Norrmännen behöver inte dig: det finns ingen sjuksköterskebrist

Du kanske har hört någon berätta att “på vissa avdelningar i Norge är en tredjedel av personalstyrkan svenska sjuksköterskor”. Varför finns det så mycket jobb för svenska sjuksköterskor, i Norge?

I Norskt helsevesen finns ett konstant och “inbyggt” behov av vikarier. Men behovet av vikarier betyder inte att det råder en stor sjuksköterskebrist i landet. Nej, det handlar snarare om en kamp mellan Norsk Sykepleieforbund och arbetsgivarorganisationerna. Läs vidare så förstår du snart hur detta påverkar dig.

Norska sjuksköterskor får inte som dom vill

Norska sjuksköterskor vill jobba heltid men erbjuds i stor utsträckning deltidstjänster.

Varför är det så?

I Norge finns det en tradition som säger att sjuksköterskor inte ska schemaläggas till mer än var tredje helg. Det står inte skrivet i arbetsmiljölagen, utan tycks vara kollektivt avtalat.

Men ingen regel utan undantag. Norsk sykepleieförbund har slutit ett och annat lokalt avtal där arbetstagarna går med på att arbeta mer än var tredje helg, i utbyte mot en välavvägd kompensation. Välavvägd på samma sätt som min elvaprocentiga löneförhöjning var välavvägd. Hur som helst hör sådana avtal till ovanligheterna.

Helgarbetet utgör endast 15% av arbetstiden för en heltidsarbetande som jobbar var tredje helg. Men helgen utgör två sjundedelar (cirka 29%) av arbetstiden varje vecka, på en arbetsplats med lika stor bemanning över dygnets och veckans alla timmar.

Anställs nog många sjuksköterskor för att bemanna alla helger så skulle det vara “personal över” under veckorna.

Så man tvingar på sjuksköterskorna deltidstjänster

Så arbetsgivaren tvingar på stor andel av sjuksköterskorna deltidstjänster, men med lika mycket helgarbete som sina kollegor. Exempelvis blir andelen helgarbete 20% av den totala arbetstiden för någon som har en tjänst på 75%. Drar arbetsgivaren samtidigt ner lite på verksamheten under helgerna, eller åtminstone bemanningen, och bokar in vikarier för att täcka ett par helger per schemaperiod – så har man löst problemet med bemanning av helgerna.

Det finns flera skäl till att det är bra för arbetsgivaren att ha personal som jobbar deltid. Arbetsgivaren kan använda dom för erbjuda dom att bemanna diverse luckor som uppstår – utfyllnadstiden upp till heltid betalas inte ut som övertid. Billigt, flexibelt och bra.

Sjuksköterskorna är förbannade. De vill ha schemalagd heltid. De vill inte “tvingas” ta extrapass med kort varsel för att klara ekonomin. Så de skiter i att ta dom där extrapassen överhuvudtaget. Ingen klandrar dom.

“Sluta träna och fika så djävulskt”

Ingen förutom Anne-Kari Bratten. Hon är “viseadministrerende direktör i Spekters arbeidslivsavdelning”. Tänk “högt uppsatt tjänsteman i Norges motsvarighet till SKL”.

Hon hamnade i blåsväder när hon sa Sjuksköterskorna borde se till så att de är tillgängliga för sin arbetsgivare istället för att gå på träningscenter eller sitta på fiki Dagsrevyen den 6/4.

Det blev ett helvetes liv, med all rätt. Anne-Kari SMS-bombarderades spontant av de norska sjuksköterskorna och vid Ullevål sjukhus gjorde man uppror.

Här kämpar sjuksköterskorna med norsk sykepleierforbund (NSF) i spetsen för rätten att få heltidsanställningar, så levererar arbetsgivarorganisationen en sådan bajsmacka. Norskt sykepleierforbunds ordförande krävde genast ett möte med Anne-Kari Bratten och Spekter.

Krävde-ett-möte, mafia-style.

Det finns ingen sjuksköterskebrist

NSF har delvis blivit hörsammade i sin kamp för sjuksköterskors rätt till heltidsarbete, men ännu finns det många som ofrivilligt går på deltid. Samtidigt kämpar norska sjuksköterskor, precis som vi, för en rättvis lönesättning. Men arbetsgivarorganisationen hörsammar inte behoven som NSF uppmärksammar.

Så NSF tar till alla medel för att försäkra sig om att medlemmarna åtminstone har en så bra arbetsmiljö som möjligt. Rådande lagar och regler ska följas och inga avsteg ska göras bara för att vara tillmötesgående mot arbetsgivarorganisationen. Helgarbete högst var tredje helg, därmed basta. Inga kollektiva avsteg görs från arbetsmiljölagen som hindrar arbetsgivaren från att pådyvla sina arbetstagare ohutliga mängder övertid.

Rigiditet, eller kostsamma avtal om avsteg.

Det är så NSF kunnat avtala fram en bonus på 4600 NOK för att flytta arbete från två veckodagar till en helg under sommarperioden. 5100 NOK för helg nummer två i ordningen. Det innebär inte varken mer arbetstid eller mindre semester. “Bara” ett avsteg från principen om att jobba högst var tredje helg.

Det är också därför de lyckats avtala om en timersättning på närmare 800 NOK/timme för NSF’s medlemmar som tar på sig extra nattpass under sommaren.

Nej, det finns ingen sjuksköterskebrist i Norge. Däremot finns det ett fackförbund som vägrar “ställa upp” och en arbetsgivarorganisation som är förtjust i att anställa sjuksköterskor i deltidstjänster.

Norrmännen behöver egentligen inte dig. Däremot tror jag arbetsgivarorganisationen tycker att de hade behövt en stor mängd kuvade sjuksköterskor som accepterar vad fan som helst.

Men sådan är inte du.