken vilket alternativ som innebär störst risk att åka ut för kvarskatt! Har varit totalt 27 dagar i Norge från April-Nov och klurar och klurar.. ! Tack för en bra sida, ska fortsätta lusläsa :-) En fråga, Feriepengen till sommaren, visst brukar det vara ca 12 % av inkomsten?

     

    • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

     Hej Martin!

     Minstefradrag ska alla som skattar i Norge göra. Storleken bestäms av om du varit skattemessig bosatt i Norge eller ej, under inkomståret.

     Standardfradrag är enklare, på 10% av bruttoinkomsten. Väljer du standardfradrag så kan du inte göra enskilda avdrag för exempelvis kost, logi och resor. Men du kan gott göra det i tillägg till minstefradraget. 

     Uppger du att du har varit 27 dagar i Norge så räknar du ut storleken på minstefradraget såhär: 1/12*(0,36*bruttoinkomsten).

     Standardfradraget behöver du inte korta på samma sätt.

     Din gräns för toppskatt blir på samma sätt 1/12*490000, så all bruttoinkomst över 40833 dras det 9% extra skatt på.

     De andra alternativen har du i mitt första svar, och om feriepengen kan du läsa i mitt svar till Kicki här ovan (10,2%). =)

     • hss02101

      Hei!
      Jag tror att det finns felaktiga upplysningar angånde minstefradraget. Det sagt att man ska ha 100% av minstefradraget om man är skattemässig bosatt i Norge oavsett hur många dagar man har varit i Norge. Vilket är fel!! Skatteetaten räcknar minstefradraget med hänsyn på antal dagar man har varit i Norge oavsett om man är skattemässig bosatt eller inte.

     • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

      Hej “hss02101”,

      Detta representerar min personliga förståelse för norsk skattelag. Om du presenterar fakta som motsäger min förståelse, så ska jag revidera inlägget.

      Jag vet, efter egna erfarenheter, att >270-dagar per 36-månadersperiod ger en skattemessig bosättelse i Norge och därmed rätt till fullt minstefradrag och personfradrag. Det krävdes en överklagan för att skatteetaten skulle komma till den slutsatsen, men det blev rätt i slutändan.

      Du skriver:

      Det sagt att man ska ha 100% av minstefradraget om man är skattemässig bosatt i Norge oavsett hur många dagar man har varit i Norge. Vilket är fel!!

      Läser du inlägget igen skriver jag att du blir skattemessigt bosatt antingen genom att ha ditt permanenta boende i Norge, eller genom att vara i landet >183 dagar/12 månader, alternativt >270 dagar/36 månader.

      Du skriver:

      Skatteetaten räcknar minstefradraget med hänsyn på antal dagar man har varit i Norge oavsett om man är skattemässig bosatt eller inte.

      Som jag skriver ovan, kan du peka på att du överstiger gränserna 183/270 dagar så ska du också ha rätt till fullt avdrag. Har du fått annat besked från skatteetaten är det värt att överklaga.

      Lycka till.

 • Sandra W

  Åh herrejösses säger jag bara!
  Jag kommer behöva en privat rådgivare i detta. Kan man få hjälp av skattetaten med deklarationen, eller kanske sin norska bank som man kan få här hemma i sverige…

  84-96 dagar per år kommer jag jobba i Norge minus semester då… Då kommer jag ju kanske över 270 dagar på 36 månader.

  Vad ska jag ange som beräknad årslön? endast grundlönen, eller uppskattade totallön?

  Jag är totalförvirrad….

  Förändras nått på den svenska deklarationen som jag måste tänka på när jag jobbar i Norge?

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Det låter klokt, Sandra, att dubbelkolla med skatteetaten hur du än planerar.

   Är du i Norge mindre än 90 dagar under första året ska du ha tre tolftedelar av minste- och personfradragen. Tråkigt.

   Andra året med 90 dagar ger samma situation, du blir inte skattemessig bosatt före du ansöker om skattekort för tredje året. Då har du 180 dagar på 24 månader och planerar 90 dagar till under kommande 12 månader – vilket gör att du ska bli skattemessig bosatt från första dagen av det tredje året.

   En annan variant är att spendera mer än 183 dagar i Norge redan första året och bli skattemessig bosatt från din första dag i landet. Fulla avdrag på direkten.

   Angående “beräknad årslön”: Jag tror inte att skatteetaten kan avgöra hur stor del av din inkomst som kommer att komma från tillägg/ersättningar utöver grundlönen, så jag hade fyllt i uppskattad totallön.

   Jag vet faktiskt inte hur det är med den svenska deklarationen. Jag tror att deklarationerna kan påverka varandra om du exempelvis blir skickad till Norge av en svensk arbetsgivare, men utöver det..?

   • kicki

    Hej!
    Jag undrar varför du avslutar med att skriva
    “När du inte kan göra standardfradrag längre är det dags att börja göra avdrag för arbetsresor, kost och logi.”

    Detta pendleravdrag är mycket värt att kolla upp om du har rätt till innan dess, du får ej göra standardfradrag och pendlerfradrag samtidigt men som jag skrivit i tidigare inlägg kan pendlerfradraget vara mycket mer värt att göra.  Då får du göra avdrag för din boendekostnad – allt får du tillbaks vid deklarering. Samt så får du ersättning för kost enligt en standardsats som årligen räknas ut. 2010 var den 189 nok per dygn i Norge. (Du får även dra av för resor över en viss summa, ca 13 000, men jag som ej reser med bil – kan ej uttnyttja detta då flygresor aldrig kommer upp i de sumorna) I praktiken för mig innebär detta:

    – Jag jobbar i norge tre veckors perioder, 21 dagar, min boendekostnad är 125 NoK per dygn x 21 = 2625 NoK boende
    – Min kostersättning enligt 2010 års sats är 189 x 21= 3969 Nok

    Alltså för VARJE tre veckors period jag är i Norge kan jag räkna med att få tillbaks vid deklarationen 6594 Nok

    Standardfradraget ger 10 % tillbaks vid deklaration, det innebär att jag måste på tre veckor tjäna ÖVER 65 940 Nok för att det ska löna sig för mig att göra det avdraget. Så mycket tjänar jag inte på mina tre veckor. Nedan följer regler för att göra pendlerfradraget: (obs detta avdrag kan ENDAST göras av den som ej är skattemässigt bosatt i Norge)

    “Pendling
    Må du på grunn av arbeidet bo utenfor ditt virkelige hjem og besøker dette hjemmet regelmessig, sier vi at du «pendler». Da kan du ha krav på fradrag for merutgiftene dette medfører for deg, dvs. ekstra utgifter til kost, bolig og reiseutgifter ved besøk i hjemmet i utlandet. Dette kalles «pendlerutgifter».
    Hovedregelen er at pendlerutgifter ved pendling til hjem i utlandet ikke er fradragsberettiget. EØS-avtalen sikrer imidlertid EU/EØS-borgere som arbeider i Norge samme rettigheter som arbeidstakere som pendler innen Norge. Kommer du fra et annet EU/EØS-land kan du derfor ha krav på pendlerfradrag.

    Du kan kreve fradrag for pendlerutgifter når du pendler til hjem i et annet EU/EØS-land og følgende krav er oppfylt:
    -du har ikke selvstendig bolig i Norge -du har selvstendig bolig i hjemlandet, eller er under 22 år ved utgangen av inntektsåret og pendler til dine foreldre -du reiser hjem hver tredje uke. Sjeldnere hjemreiser kan godtas når særlige grunner tilsier det, for eksempel ved sykdom eller dårlig økonomi Du må i tillegg dokumentere bostedsadresse i utlandet.

    Boligen i Norge regnes som selvstendig når:
    -du disponerer den for minst 12 måneder og du har tilgang på den alle dager i uken -boarealet er minst 30 kvm. Bor det flere personer i boligen, er kravet ytterligere 20 kvm for hver beboer over 15 år -den har innlagt vann og avløp

    Du kan også regnes som pendler selv om boligen i Norge regnes som selvstendig. Kravene er da at:
    -du har vært registrert som bosatt på samme sted (kommune) i hjemlandet i tre år -du ikke leier ut boligen i hjemlandet -boligen i Norge ikke er større enn halvparten av boligen i hjemlandet.

    • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

     Hej Kicki!

     Du skriver:

     Jag undrar varför du avslutar med att skriva
     “När du inte kan göra standardfradrag längre är det dags att börja göra avdrag för arbetsresor, kost och logi.”

     Jag menar inte att det bästa för alla är att göra standardfradraget. Det är “det enklaste”, och uppfattas säkert som “behändigt” så länge som man får göra det. Men när man inte längre får göra det så kan man göra avdragen för kost, logi och resor.

     Du skriver:

     (Du får även dra av för resor över en viss summa, ca 13 000, men jag som ej reser med bil – kan ej uttnyttja detta då flygresor aldrig kommer upp i de sumorna)

     Jag har inte djupdykt i detta, men du kan räkna på en kilometerersättning istället. Kolla upp avståndet från hemmet till arbetsplatsen bilväg och dra av 1,50 kr per km för varje resa du gör. Eller liknande. Flyger du kan du (om du vill) istället begära avdrag för faktiska kostnader för biljetterna. Se punkterna 3.2.8 och 3.2.9

     Du skriver:

     Alltså för VARJE tre veckors period jag är i Norge kan jag räkna med att få tillbaks vid deklarationen 6594 Nok

     Standardfradraget ger 10 % tillbaks vid deklaration, det innebär att jag måste på tre veckor tjäna ÖVER 65 940 Nok för att det ska löna sig för mig att göra det avdraget. 

     Som jag förstår det är det ett vanligt avdrag du gör för att minska summan du ska skatta på. Det vill säga att du slipper skatta på 6594 kronor av din bruttointäkt. 
     Säg att du tjänar 200 000 och din slutgiltiga skatt är 20%, då slipper du skatta 20% på ytterligare 6594 kronor av din inkomst och “får tillbaka” 0,2*6594=1318 kr (ungefär). 

     Du har rätt i att det är bättre än standardfradragets 10%, så länge som du inte tjänar över 65 940 NOK på tre veckor.

     Du skriver:

     (obs detta avdrag kan ENDAST göras av den som ej är skattemässigt bosatt i Norge)

     Du kan göra avdragen (för kost, logi och resor) även om du är skattemessig bosatt i Norge (källa).

     Du skriver:

     Sen förstår jag mig inter på det här minstefradraget.. kan du inte förklara mer om vad det handlar om?

     Jag har skrivit mer om det i ett tidigare inlägg. Börja där. Det är inte så konstigt egentligen. Det är ett avdrag vars storlek avgörs av din bruttoinkomst. Det kan som högst bli 75 150 NOK, och det blir det om du tjänar 208 750 NOK. Det ska dock avkortas om du inte är skattemessig bosatt i Norge.

     Du skriver:

     En sak till kom jag på; det här med toppskatten – jag kommer nog upp i det skulle jag tro – du skriver 40 833 på 20 dagar – är denna summa över detta som jag toppskattar på – något jag får tillbaks sedan vid deklarering?

     Är du inte skattemessig bosatt i Norge så ska gränsen för toppskatt sänkas beroende på hur många dagar du varit i landet. Säg att du gör åtta sådana treveckorsperioder under hela året. Då har du varit 8*21 dagar i landet, eller 168 dagar. Fortfarande inte nog för att bli skattemessig bosatt. Dela 168 med 30, avrunda uppåt, du får 6.

     (6/12)*490 000 är din gräns för toppskatt, dvs 245 000 kr. I slutändan ska du då betala toppskatt (9% extra) på beskattningsbar inkomst över 245 000 kr.

     Hur många sådana arbetsperioder på 21 dagar har du planerat göra under året? =)

     • kicki

      Gällande flyg:

      Man får bara dra av kostnader för resor på det som
      överstiger något på 13000, läste jag tidigare när jag höll på i flera timmar
      och leta runt på skatteverke.. dock nu hittar jag inte vart jag läste det. Länkar
      när jag hittar.  Flygresor till Oslo går
      på 250-350 kr…så jag kommer ej komma över 13000 kr.

      Nästa punkt gällande att få tillbaks för boende och kost.
      Jag förstår inte hur du menar när du skriver jag får tillbaks endast 1318 NoK?
      Jag kommer ju ha lagt ut för boende ca 3000 per omgång, vilket jag spar kvitton
      på och får tillbaks hela summan för har jag fattat det som? Samtidigt får jag
      189 nok per dag jag är där, för kost. Vilket totalt med bägge blev 6594 kr, som
      jag får tillbaks – varför skulle jag bara få 20%? Jag kan ju inte få en
      ersättning för kost 189 norska per dag, som jag sedan endast får 20 procent av?

      Nu har jag även läst inlägget om minstefradrag, men jag
      känner mig helt förvirrad fortfarande – halft i alla fall. Jag förstår inte varför
      massor har fått restskatt? När jag skattar nu under året – kommer de räkna på
      att jag får fullt minstefradrag då eller jag fattar inte? Och hur ska jag göra
      sen när jag deklarerar för att inte råka ut för att de ger mig massa toppskatt
      och restskatt? Ååh jag fattar ingenting=S Jag hade tänkte åka kanske 4-5
      perioder. Alltså 3 veckor i februari, mars, april, maj. Eventuellt juni. Ska
      jag då sedan för att vara på säkra sidan åka något pass per månad året ut? Ska
      jag skriva i deklarationen vilka månader jag åkt eller ej? Ni skriver något om
      att det är bättre att vara tyst, då verkar det gå igenom utan restskatt – att de
      då antar jobbandet är utspritt över hela året? Men gör det ens någon skillnad
      om jag ändå INTE kommer uppehålla mig mer än 183 dagar i norge (alltså ej är
      skattemässigt bosatt där)? Om jag skriver det på mitt skattekort, kommer de då
      dra minstefradraf utifrån det så jag slipper restskatt?

       

      Sen det här med toppskatt… alltså de här 9 % extra för allt
      över en viss summa – är det skatt som dras på en gång – eller kommer det ett år
      senare? Kan jag undvika toppskatt på något bra sätt?

       

      Många frågor=)…. Det här med deklarera har ju aldrig varit
      något att tänka på i Sverige, bara lämnat in och alltid fått tillbaks på min
      skatt. Jag har aldrig haft något extra att deklarera…

     • kicki

      Hej igen! Jag har nu sökt igenom skattestatens hemsida gällande det jag skrev om att man endast får ersättning för den summan av resor som överstiger ca 13 000 NoK. Jag hade förstått det fel, detta gäller arbeidsresor. Alltså resor jag gör mellan min bostad i Norge och jobbet. Dock pendlerresor, de mellan Norge och Sverige – kan jag göra avdrag för. Så du hade förstått det bättre än mig=) Men det är ju bara bra, blir lite mer pengar tillbaks då! Måste bara spara alla kvitton=)

     • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

      Hej Kicki!

      Jag tänkte att jag kan ta din kommande deklaration som exempel, och förklara hur det kan se ut.Jag antar att din inkomst kommer från fem arbetsperioder på tre veckor (21 dagar) vardera. Jag antar att du jobbar i snitt tio timmar per dygn i Norge. Din grundlön sätter jag till 205 NOK, och tänker att snittlön per timme (inklusive tillägg) blir 300 NOK. Total inkomst (bruttoinkomst) blir då 5*21*10*300=315 000 NOK (härmed “kr”).

      Detta är också vad du skriver upp som “Forventet inntekt i år” när du ansöker om skattekort. På samma blankett fyller du i att du kommer vara i landet mindre än 183 dagar, och att du ska vara i landet från februari till juni (ungefär). 

      Med den här informationen trycker skatteetaten ut ett skattekort som du lämnar till din arbetsgivare, och därmed är det beslutat hur mycket skatt din arbetsgivare ska dra av din lön under året. Säg att det är 40%. Det spelar ingen roll, om det är lägre får du behålla mer pengar varje månad men betala restskatt vid deklarationen. Är det högre så får du mer tillbaka efter deklarationen. Det påverkar inte hur mycket total skatt du kommer ha betalat efter deklarationen.

      När du sedan deklarerar (i mars 2013) har din inkomst varit 315 000 kr. Din arbetsgivare har dragit 40% skatt, alltså 126 000 kr, och betalat in detta som “forskuddstrekk” till skatteetaten.

      Nu fyller du i dina avdrag. 

      Börja med minstefradraget. 36% av din inkomst, som högst 75 150 kr. 0,36*315000=113400, du maxar det. 

      Men du är inte skattemessig bosatt i Norge med dina 5*21 dagar i landet, så du ska dela antal dagar med 30 för att få fram hur stor del av avdraget du får göra. 5*21 = 105, delat med 30 = 3,5. Avrunda uppåt till fyra. Du får alltså göra fyra tolftedelar av minstefradragets maxbelopp på 75150. Du får alltså göra ett minstefradrag på 25050 kr.

      Personfradraget görs automatiskt åt dig bara du fyller i information korrekt. Tillhör du skatteklass 1 var det på 43 600 (2011), men du får bara göra 4/12 av avdraget precis som med minstefradraget, för att du inte är skattemessig bosatt i Norge. Så 14 388 kr i ditt fall.

      Standardfradraget vill du inte göra, du gör istället separata avdrag för kost, logi och resor. Du för upp avdragen för kost och logi, och totalt blir det (6594*5) 32970 kr. 

      Låt säga att du bor i Stockholm och ska jobba i Bergen, på västkusten i Norge. Google Maps säger att det är ungefär 1030 km resväg med bil, så 2060 tur och retur. Du gör fem resor till och från Bergen för totalt 10300 km. Avdraget är 1,50 kr per km, så 15450 kr (minus de första 13 700 kronorna). 1750 kr blir ditt reseavdrag.

      Så sammanlagt (minstefradrag + personfradrag + avdrag för kost, logi och resor) kan du dra av 74158 kr.

      Då tar vi din inkomst på 315 000 igen, drar bort dina avdrag på 74 158 kr. Kvar har vi 240 842 kr som du ska betala skatt på.

      Gränsen för toppskatt blir i ditt fall 4/12 av 490 000 = 163 317.

      Jag räknar på att du inte har E101-intyg, och ska betala trygdeavgiften på 7,8% i Norge.

      Då ska du betala (0,358*163 317) + (0,448*77525) i skatt. Det vill säga 35,8% på de första 163 317 kronorna och 44,8% på överskjutande  belopp. Totalt 93 199 kronor skatt.

      Din arbetsgivare hade under året betalat in 40% av din lön i skatt, totalt 126 000 kr sa vi, så då får du tillbaka 32 801 kr.

      Din slutgiltiga skatt blev alltså 29,6%. Vilket inte är värst.

      Hoppas att det gjorde det hela något tydligare. 

      Jag kan tyvärr inte svära på att varenda uträkning eller tolkning av lagen är 100% riktig, men på ett ungefär.

      Har du fortfarande funderingar, eller om nya funderingar uppstår, så frågar du bara igen.

     • kicki

      Hej!

      Tack för utförligt svar! Givetvis har jag ändå funderingar=)

      Då undrar jag:

      –         
      På skattekortet – måste jag fylla i att jag bara
      ska vara där februari till juni? Kan jag inte lämna det blankt? Du har skrivit
      såhär tidigare:

      –         
      Har du vært bosatt i Norge bare en del av året,
      skal minstefradragets øvre grense (kr 72 800) og nedre grense (kr
      31 800) avkortes tilsvarende det
      antall hele eller påbegynte måneder av inntektsåret du har vært bosatt her.
      Minstefradraget skal likevel ikke være lavere enn kr 4 000.

      –         
      Har du jobbat 30 dagar i juni, tjänat 150 000
      NOK och sedan inte satt din fot i Norge under resten av året ska du reducera
      ditt minstefradrag till 1/12 av 0,36*150 000, det vill säga 4500. Inte nog med
      det, du ska även betala marginalskatt/toppskatt. Har du däremot jobbat i Norge
      minst en dag under var och en av de tolv månaderna, som man kan tänka om någon
      som har tjänat >150 000, behöver du inte reducera minstefradraget. Uppger du inte under vilka tidsperioder du
      varit i Norge får du sannolikt det minstefradrag som är förtryckt.

      Hur vet dom att inte mina vi säger 105 dagar i norge då, ej är utspridda
      över hela året – vilket gör att jag har ”påbegynte” 11 månader där (och får
      rätt till 11/12 minstefradrag)?

      Jag undrar även, semesterersättningen är den på 12 %? Skattar man på den? (vet att den kommer året efter)

     • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

      Hej!

      Skatteetaten vill att du ska fylla i riktig information så att dom kan korrigera dina avdrag i enlighet med lagen.

      Jag redigerade textstycket du citerade. Jag trodde felaktigt att det var så man skulle räkna, men nu vet jag bättre.

      Semesterersättningen är på 10,2 – 12% beroende på ditt arbetsavtal. Vanligtvis 10,2%.

      Pengarna du tjänar 2011 genererar feriepengar som betalas ut juni 2012 och skattas med resten av inkomsten vid deklarationen för inkomståret 2012 (deklarationen du fyller i 2013, dvs).

     • Marlene

      Är inte semesterersättningen skattefri i Norge, om man tar ut den året efter den är intjänad? Eller har dom ändrat det?

     • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

      Hej Marlene!

      Din arbetsgivare drar ingen skatt (forskuddstrekk) när semesterersättningen betalas ut i juni månad, men vid deklarationen skattas den tillsammans med övrig inkomst.

   • kicki

    Sen förstår jag mig inter på det här minstefradraget.. kan du inte förklara mer om vad det handlar om? Försökt läsa men förstår inte..för det är något jag sen ska skriva in i deklarationen eller??

    Tack för hjälp=) 

   • kicki

    En sak till kom jag på; det här med toppskatten – jag kommer nog upp i det skulle jag tro – du skriver 40 833 på 20 dagar – är denna summa över detta som jag toppskattar på – något jag får tillbaks sedan vid deklarering? 

 • Anonymous

  Hej, blir inte riktigt klok heller : ) Jag funderar på att börja arbeta regelbundet i Norge.
  *Kommer arbeta ca 5 dagar sedan ledig 8 dagar osv. Ska jag vara skattemässigt bosatt i Norge då?
   
  * Kommer att arbeta såhär under lång tid framöver.  Tjänar jag på att vara skattemässigt bosatt i Norge överhuvudtaget med ovanstående upplägg?
   
  *Jag kommer att åka hem under varje ledighet, kommer att åka bil och har ca 500km enkel väg. Det blir ungefär 2 ibland 3 resor per månad. Dvs bör bli ett snitt på 250 mil i månaden. Bostad är redan betald av dom som jag ska arbeta för men kan jag dra av för kost varje dag som jag är i Norge dvs typ 190kr/dag?.
   
  *Skulle jag tjäna på att göra avdrag på resor och kost sitället för att göra 10% avdrag som man även kan göra?
   
  * Är det en fördel att ha ett E101 intyg med sig? Tjänar jag på att ha det intyget om jag kommer arbeta nån dag här och där i Sverige?
   
  * Kommer jag få skatta i Sverige ngt till socialförsäkringen på den inkomst jag har i Norge eftersom jag slipper Trygdeavgiften i Norge iomed ett E101 intyg?
   
  * Kommer att ha en lön på ca 450000/år på detta arbetssätt, hur skulle en deklaration kunna se ut med dessa förutsättningar som beskrivits i ovanstående meningar.
   
  * Kan tillägga att jag är gift, har en drös barn med som kommer stanna hemma i huset i Sverige : )
   
  /Tack på förhand.
   
   

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Arbetar du fem av 13 dagar betyder det att du har 140 arbetsdagar per år. 140 dagar i Norge räcker inte för att bli skattemessig bosatt första året, men andra året passerar du de 270 dagarna per 36-månadersperiod som krävs för att bli skattemessig bosatt.

   Är du inte skattemessig bosatt så får du göra (140/30)=4,67 avrundat upp till fem (tolftedelars avdrag), av personfradraget och minstefradraget. Gränsen för toppskatt sänks också till (5/12)*490000=204166.

   Bäst är det nog om du ser till att bli skattemessig bosatt i Norge redan första året. Det ordnar du genom att uppehålla dig i Norge >183 dagar under inkomståret. Då får du fulla avdrag.

   Du säger att du har ut 450000 per år, delat på 140 arbetsdagar blir det 3200 per dag i Norge ungefär. Standardfradraget blir på 40000/140=285 kr per dag (eller 40000 för året helt enkelt, som är maxbeloppet), kan du göra avdrag för logi och resor som överstiger det så lönar det sig istället.

   Rent ekonomiskt “slipper” du trygdeavgiften då du ska stå kvar i svensk socialförsäkring om du har med dig ett E101. Trygdeavgiften på 450000 kr bruttoinkomst blir 35100 kr. Är det pengar du vill behålla så är det fördelaktigt att ha med sig ett E101-intyg. Mer om detta i inlägget “Lönen är inte allt“.

   Som jag förstår det är det din arbetsgivares ansvar att betala in till svensk socialförsäkring om du lämnar över ett E101-intyg. Detta säger också Kent Inge på Vacant Helse, som borde veta i egenskap av norsk arbetsgivare. Det är annorlunda i Danmark där du kan komma överens med arbetsgivaren om att själv betala in de svenska socialförsäkringsavgifterna.

   Att du är gift gör att du har lättare att hävda att du pendlar till din fasta punkt i Sverige, även om du skulle skaffa dig något sorts boende i Norge.

   Hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor.

   Du får i uppgift att själv göra en uträkning på hur skatten kan se ut, så ska jag hjälpa dig med eventuella felaktigheter eller funderingar på vägen. =)

   • Anonymous

     Tack så mkt för de fina och utförliga svaren, dock kommer det fler frågor : )

    * Vad är det jag egentligen “förlorar” om jag skaffar ett E101 intyg? Får jag sjuklön från min norska arbetsgivare ändå om jag blir sjuk? Som jag förstått det är det om man blir sjuk längre och ska få från vår motsvarighet försäkringskassan eller vad?

    * Vem vet egentligen om jag uppehåller mig mindre dagar än de 183 dagar som man ska göra för att bli skattemässigt bosatt i norge? Jag kan ju säga att jag inte åker hem mellan passen jag arbetar ibland, vem ska kunna kolla det?

    * Stämmer det att jag får dra av för kost med typ 190 kr dag som jag är i Norge? Jag kan inte göra avdrag för logi eftersom det betalar min arbetsgivare.

    * Om man nu får göra avdrag på typ 190 kr per dag är detta avdrag då skattade pengar man får tillbaka, dvs hela beloppet eller är det bara typ 30% av totalbeloppet man får tillbaka?

    Kommer säkert fler frågor snart, är på jobbet och lite stressad för tillfället :)

    Ps: Ska ge mig i kast med skatteuträkningen snart med för att se om jag ska göra avdrag för resor samt kost om jag nu fick göra avdrag för kost. Kan ju som sagt löna sig att göra det istället för standardavdraget på 40k.

    /Tack på förhand

    • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

     Hej igen, Truten!

     Det där med E101-intyg är fortfarande något av ett osäkert ämne. Tyvärr. Här är det mesta som finns skrivet om E101-intyg på Sjuks.nu:

     I detta inlägg med tillhörande kommentarer diskuterar vi  E101-intyget  närmare.

     Här är lite mer om norsk sjukförsäkring.

     För att få sjuklön i Norge anger NAV att du måste ha varit i jobb minst fyra veckor. Då ska arbetsgivaren betala för de första 16 dagarna, sedan är det NAV som tar över.

     Som arbeidstaker har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. Arbeidsgiver betaler sykepenger for de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Fra og med 17. sykedag er det folketrygden som betaler sykepengene.

     Med E101-intyg bör du få sjuklön som vanligt av din norska arbetsgivare, och sedan bör utbetalningsansvaret övergå till försäkringskassan istället för folketrygden. Men jag har själv ingen erfarenhet av detta, så du bör höra med NAV/Försäkringskassan för att få veta säkert.

     Jag skulle vilja säga något säkert om hur det fungerar med pensionen, men med ett E101-intyg tror jag att du genererar pension i Sverige och inte i Norge. Om det är fördelaktigt eller ej har jag ingen insikt i. Tar du reda på mer om detta hoppas jag att du återvänder för att dela med dig av informationen.

     Du skrev:

     Vem vet egentligen om jag uppehåller mig mindre dagar än de 183 dagar…

     Skatteetaten är så illa tvungen att lita på att det du anger är riktigt. Det är ju inte ens arbetsdagar som räknas (vilket eventuellt skulle kunna kontrolleras), utan dagar du spenderar i Norge.

     Här är satserna för kostavdraget. 189 kr per dag är det lägsta du kan begära, utan att lämna in kvitton för faktiska kostnader.

     Det hanteras som ett avdrag, det vill säga du slipper skatta på 189 kr av din bruttoinkomst. 189 kr som du annars hade betalat 28% skatt på, så nettovärdet är ~53 kr per dag.

     Hoppas det var till hjälp,
     /Sjuks.nu

     • Anonymous

       Tack för svaren. Dock är det ju viktigt att veta om man får betalt in till svenska pensionen då man arbetar i Norge med ett E101 intyg. Det är ju faktiskt otroligt viktigt eftersom man tappar många tusentals kronor om det inte blir inbetalt. Hur man nu ska ta reda på detta vet jag inte. Det kan ju också tänkas att det kan vara bra att vara med i Norges försäkringssystem om man nu bara ska se till pensionen då jag misstänker att man i längden kommer att tjäna på det.

      Jag ska försöka luska fram hur det ligger till om detta.

      En sak till som jag kom på, om man nu skulle betala den där trygdeavgiften, ska man då ha pengar från Norges försäkringskassa om man är hemma för vård av sjukt barn, föräldrarledigt och sådant? Detta är ju en bra sak att få svar på eftersom jag har en massa föräldrardagar kvar samt snart får ett till barn.

      Ps: Jag är en man och inte kvinna.

     • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

      Hej igen!

      Ja visst är det viktigt att ta reda på det. Det är rent av oansvarigt att inte kolla upp det, även om eventuella pensionsutbetalningar är 40+ år bort och troligtvis kommer delas ut av våra ryska överherrar, om alls.

      Det är bara att börja gräva i detta på en gång!

      skatteverkets hemsida, om pensiongsgrundande inkomst:

      Om du haft utlandsinkomster och omfattas av svensk socialförsäkring, men inte ska beskattas för inkomsten i Sverige, bestäms PGI med ledning av den särskilda kontrolluppgift som arbetsgivaren lämnar. Det är därför viktigt att din arbetsgivare lämnar kontrolluppgift även om du inte ska betala skatt i Sverige.

      Detta verkar vara allt du behöver hålla reda på, för att försäkra dig om att du genererar pension i Sverige. Då var det inte så svårt ändå?

      Mer om Norges försäkringskassa kan du läsa på NAV.no – med undersektionerna arbeid, familie och pensjon.

      Jag vet inte riktigt hur det påverkar något, att du är man och inte kvinna? Men då har jag inte barn själv och är därmed inte insatt i villkor för föräldraledighet/motsvarande. =)

 • Maria

  Hej!

  Tack för en jättebra sida! Det är vekligen en djungel innan man får ordning på alla avdrag. Jag får dock inte riktigt ihop detta med Minstefradrag och personfradrag.

  Enl mitt skattekort har jag tjänat 151733 Nok under 2011. Jag har varit i Norge i 63 dagar (fördelat på  8 av årets månader), vilket blir 3/12. (tror jag?) Har skattat under året efter tabell 7100 och har inte lämnat in E101. Påvekar dessa minstefradraget? Är förtryckt -54624 nok på minstefradrag på selvangivelsen. Stämmer detta eller ska jag fylla i mera än de datum jag varit i Norge?

  Sen fick jag fylla i familjemedlemmar när jag ansökte om skattekort. Påvekas antal barn på skatten eller varför vill de veta det? Är det i så fall något som ska fyllas i på selvangivelsen?

  Sköts personavdraget automatiskt eller är det något jag måste fylla i på selvangivelsen för att det skall bli korrekt?

  Mycket frågor men jag får vekligen inte ihop alla dessa frågetecken.

  Tacksam för lite hjälp i denna djungel. :)

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Maria!

   Till att börja med, ursäkta det sena svaret.

   Visst är det lite av en djungel, den norska deklarationen. Men det brukar klarna så småningom.

   Om det är ditt första år i Norge (eller så länge som du inte har >183 dagar på en tolvmånadersperiod, eller >270 dagar på 36 månader), så ska du räkna tolftedelar – precis som du beskriver.

   Undantaget är ifall mer än 90% av din årsinkomst är samlad i Norge. Då får du göra fulla avdrag.

   Minstefradraget är 36% av din bruttoinkomst (0,36*151733). Denna siffra (54624) multipliceras med de tre tolftedelar som du har rätt till (då du bara varit i Norge 63 dagar under året). 

   Om du inte ändrar minstefradraget själv (till 13656)  bör skatteetaten göra det åt dig ifall du uppger att du varit 63 dagar i Norge.

   Det många i din sits gör, är att de inte ändrar på något mer än att de skriver in standardfradraget på 10%. Det är inte rätt, men vet man inte bättre så blir det som det blir.

   Resultatet kan då bli:

   a) Att din deklaration går igenom utan granskning, med oförändrat minstefradrag (54624) och standardfradrag på (0,1*151733)=15173.

   b) Att din deklaration väljs ut för granskning. Då behöver skatteetaten information om hur många dagar du varit i Norge, för att kunna minska dina avdrag. 

   När du då uppger att du varit 63 dagar i Norge kortas minstefradraget av till 13656 och du får ett personfradrag (detta räknar skatteetaten ut automatiskt om du anger hur länge du varit i landet) på (3/12)*43600. Standardfradraget står kvar på 15173. 

   Samtidigt minskas gränsen för toppskatt från 490.000 till tre tolftedelar, dvs 122.500. Då ska du också skatta 9% på (151733-122500)=29233. Toppskatten blir då 0,09*29233= 2630.

   För att förtydliga så verkar det som att personfradraget sköts automatiskt, men bara om du har en norsk adress (och antas bo i landet året runt), eller om du uppger hur länge du varit i Norge. Om du inte uppger hur många dagar du varit i Norge får du helt enkelt inget personfradrag.

   Det finns särskilda avdrag för plats på dagis/motsvarande, antar att det är därför antal barn efterfrågas. Det kan eventuellt påverka var du ska räknas som bosatt vid arbetspendling. Om du kan visa att du försörjer barn kan det också bli aktuellt med skatteklasse 2 och dubbelt så stort personfradrag.

   Hoppas det är till någon hjälp, även om svaret kom efter att du lämnat in selvangivelsen. Om inte annat kanske det ökar förståelsen till nästa års deklaration. =)

   • Markus

    Hej  mentor!

    Bakgrund. En offensiv VVS-montör som kommer börja jobba i Norge 1 sept. 2012.  Kommer jobba mån-ons 46 veckor om året motsvarande en norsk arbetsvecka a 37,5 timmar.  Reser från hemmet i Sverige 370 km till Oslo t/r varje vecka. Bor på hotell som jag själv ombesörjer de två nätterna jag uppehåller mig i Norge.  Kommer att tjäna cirka 455000 NOK/år 
    Som jag tänkt är att direkt skattemässigt bosatta mig. Fulla avdrag eftersom vi är i Norge varje månad (tolkningen är diffus) Dra av för resor och mat vilket blir i runda slängar resa 55′-14 (lägsta gräns)’=41′ + mat ca 7000’=48000′ 
    Med andra ord bättre än Standarfordraget. i vilket fall som helst har jag rätt att dra Standardfordrag första två åren!?
    Mindstefordrag ca 75′ och personfordrag 41′ Totalt 75+41+48=164′
    455-164=291′
    291×0,28=81,5′
    455×0,078=35,5′
    Total skatt 81,5’+35,5’=117′
    117/455=25,7% Skatt

    Är jag ute och cyklar eller på rätt spår!

    Tack på förhand!

    Rörläggermester

    • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

     Hej Markus!

     Klockren uträkning, det stämmer med hur jag tänker och har förstått det hela.

     2012 blir lite annorlunda för dig, förstås.

     Om du rapporterar att du anländer i Norge den 1 september och stannar året ut så får du åtminstone ihop 30+31+30+31 dagar. Det är nog för att få fem tolftedelar av avdragen under 2012-års inkomstår. (122/30=4,067 vilket avrundas upp till 5).

     Oavsett när du åker till Norge i år så kan du inte få fler tolftedelar än antalet dagar (delat på trettio, avrundat upp) från det att du först ansökte om d-nummer/skattekort. Det vill säga, du kan inte åka dit nu i Maj och säga “jag stannar året ut, ge mig fulla avdrag”. Då blir du istället skattemessig bosatt från din första dag i landet – och du kan inte ange att du kom för flera månader sedan utan att visa upp något bevis.

     Men om du åker dit nu i maj för att fixa d-nummer och skattekort så kan du ju spendera >180 dagar i Norge och därmed göra sju tolftedelars avdrag för inkomståret 2012.

     Under 2013 däremot passerar du 183 dagar på en tolvmånadersperiod och ska då bli skattemessig bosatt från 1 januari. Då är det fulla avdrag som gäller.

     Det borde gå att göra större avdrag än 7000 för 46*3 dagar i Norge, gällande kost och logi?

     522-580 kr avdrag per dygn för maten (under 2011) om du bor på hotell, beroende på om frukost ingår eller ej. Utöver det ska du få göra fullt avdrag för rumkostnaden, bara du visar upp kvitton.

     http://www.skatteetaten.no/no/Brosjyrer-og-boker/Pendlere-bosted-skatteforhold/?chapter=9666 

     http://www.skatteetaten.no/no/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/M/?mainchapter=178262 

     Fradragssatser gjeldende fra 1. januar 2012:

     kr 576 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost er inkludert i romprisen

     kr 640 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost ikke er inkludert i romprisen

     Fullt rimligt, eller vad tycker du?

 • Beaa

  Hej och tack för all din info och väldigt effektiva hemsida:) Undrar om du kan förklara för mig lite snabbt hur man räknar ut detta.
  Jag är på väg till Norge för att börja jobba där med start 1 juli. Kommer att ligga på ca 40 000:- nok i månaden och undrar vilket som är mest lönsamt i mitt fall att göra vad gäller skatteavdragen. De där 10% eller pendlar avdragen mm. Kommer att bo i Oslo och ha en hyra på ca 5000:- nok. Sen har jag mitt boende här i Sverige som ligger på 3115:- sek. Har 80 mil från Oslo och hem tur&retur och har tänkt åka hem 1 gång i månaden. Sen har jag ett csn lån här på hemmaplan vars ränta jag kunde dra av också fick jag höra…:/. Jag är ensamstående och har haft min bostad i sverige i mer än 3 år samt att stoleken på min bostad i oslo är mindre än 50% av den i sverige. Så jag uppfyller alla krav right? Och jag fyller 22 år nu under augusti månad.
  Jag har räknat och klurat på det och får det till att det är bättre och göra pendlar avdragen mm istälet för de där 10%. Men vet inte rikgit om jag räknar rätt och vet inte heller om det finns något max belopp man får räkna av vad gäller pendlaravdragen.
  Hoppas det inte blev för rörigt för att förståa:) Tack i förhand
  mvh // Beaa

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Beaa,
   Jag är tyvärr inte helt insatt i detta med pendler-status och avdragen, då det inte varit aktuellt för min del.
   Men du kommer tjäna ungefär 240.000 NOK under året, och kan alltså antingen göra standardfradrag på 24.000 NOK eller separata avdrag för resor, kost och logi.
   Det extra boendet på orten du pendlar till för att arbete, det får du dra av krona för krona, så 6*5000=30000.
   Ersättningen för resandet är 1,5 NOK/kilometer. För din del blir det alltså 6*800*1,5=7200. De första 13950 kronorna (eller 9300 km) är dock inte avdragsgilla, så reseersättningen ger dig inget.
   Kostersättningen kan du göra enligt schablonen, eller faktiska kostnader. Enligt
   schablon skulle det bli 189 NOK/dygn du spenderar i Norge
   . Säg att du spenderar 20 dagar per månad i Norge, då blir det 6*20*189=22680 NOK.
   22680 + 30000 är mer än de 24000 du hade kunnat dra av om du istället gör standardavdraget. Men det är med reservation för att jag kan ha helt fel, och att det beror på om skatteetaten godtar din pendler-status.
   Stämde det överens med dina uträkningar?

 • Jimmy

  Hej!

  Jag har en massa frågetecken som måste rätas ut och jag hoppas du kan hjälpa mig iaf med några :)

  Det är första gången jag åker från Sverige till Norge för att jobba.
  Jag har en lägenhet som kostar ca 5000kr/månaden i Sverige och ett hus som jag och tre andra hyr av vårat bemanningsföretag. Hyran ligger på ca 5500kr/månaden per person.

  Jag jobbar på ett lager för ett bemanningsföretag i Oslo och har en timlön på 159kr/tim + ob/övertid. Har en provanställning på 6 månader.

  Jag var till skattekontoret i Oslo för skattekort och d eller norskt personnummer. Dom fråga om jag skulle vara i Norge och jobba längre än 6 månader och jag svarade det vet jag ej ännu men att jag har ett 6 månaderskontrakt vilket jag visade upp för dom. Då sa dom att jag skulle ha norskt personnummer och att jag skulle bli folkbokförd i Norge.

  Nu till mina frågor. Jag kommer att Åka hem till min lägenhet i Sverige kanske 2-3 ggr i månaden på helgerna. Det är ca 45 mil enkel väg alltså = 90 mil t/r x 3 = 270 mil/månaden. Får jag dra av för dessa resor i deklarationen?

  Sedan får jag dra av för mitt boende antingen i Sverige eller Norge?
  Eftersom jag har dubbelt boende.

  Eller kan man göra som i Sverige, be om en skattereduktion direkt på lönen så slipper man vänta på pengarna tills nästa år?

  Kommer det ställa till problem för mig att dom bokförde mig i Norge?
  I så fall är det lätt att ändra tillbaka det och vara bokförd i Sverige igen?
  Och bara få ett d-nummer istället.

  Alltså vad gynnar mig mest ang avdrag och skatter?

  Mvh:
  Jimmy

 • Chrille

  Hej! Jag ska jobba på en restaurang i tromsö from nästa vecka tills februari ungefär. Vad ska jag då tänka på när jag ska till skatteetaten? Kan man få något skattekort som gör att man ej betalar skatt alls eftersom man ska vara här under 6 månaders period?

  Tack för bra tråd :-)

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Chrille!

   Det finns egentligen inga generella “tips och trix” för oss svenskar, när det gäller skattandet i Norge. Däremot finns det en god del regler som är bra att veta om när man planerar sitt norgejobbande.

   Exempelvis är det fördelaktigt att jobba mer än 183 dagar under samma inkomstår, då får man göra fulla avdrag. Nu när du jobbar dina månader utspritt över två år så ska du egentligen göra reducerade avdrag. Desto längre du är i landet, desto större avdrag får du göra.

   Men det är bra att begära standardfradraget på 10% om du inte planerar göra enskilda avdrag för resa/kost/logi. Sedan kan du försöka vara precis när du uppger förväntad inkomst och antal dagar du ska spendera i landet.

   Den riktiga utmaningen kommer sen, när selvangivelsen/deklarationen anländer.

   Lycka till!

 • sandra

  hej min pojkvän jobbar på sjön varannan månad i norge PS De är ett fast heltidsjobb men månadslön DS hur gäller avdrag för oss med hus….får vi dra av på huset eller är de bara norska medborgare som får göra de? Han betalar ju ändå massa skatt till Norge! MVH Sadra

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Sandra!

   Så fantastiskt knepiga frågor du ställer. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig då jag varken vet vad som gäller för de som jobbar på sjön (mer än att det delvis är särskilda regler), dels vet jag inte vad som gäller de avdrag du efterfrågar.

   Skatteetaten och skatteverket bör kunna svara på dina frågor. Lycka till!

 • Jan Leyon

  Hej,
  TACK för en fantastiskt informativ sida!
  Jobbar som “selvstendig naeringsdrivende” och uppehöll mig i Norge 35 dagar under 2011. Min inntekt var 130.000 och jag har ålagts att betala 60.000 i skatt – SUCK..
  Har jag möjlighet att göra standardfradrag?(jag förstår att jag som naeringsdrivende inte får möjlighet till minstefradrag..)
  Verkar i så fall meningslöst att överklaga – eftersom jag har huvuddelen av min försörjning geom annat jobb i Sverige?
  Eller vad tror du
  :-) Jan

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Jan,

   Tack för ditt förtroende, men jag kan tyvärr inte besvara dina frågor då jag inte har någon insyn i reglerna för “selvstendig naeringsdrivende”.

 • Verona

  Hej
  Vilken fantastisk bra sida detta här är men jag har ändå svårt att få sättet att räkna på till att passa mina problem.
  Jag är en svensk sjuksköterska, bosatt i sverige men som från den 8 september 2012′ började en nattjänst i oslo.
  Jag har gratis boende på sykehjemmet där jag jobbar och jag arbetar ca 10 nätter i månaden, samt 11 mil enkel väg från mitt hem till sykehjemmet. Jag tjänar ca 350 000 kr per år.
  Hur ska deklarera? Ska jag arbeta fler nätter för att det skulle lönat sig mer med tanke på fradragen? Jag kan jobba hur mycket extra som helst, jag kan pendla alla arbetspass. Men vad är mest lönsamt sett skattemässigt.
  Så tacksam för svar. Med vänlig hälsning, verona

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Verona!

   Du är något på spåret när du frågar dig “Ska jag arbeta fler nätter för att det skulle lönat sig mer med tanke på fradragen?”. Dina 10 dagar per månad, gånger 12 månader, ger 120 dagar per år. Då får du göra 120/30 = 4 tolftedelars avdrag. Om du istället är mer än 183 dagar per år i Norge får du göra fulla avdrag.

   Det behöver inte vara 183 arbetsdagar, bara du är i landet så räcker det.

   Om du även fortsättningsvis gör 120 dagar per år i Norge, så kommer du ändå få göra fulla avdrag ditt tredje år i landet. Eller rättare sagt, när du kommer över 270 dagar i landet under en period av 36 månader. Men det är ju tråkigt att vänta till tredje året, och göra del av avdragen de första två åren, när du kan få göra fulla avdrag tidigare.

 • Malin

  Hejsan. Flyttade till Bergen den 4 oktober och fått ett 75% provanställning som sjuksköterska till och med 22 februari 2013 direkt på Haukeland sjukhus. Kan inte göra en flyttmelding då arbetskontraktet inte är längre än sex månader. Har försökt få svar på mina frågor av min norska arbetsgivare, och norska skatteverket men är inte helt nöjd med svaren (min norska arbetsgivare hade inga svar alls då hon aldrig haft en svensk som anställd). Har fortfarande inte lagts in i systemet så jobbar nu helt utan tillgång till journalsystemet vilket börjar bli lite tröttsamt (och inte så patientsäkert). Mina frågor är nu: Har fått mitt skattekort men står att min trekkprosent är 28, men hur blir det då med trygdeavgiften? Om jag uppfattade kvinnan rätt på skattettaten så påstår hon att den ingår i de 28%, men är det verkligen så? Och på skattekortet står det att förväntat minstefradrag är 36400 (förväntad intäkt är 96 000), men den summan kan väl inte bli så hög då jag enbart har rätt till tre tolftedelar. Ska jag be lönekontoret att höja min skatteprosent (till 36%) för att undvika restskatt? Vilket dessutom finns extra risk för nu när man bara har halv skatt i november månad. Tack på förhand /Malin

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Malin,

   Du skriver “Kan inte göra en flyttmelding då arbetskontraktet inte är längre än sex månader”. Det borde vara så att du kan säga att du tänkt stanna längre än sex månader, oavsett längden på ditt arbetskontrakt. Men en flyttmelding (eller frånvaron av den) bör inte påverka skattandet.

   Trekkprosent på skattekortet är en uppskattning av hur mycket skatt du kommer ha betalat i slutändan, efter avdrag. Om du uppger hur mycket du kommer tjäna, och hur länge du är i landet, så bör uppskattningen vara någotsånär. Men ibland blir det fel, och det är helt rätt att ta eget ansvar för detta, så som du gör.

   Det stämmer att du kommer betala 7,8% trygdeavgift på hela din bruttoinkomst, och sedan 28% på skattepliktig inkomst (bruttoinkomst minus avdrag).

   Om du tjänat 96000kr, och varit i Norge från 4 oktober till 31 december (88 dagar), så kan du göra 88/30= 2.93 avrundat upp till 3 tolftedelars minste och personfradrag, plus fullt standardfradrag. Avdragen blir då: (0,38*96000)*(3/12) + 45300*(3/12) + (0,1*96000) = 30045.

   Då ska du skatta (0,078*96000)+(0,28*(96000-30045))=25955,4

   25955 är 27% av 96000, vilket stämmer ganska bra överens med de 28% som skatteetaten uppskattade det till när de utfärdade ditt skattekort. Du bör alltså få en liten slant tillbaka, om din arbetsgivare har dragit 28% på varje krona.

 • Tottej

  Finns det risk för skattesmäll i Sverige eller Norge?

  med att jag arbetat från den 12/11 2012 – 28/12 2012

  (och sen hem till arbetslöshet för vikariatet var slut.)

  nu får jag arbete igen troligen en månad.

  (bättre att arbeta i Norge än vara arbetslös i Sverige hoppas jag)

  bor i Oslo under veckorna.

  (2012 nov-dec åkte jag hem alla helger utom 1)

  Har sonen (8år) varannan helg. Men åker nu framöver hem varje helg tänkte jag.

  Arbetar för ett uthyrningsföretag, samma uthyrn. företag båda gångerna (Börjar den 28/1 2013, min andra arb. period i Norge) tror jag tänkt på all fakta men kan missat något :-)

  En annan fråga: kan jag ansöka om barnbidrag här i Norge? (Fick ett litet “tips”?!?)

 • Lola

  Hej Sjuksnu! Takk för dina tydliga kommentarer! Jag har flera frågor ang.mig. Jeg er overlege. Forsökte läsa alle skatteregler med der barra förviriing!!
  Jeg bor i Sverige men jobbar kun i Norge sedan några år, jeg inte fastantälld og har ikke ngt fastearbetsgivare eftersom jobbar med olicka vikarbyrå og kan räcknas om jeg forstor rett nå som skattemessigt bosatt i Norge. Det har händ eftersom jeg viste inte alle regler för detta.Jeg jobbad under 183 per år men jobba så at det blivit > 270 dagar per 36 månader. Jag jobbar nå sedan slut av 2007 i Norge på det sett. Min frågor er :
  1) Hur jeg kan recknas i Norge som skattemessigt bosatt eller annat?
  2) Vilket best for mid form av avdrag som jeg kan kräva för att minska min skatt og får på max tillbake den avgifter som jeg betaler för bolig, losji, kost osv. ??
  2)Jeg försörjer min mor som bor i Sverige , kan det på ngt sätt påverka min skatt?
  3)Jeg betalar under flera år trygden og pensjon kun i Norge , men vet ikke exakt vad skal jeg vända mig för att ta redo på Hur står det til för mig?
  4) Om jeg betaler trygden i Norge då skulle jeg har ret får sykepengarna ellers?För första ggr jeg blivit syk nå og har fåt en sykemelding fra lege i Norge, då vil jeg veta Hur skal jeg fulle på egeneklaring på sykemelding i del D?Der er massor spösrmål? Vad er det viktigaste som man fyller på?
  Taskam för snarest svar. MVH .Lola

 • Mats

  Hej. Har likt Fredricas exempel tidigare år kunnat göra fulla avdrag, då jag befunnit mig en helg i månaden i Norge under alla månader.
  Har tidigare år överklagat och fått det beviljat, även fått de beskeden per telefon av skatteetaten. Dvs man kan göra fulla avdrag om man arbetar hela året även om man inte bor där. Men i år var det stopp, Nu slog de ihop antalet dagar som blev 33 så jag fick bara göra 2/12 avdrag och 5000 kr i toppskatt. Så i år blev det 31,2% i skatt och då betalar jag inte tryggdeavgift, andra år har det varit 20-25%. Det känns som ett lotteri varje år. Och jag kan inte förstå varför man får en skattetabell som baseras på att jag inte bor i Norge för att sedan få restskatt för att jag inte varit i Norge tillräckligt mycket. Alla skattesatser slås ju omkull då man lägger ihop årsinkomsten till en månadslön, man får ju betala en högre skatt för att man inte bor där. Tycker det är helt otroligt att det kan variera så mycket i skatt.

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Mats,

   Här är några omständigheter som hade kunnat leda till att du fick göra större avdrag.

   * Om mer än 90% av din sammanlagda årsinkomst kommer från Norge får du göra fulla avdrag. Detta kan du läsa mer om här: http://www.sjuks.nu/vad-ar-90-regeln/

   * Om du har spenderat mer än 183 dagar i Norge under en tolvmånadersperiod med slut i 2012, eller mer än 270 dagar under en 36-månadersperiod med slut i 2012. Det vill säga, om du exempelvis har spenderat 183 dagar i Norge från februari 2011 till och med februari 2012, så ska du bli skattemessig bosatt från och med februari 2012 och för hela inkomståret 2012.

   * Om du plötsligt förstår att du inte bara ska räkna dagar du arbetat, utan dagar du varit i Norge, och det skulle betyda att du faller in under ovanstående regler.

   * Om du är skattemessig bosatt sedan tidigare (och om du fått göra fulla avdrag tidigare på grund av något annat än 90%-regeln – då har antagligen skatteetaten räknat dig som skattemessig bosatt redan 2011), då behöver du bara ha spenderat mer än 61 dagar i Norge (under inkomståret 2012) för att fortsätta räknas som skattemessig bosatt och få göra fulla avdrag.

   Men, kan du inte göra en ny överklagan och tillföra ny information, så hjälper ju inte det så mycket.

   Visst är det tråkigt att det är ett lotto, det kan handla om ganska mycket pengar. Sådant borde inte vara varken otydligt eller olika från fall till fall, trots samma ingångsvärden. Kan man tycka.

   • Mats

    Hej. Tack för ditt svar. Vissa regler är så konstiga så det kan bara inte vara så. Toppskatt är ju till för att de som tjänar mycket ska betala mycket i skatt. Men som boende i Sverige får man toppskatt även vid en låg inkomst. Alltså vad är tanken med att slå ihop alla månaders lön till en för att sedan ge oss toppskatt. Eller toppskatt är det ju egentligen inte för toppskatt är ju för högavlönade.
    Och varför de på lönekontoret ska sitta varje månad och dra skatt efter tabell när de ändå slår ihop och räknar om allt i slutet ändå? Och skatt måste väl baseras på inkomst och inget annat, allt annat är ju totalt ologiskt. Alltså om de vet att man bor och huvudsakligen jobbar i Sverige och att jag jobbat 33 dagar i Norge. Hur i hela världen kan de då spela roll vad jag gör dag 34-182? De vet ju att jag inte bor där och att jag inte jobbar. Då är jag ju ledig, har semester om jag är i Norge. Vad har skatteetaten med att göra var jag är då? Om jag åker skidor i Sälen eller Trysil?
    Känns mer som Nordkorea. Jag trodde att skatteregler uppkom av någon anledning men vissa är ju så jävla korkade att jag vägrar tro att det är meningen att det ska vara så. Att få en skattetabell pga att jag bor i Sverige och sen få toppskatt för att jag inte varit i Norge på ledig tid?
    Så jävla dumt att det kan bara inte vara sant. Nu förväntar jag mig väl inte nåt bra svar på detta och det känns ju alltid mer orättvist när det drabbar en själv. Men va faan?

 • Robert

  Funderar på att åka till tromsö från nu till december. Ska jobba direkt via sjukhuset och betalar således för resor/boende själv. Kan jag göra avdrag för detta sen? Har bostad i sverige som dock hyrs ut.

  Med vänlig hälsning,
  Robert

 • Niko

  Hej
  Jag har jobbat i norge året 2012 och jag hade inkomst för 355000kr och jag hade jobbat 175 dagar mindre än 6 månader , jag fick mindre betalt föra året men jag visste inte att man kan göra avdrag för kost 175*190kr och bom pengar , om jag hade gjört så jag skulle få mera pengar tillbaka, ….Kan jag överklaga och begära avdrag nu för Året 2012 ? Eller det är försent ? Kan ni ge råd till mig att jag kan överklaga ? Tusen tack

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Niko!

   Jag läser på Skatteetatens hemsida att klagefristen är 6 veckor efter att du blivit sänd ditt skatteoppgjör. Så ett regelrätt överklagande för 2012 kan du inte längre göra.

   Däremot kan du göra en “summarisk ligning” vid årets deklaration, eller nästa års;

   http://www.skatt.no/skattebetaleren/arkiv1/slik-kan-du-bruke-glemte-fradrag-i-ar-/

   Tänk bara på att om du gjorde standardfradraget så kan du inte göra kostavdrag också.

   Lycka till!

 • Patrik Berger

  Hej!

  Jag arbetade 7 veckor i sommar och 3 veckor under jullovet. Altså ca 70 dagar.

  Tjänade runt (brutto)100.000 sommaren och 35000 julen.

  Vad gör jag?

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Du gör ett försök själv, med hjälp av det jag skrivit i inläggen om norsk deklaration/skatt, och återkommer sedan med konkreta frågor. Lycka till!

 • Malin

  Ær det någon som vet om man fortfarande kan gøra Standardfradraget om man anvænder sig av 90%-regeln och dærmed blir likastælld med dem som bor i Norge? Eller måste man vælja? (Jag har varit i Norge mindre æn 183 dagar/12mån, 270 dagar/36mån). Tacksam før svar.

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej Malin,

   Du kan använda dig av standardfradraget de två första åren som du räknas som “skattemessig bosatt” i Norge, sedan måste du göra separata avdrag för kost, logi och resor.

   Eller som det står skrivet på skatteetatens hemsida:

   Du kan kreve standardfradrag de to første inntektsårene du skattlegges som bosatt i Norge. Dette gjelder selv om du for tidligere år har fått/hatt krav på standardfradrag fordi du var begrenset skattepliktig til Norge.

   • Malin

    Tusen tack för ditt svar. Den här sidan har varit min räddning sedan 2010. :)

 • N

  Hej! Jag har fått meddelande från Skatteetaten där de säger att jag tillhör skattetabell 2/12 för 2014 men fått tillbaka enl 6/12. Jag är alltså återbetalningsskyldig enligt dom. Någon har koll på hur de räknat? Jag har jobbat alla månader från maj- oktober, men haft uppehåll då och då för semester! otroligt tacksam för svar och vad jag kan “sätta emot”! Med vänlig hälsning, N

  • http://www.sjuksköterska.nu/ Sjuksnu

   Hej N,

   Det var lite knapphänt med information, men jag kan försöka att hjälpa dig i alla fall.

   Det har dragits skatt som om du skulle vara >180 dagar i landet, men mindre än 183. Sedan när de har räknat ihop antal dagar du varit i landet så har det blivit mindre än 60. Då får du bara 2/12 av personfradraget och minstefradraget, och din totala skattebörda ökar.

   Det som kan ändra situationen är om du faktiskt har varit fler dagar i landet än vad du (eller din arbetsgivare) hittills har uppgivit. Då ska du överklaga och komplettera med den informationen. Här räknas alltså alla dagar i landet, inte bara de dagar du har arbetat.

   Har du varit mer än 183 dagar i landet så ska du få fulla avdrag från första dagen du kom till landet. Eller, om du har varit mer än 270 dagar i landet under de senaste 36 månaderna – då blir du också skattemessig bosatt och ska ha fulla avdrag.

   Om 90% av din samlade inkomst under 2015 kommer från Norge så kan du åberopa 90%-regeln, och därigenom få rätt att göra fulla avdrag.

   Om inga av dessa omständigheter gäller dig så är det tyvärr inte så mycket att göra annat än att planera inför nästa års arbete så att du undviker att hamna i samma sits igen.

   Lycka till!

 • 3 år i norge

  Hej,
  jag har haft mycket nytta av din blogg. Och är nu inne på 3e året av deklarering i norge, och undrar då ifall du haft möjlighet att följa upp

  “Betalar du för boende, resor och mat själv kan det löna sig att göra separata avdrag för detta (istället för standardfradraget). Om inte annat blir ju dessa avdrag aktuella efter två år som skattemessig bosatt i Norge, då du inte längre får göra standardfradraget.

  Men reglerna för det tar vi i ett eget inlägg.”

  Vilka avdrag är lätta och värda att lägga enrgi på? :)