Blev du sjuksköterska för att sitta i telefon, servera mat och klaga på lönen?

Varför blev du sjuksköterska?

Var det för att sitta i telefon dagarna i ända?

Eller var det för att servera mat?

Kanske för att få något att klaga på – och det verkade legitimt att klaga på lönen som sjuksköterska?

Inte?

Så ge mig ett bra skäl till att du fortfarande jobbar i en verksamhet där dina arbetsuppgifter inbegriper allt ovanstående.

Ett bra skäl. Inte “jag har så trevliga arbetskamrater” eller “hur skulle de klara sig utan mig”.

Här är ett bra skäl: “jag blev inte sjuksköterska för att servera mat eller jobba administrativt, men nu trivs jag med det”.

Men om du inte trivs med det, om du blev sjuksköterska för att vårda sjuka patienter, då är det dags att ta steget ut ur sjuksköterskeexpeditionen och in i patientrummet. Det är dags att byta arbetsuppgifter.

Jag säger inte att du ska förändra verksamheten du jobbar inom. Verksamheten ser ut som den gör för att någon bestämt att det svarar mot patienternas behov.

Jag säger att du ska byta verksamhet. Att du ska börja jobba i en verksamhet där du faktiskt tillåts vara sjuksköterska.