Din framtid som sjuksköterska i Norge

Det är NU din framtid som sjuksköterska i Norge formas. Men det behöver inte bli till det sämre.

På grund av “Adecco-skandalen”, även känd som “Vikarskandalen”, får Adeccos vikarier inte jobba mer än 48 timmar per vecka. Skandalen har dock inte stannat vid Adecco utan nu uppdagas missförhållanden i hela den norska hälsosektorn, från statligt finansierade sjukhus till privatägda sjukhem. Från nord till syd.

Inom Helse Nord uppdagades hundratals brott mot arbetsmiljölagen. Vad göra? Ingenting. Ledningen kom fram till att de måste fortsätta att bryta lagen. Åtminstone inom den närmaste framtiden. På längre sikt tror man att strängare krav på ‘vikarbyråerna’ ska lösa problemet.

Til høsten starter forberedelsene til en ny anbudsrunde, som vil gjelde fra 2012. Ifølge Fanghol vil de påviste lovbruddene få konsekvenser for fremtidige leverandøravtaler med Helse Nord.

– Vi vil stille strengere krav til hvordan byråene opptrer for å hindre lignende avtalebrudd. I tillegg må helseforetakene selv ha bedre kontroll på vikarbruken.

Personligen har jag varit med om avdelningschefer som ser en fördel med att jag är hos dom men fortsätter vara anställd av ett bemanningsföretag. Då skulle det, enligt avdelningschefen, vara bemanningsföretagets ansvar att se till att jag följde arbetsmiljölagen. Alltså var det enligt avdelningschefen fritt fram att boka in mig – via bemanningsföretaget – på 80+ timmar långa arbetsveckor. Gissa om bemanningsföretaget sa ifrån? Nej. Gissa om dom betalade övertidsersättning? Nej.

Vilka blir konsekvenserna?

Om “strängare krav på ‘vikarbyråerna’/bemanningsföretagen” leder till att vi svenska sjuksköterskor inte tillåts jobba mer än 48 timmar per vecka har detta flera konsekvenser.

  • Restid till/från Norge kommer att öka i proportion till arbetad tid.
  • … ännu mer för dom med lång resesträcka, vilket kan göra norgejobb ekonomiskt omöjligt för dom.
  • Intjänad krona per timma spenderad i Norge kommer att sjunka.

Bemanningsföretagen blir mindre attraktiva för de svenska sjuksköterskorna. För att locka dit oss tvingas de höja lönerna och ta ut förhöjda avgifter från sjukhusen. Det här har man vetat om på sjukhusen och bemanningsföretagen. En tyst överenskommelse om att låta det bero har varit mest fördelaktigt för alla inblandade. Alla utom de svenska sjuksköterskorna som borde ha erbjudits övertidsersättning av bemanningsföretagen.

Låt inte detta drabba dig

Med lite kreativitet kan man hitta luckor i den norska arbetsmiljölagen som tillåter att man kan jobba mycket på kort tid. Då bemanningsföretagen inte ansett sig behöva följa norsk arbetsmiljölag överkompenserar de nu och blir överdrivet rigida (Max 48 timmar per vecka!). Nu behöver dom lite tid på sig att läsa arbetsmiljölagen, tolka den och fundera ut hur den ska tänjas på för att passa svenska sjuksköterskor som vill jobba mycket under en kortare period.

Under tiden går jag direkt till sjukhusen/avdelningarna – där man är van att både följa och tänja på arbetsmiljölagen – och kräver en skyhög välavvägd lön. För i sommar kommer det vara en enorm sjuksköterskebrist i Norge.