Anestesisjuksköterska: alla utbildningarna

AnestesisjuksköterskaFör att bli anestesisjuksköterska läser du specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård. Efter 40 veckor heltidsstudier tar du din specialistsjuksköterskeexamen.

Utbildningen öppnar många dörrar, och du anses vara kompetent nog att jobba inom flera verksamheter. Utöver att ge anestesi på operationssal så kan du jobba på uppvakningsavdelning, postop, vissa intensivvårdsavdelningar och prehospitalt.

Jag kan själv inte tänka mig något som skulle vara roligare och mer utvecklande än ett yrkesliv som anestesisjuksköterska. Om du känner likadant och inte redan är anestsisjuksköterska så är det dags att söka utbildningen. Genast.

Var kan jag utbilda mig till anestesisjuksköterska?

Utbildningen ges vid nio lärosäten med början under hösten och vid tre lärosäten med början under våren.

Behörighetskraven är olika, likaså urvalsmetoderna.

Det här är viktigt för dig som vill komma in på utbildningen:

1: Gör högskoleprovet och 2: skaffa dig några högskolepoäng till, utöver grundutbildningen.

Se på Falun, Eskilstuna och Gävle. Av de 39 studieplatserna gick 31 till sökande i urvalsgruppen “mest högskolepoäng” (med 186 sökande). Lägsta antagningspoäng var 180 hp så platser lottades ut bland sökande som enbart hade grundutbildningen. Alla som hade läst en kurs utöver grundutbildningen var garanterade en plats.

Resterande 8 platser gick till personer i den andra urvalsgruppen: de som gjort högskoleprovet (med 20 sökande). Åtta av 20 är bättre odds än 31 av 186. Det krävdes inte mer än 0,3-0,6 på högskoleprovet för att komma in. Har du aldrig gjort högskoleprovet så kan det vara värt att veta att det är svårt att få under 0,3. Svårt som i, man måste aktivt anstränga sig för att få så låga poäng.

Utbildningar med antagning till höstterminen

Behörighetskrav: Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad.
Erfarenhetskrav: ?
Urval: Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, i intervaller om två år.
Lägsta antagningspoäng: “8” (407 sökande).
Antagna: 30.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning eller motsvarande äldre. Omvårdnad/vårdvetenskap 60 hp varav 7,5 hp vetenskaplig metod och 7,5 hp självständigt arbete.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng och högskoleprovet.
Lägsta antagningspoäng: 180 högskolepoäng. 0,3 på högskoleprovet.
Antagna: 10.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning eller motsvarande äldre. Omvårdnad/vårdvetenskap 60 hp varav 7,5 hp vetenskaplig metod och 7,5 hp självständigt arbete.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng och högskoleprovet.
Lägsta antagningspoäng: 180 högskolepoäng. 0,6 på högskoleprovet.
Antagna: 18.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning eller motsvarande äldre. Omvårdnad/vårdvetenskap 60 hp varav 7,5 hp vetenskaplig metod och 7,5 hp självständigt arbete.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng och högskoleprovet.
Lägsta antagningspoäng: 180 högskolepoäng. 0,5 på högskoleprovet.
Antagna: 11.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska (inom sluten somatisk sjukhusvård).
Urval: Högskolepoäng.
Lägsta antagningspoäng: 180 högskolepoäng (94 sökande).
Antagna: 22.

Behörighetskrav: Kandidatexamen i omvårdnad, med alternativ.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska (ska vara uppnått vid programstart).
Urval: Högskolepoäng.
Lägsta antagningspoäng: 180 högskolepoäng (75 sökande).
Antagna: 20.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng ska vara ett självständigt arbete.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng.
Lägsta antagningspoäng: 209 högskolepoäng (142 sökande).
Antagna: 25.

Behörighetskrav: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng. Kandidatexamen i omvårdnad.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng.
Lägsta antagningspoäng: 180 högskolepoäng (64 sökande).
Antagna: 15.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, med alternativ.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng och erfarenhet.
Lägsta antagningspoäng: 222 högskolepoäng (174 sökande), “72” erfarenhet (169 sökande).
Antagna: 17.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Kandidatexamen i omvårdnad.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng och erfarenhet <5 år samt >5 år.
Lägsta antagningspoäng: Högskolepoäng 270 (69 sökande), <5 år erfarenhet: 11 framlottade (107 sökande), >5 år erfarenhet: 1 framlottad (14 sökande).
Antagna: 18.

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Kandidatexamen i omvårdnad.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska (ska vara uppnått vid programstart).
Urval: Högskolepoäng och erfarenhet.
Lägsta antagningspoäng: Högskolepoäng 263 (185 sökande), “63” erfarenhet (185 sökande).
Antagna: 17.

Utbildningar med antagning till vårterminen

Högskolan i Halmstad

Behörighetskrav:  Svensk sjuksköterskelegitimation. Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, med alternativ.
Erfarenhetskrav: Sex månader heltid som sjuksköterska
Urval: Högskolepoäng och erfarenhet.
Lägsta antagningspoäng: Högskolepoäng 240 (104 sökande), “91” erfarenhet (104 sökande).
Antagna: 12

Behörighetskrav: Svensk sjuksköterskelegitimation. Kandidatexamen i omvårdnad.
Erfarenhetskrav: Ett år heltid som sjuksköterska.
Urval: Högskolepoäng.
Lägsta antagningspoäng: Högskolepoäng 240 (90 sökande).
Antagna: 15.

Behörighetskrav: Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad.
Erfarenhetskrav: ?
Urval: Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, i intervaller om två år.
Lägsta antagningspoäng: “4” (153 sökande) och “6” (244 sökande).
Antagna: 34.

Dela med dig!

Vet du hur mycket erfarenhet som krävdes för att komma in i Borås och Göteborg sist? Har du själv läst utbildningen och kan tipsa om en studieort?

Eller har du en fråga om utbildningen? Skriv gärna en kommentar så ska jag försöka besvara den.