Det räcker inte att bli sjuksköterska för att få jobba som sjuksköterska

Innan sjuksköterskeutbildningen hade du en bild av vad arbete som sjuksköterska skulle innebära.

Under utbildningens gång förstod du att sjuksköterskor gör mer än att använda sig av sin yrkesspecifika kunskap för att hjälpa patienter.

Efter utbildningen tog du ett jobb som innebar ansvar för fem patienter, eller sju, eller tolv, eller 25, eller 50.

Desto fler patienter du har ansvar för, desto mindre ser du dom under dina arbetspass.

Trivs du med att jobba administrativt?

Om du vill jobba kliniskt istället för administrativt ska du välja avdelningar med färre patienter per sjuksköterska. Intermediäravdelningar, övervakningsavdelningar, uppvakningsavdelningar och så vidare.

Nej, du väljer inte att antingen jobba kliniskt eller administrativt. Men du väljer ungefär hur stor andel av arbetspassen som ska gå åt till det ena eller det andra.

Med administrativt menar jag exempelvis:

 • Efterlysa provsvar
 • Faxa remisser
 • Boka transporter
 • Ringa handläggare

Med kliniskt menar jag exempelvis:

 • Ta patientens status
 • Ställa omvårdnadsdiagnoser
 • Ge behandling
 • Förebygga komplikationer
 • Notera trender som tyder på försämrat tillstånd
 • Utvärdera effekt av insatt behandling

Var tydlig med dig själv. Trivs du med arbetsuppgifterna du har idag?

Om svaret är ja så är allt toppen.

Om svaret är nej så är det dags att du ser dig om efter ett nytt jobb.

Vill du fortfarande jobba som sjuksköterska – fast i en verksamhet som låter dig jobba mer som du hade tänkt dig – så kan det räcka med att byta arbetsplats.

Om du inte nöjer dig före du jobbar i så pass akut verksamhet att varje patient behöver en egen sjuksköterska, då ska du bli anestesi- eller intensivvårdssjuksköterska.

 • Upperhand (upperhand.blogg.se)

  Klockrent, det är dags för mig att byta från ett administrativt arbete till ett kliniskt 😀