Åk inte till Norge för att jobba i landstinget

Förr var det lätt.

Sjuksköterskor som frilansade och gick direkt till sjukhusen, istället för att gå via bemanningsföretag, kunde se till att deras arbetsperioder blev schemalagda så att de genererade 30-40 timmar övertidsersättning i veckan.

Sjuksköterskor som jobbade för bemanningsföretag uppmuntrades istället till att jobba mycket – så mycket de bara ville. 80-90 timmar i veckan var inga konstigheter. De flesta bemanningsföretagen betalade inte ut övertidsersättning, så det spelade egentligen ingen roll när man jobbade. Det viktiga var att man fick mycket jobb, många timmar.

Nu ska arbetsmiljölagen följas. Men alla gör olika tolkningar. Varje bemanningsföretag, varje avdelningschef, skapar sig egna regler att följa. Dessa regler begränsar våran möjlighet att tjäna rimligt med pengar under en koncentrerad tidsperiod.

Så vem betalar bäst nu?

Vissa bemanningsföretag vill inte erbjuda mer än 48 timmar arbetstid per vecka. I alla fall inte officiellt. Sedan kan de plötsligt fylla ut ditt schema när du väl är på plats. Andra har redan glömt allt om arbetsmiljölagen och öser bara på som om ingenting har hänt.

Som frilansande sjuksköterska kan du hitta en avdelningschef som kan tänka sig att erbjuda dig upp till 54 timmar arbete per vecka. Gå till nästa avdelningschef och du blir inte erbjuden mer än 35,5 timmar per vecka.

Så är det för att behovet av personal är olika stort vid avdelningarna. Avdelningscheferna är tvungna att ordna personal hur de än kan, annars hotas patientsäkerheten.

Hur det kan komma sig att de olika bemanningsföretagen anger så olika regler, det kan du och jag bara spekulera i. Det har i alla fall inget att göra med att de tvingas bryta arbetsmiljölagen för att upprätthålla patientsäkerheten. Ett sådant ansvar har helt enkelt inte bemanningsföretagen.

Hur som helst. Det spelar ingen roll för dig om din arbetsgivares tolkning av arbetsmiljölagen är korrekt eller felaktig. För i verkligheten är det inte lagen som påverkar dig, det är din arbetsgivares tolkning av den som dikterar hur mycket arbete du får. Och det är upp till dig att göra det bästa av det.

Sedan är villkoren för när övertid betalas ut olika beroende på arbetsgivare. Vissa bemanningsföretag betalar ut övertidsersättning efter de 40 första arbetstimmarna under en vecka, andra efter 48 timmar. Frilansar du istället, med kommunen (KS) eller staten (Spekter) som arbetsgivare, betalas vanligtvis övertidsersättning ut redan efter de 35,5 första arbetstimmarna.

Men hur stor påverkan har övertidsersättningen egentligen på den slutgiltiga lönen?

Jämförelse av olika regler för övertidsersättning och dess påverkan på lönen

Ett räkneexempel hjälper oss reda ut hur stor skillnaden är mellan att jobba som frilansande sjuksköterska och som bemanningssjuksköterska. Som sagt erbjuder inte alla bemanningsföretag samma villkor för övertidsersättningen, det finns bättre och sämre alternativ.

Arbetsperioden är som följer:

Måndag 22.00-08.00
Tisdag 22.00-08.00
Onsdag 22.00-08.00
Torsdag 22.00-08.00
Fredag 22.00-08.00
Lördag 22.00-08.00
Söndag  22.00-08.00

Som frilansande sjuksköterska (direktanställd vid ett sjukhus) erbjuds du följande villkor:

Grundlönen är 223 NOK/h (411 000/år).

Kväll- och nattillägg är 85 NOK/h. Genereras från 17.00 till 06.00.

Helgtillägget är 36 NOK/h. Utbetalas alltid från lördag 00.00 till söndag 24.00.

Arbetstiden under en vecka adderas från måndag 00.00 till söndag 24.00. Arbetspass som påbörjas på söndag räknas in till den vecka de påbörjas (exempelvis natt mot måndag). Efter 35,5 arbetade timmar genererar varje timme övertidsersättning.

Övertidsersättningen varierar med lokala avtal. Den kan exempelvis vara 1,5*grundlönen (334,5) mellan 06.00 och 20.00, och 2*grundlönen (446) från 20.00 till 06.00. Lokala avtal bestämmer också om andra tillägg betalas samtidigt som övertidsersättningen.

Din lön för veckan, som direktanställd vid sjukhuset, blir:

Måndag: 10*223 + 8*85 = 2910
Tisdag: 10*223 + 8*85 = 2910
Onsdag: 10*223 + 8*85 = 2910
Torsdag: 5,5*223 + 5,5*85 + 2,5*446 + 2*334,5 = 3478,5
Fredag: 8*446 + 2*334,5 + 8*36 = 4545
Lördag: 8*446 + 2*334,5 + 10*36 = 4617
Söndag: 8*446 + 2*334,5 + 2*36 = 4329

Summa: 25699,5 (367/h)

Som bemanningssjuksköterska erbjuds du följande villkor:

Grundlönen är 223 NOK/h (411 000/år).

Kväll- och nattillägg är 85 NOK/h. Genereras från 17.00 till 06.00.

Helgtillägget är 36 NOK/h. Utbetalas alltid från lördag 00.00 till söndag 24.00.

Arbetstiden under en vecka adderas från måndag 00.00 till söndag 24.00. Efter 48 arbetade timmar genererar varje timme övertidsersättning.

Övertidsersättningen är på 130 NOK/h. Kväll- och nattillägg samt helgtillägg betalas inte för timmar som genererar övertidsersättning.

Din lön för veckan, som anställd av bemanningsföretag, blir:

Måndag: 10*223 + 8*85 = 2910
Tisdag: 10*223 + 8*85 = 2910
Onsdag: 10*223 + 8*85 =  2910
Torsdag: 10*223 + 8*85 = 2910
Fredag: 8*223 + 8*85 + 6*36 + 2*353 = 3386
Lördag: 10*353 = 3530
Söndag: 2*353 + 8*223 + 6*85 = 3006

Summa: 21562 (308/h)

Som frilansande sjuksköterska tjänar du i exemplet 19% mer för samma arbetsperiod, för att övertidsreglerna är mer generösa.

Men riktigt så enkelt är det inte, under resten av året

Nu har övertidsersättningens påverkan på lönen kvantifierats och du kan ta med det i beräkningarna vid jämförelse av arbetsgivare.

Att det blev så mycket som 19% beror till stor del på att arbetsperioden i exemplet är lagd för att uppnå stor andel övertid. En så pass effektiv arbetsperiod kan du generellt sett inte få bokad när som helst. De bästa möjligheterna att få ett effektivt schema finns inför sommaren, när behovet av personal är som störst.

Samtidigt ligger det i arbetsgivarens intresse att följa arbetsmiljölagen så långt som möjligt. Det är din begränsning för hur effektiv arbetsperioden kan bli.

För att hjälpa din schemaläggare bör du ta reda på hur han eller hon anser att arbetsmiljölagen påverkar arbetet med schemaläggningen. På så vis kommer dina förslag/önskemål/krav att krocka så lite som möjligt med den rådande tolkningen av arbetsmiljölagen.

Jobbar du för bemanningsföretag får du istället pussla ihop ett schema av de pass som avdelningen bokar hos bemanningsföretaget efter att schemat är lagt på avdelningen och det kvarstår luckor.

Bemanningsföretagen har också en plats

Under resten av året är behovet av personal mindre.

Får du möjlighet att med kort varsel arbeta en långhelg kanske det inte finns ett behov på det sjukhus och den avdelning som du vanligtvis återvänder till. Eller så erbjuds du arbete, men inte nog mycket för att berättiga en resa till Norge. Det är då bemanningsföretagen blir det bättre alternativet, så att luckorna kan fyllas med arbete vid flera olika avdelningar och sjukhus. Avdelningar där du inte har personliga kontakter sedan tidigare.

Men om du jobbar för bemanningsföretag under sommarmånaderna istället för att skörda fördelarna som en direktanställning innebär, då jobbar du halvidéellt igen. Precis som du gjorde i landstinget.

 • Åsa

  Hej!
  Jag måste bara berätta att Agito endast betalar ut övertidsersättning om man jobbat mer än en vakt per dag. Inget om att man får ersättning efter mer än 48 timmar. Dåligt! 
  Det skulle för mig vara intressant att höra vilka bemanningsföretag som betalar ut sin övertidsersättning enligt lagen.
  MVH Åsa

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Tack för att du delar med dig, Åsa!

   Agito kanske tycker att dom står över lagen? Undrar om inte någon väl vald norsk tidning skulle tycka att det var intressant?

   Jag tycker precis som du att det skulle vara intressant att höra vilka bemanningsföretag som betalar ut övertidsersättning enligt lagen. Eller mer specifikt, exakt hur varje bemanningsföretag hanterar övertidsersättningsfrågan – när de betalar ut och hur stor ersättningen är.

   Jag ska göra en ansträngning för att försöka samla den informationen här på sidan. Hoppas att du vill hjälpa till (ännu mer):

   Så på Agito betalar man ut vid dubbelvakter säger du; får man betalt för varje timme efter första vaktens slut – eller är det efter de första 9/10 timmarna av dubbelpasset? Hur stor är övertidsersättningen, och får man andra tillägg samtidigt (exempelvis helgtillägget?), eller uteblir dessa?

   Återigen, tack för att du delar med dig, det är vi många som har nytta av!

 • Clo

  Stryk inte alla bemanningsföretag över en och samma kam.

  • Puensis

   Vilka bemannings-ftg kan man lita på?
   Jobbade för Agito förra sommaren (-10) och det var rena cirkusen för de visste aldrig när man skulle jobba, höll aldrig ordning på någonting..Den norska personalen på Agito..ojoj..Allt var kaos!!
   Men nu trodde jag att de hade skärpt upp sig lite? De ringde denna sommaren och frågade (bad) om att jag skulle jobba för dem igen och sa att Norge-personalen var utbytt och bad om ursäkt för allt strul. Så allt sköts väl från Sverige nu?Sen sa de också att de inte hade några “dubbel-pass” längre och att det var omöjligt att man skulle få jobb inplanerat i förväg… Så var det inte heller när jag jobbade där, man fick ta det som kom upp på plats.
   Svårt att veta vilka man kan lite på, som sagt..

   • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

    Jag har liknande erfarenheter. Lön som utbetalades till godtycklig växlingskurs med resultatet att flera tusen för lite betalades ut. Löneutbetalningar som aldrig stämde trots korrekt utfyllda timlistor, och så vidare.

    Det var alltid värt att hårdgranska löneutbetalningarna och kräva de pengar man har rätt till. Timmen som avsattes till detta var den bäst betalda varje månad.

    Så länge man har att göra med mer eller mindre vinstpressade privata företag bör man ställa sig frågan om det rör sig om slarv eller medveten vinstökning/besparing.

    Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter, Puensis.

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Hej Clo!

   Kloka ord. Och så är det, att det är stor skillnad på bemanningsföretagen.

   Öppenhet kring löner, villkor och jobbmöjligheter vid de olika bemanningsföretagen skulle gagna oss norgejobbande sjuksköterskor – precis som det skulle gagna de bemanningsföretag som “sköter sig” bäst.

   Har du erfarenheter att dela med dig av? Gör i sådana fall gärna det.

   • Piggemus

    Hej!
    Detta är mina erfarenheter av att arbeta i Norge.

    Jag har just gjort 3+3 veckor i Norge för 2 olika företag.

    1. Du börjar med norsk autorisasjon, jag fick min på en vecka men det kan ta 6
    veckor också.

    2. Du blir anställd av bemanning eller privat.

    3. Du söker E101 på försäkringskassan och det bör du ha med dig när du åker
    till Norge och söker skattekort anars får du betala högre skatt. OBS!! Det tar
    2-3 månader att få detta.

    4. Dag 1 i Norge går du till skatteetaten och söker skattekort. Måste göras personligen med pass! Det tar minst 4 veckor att få det. Innan du har det får du ingen lön iaf inte av XtraCare så det kan ta 6-7 veckor innan du får lön. Sen är det bara att jobba på så mycket du får.

    XtraCare är väldigt luddiga i sin information, tex skriver de med stora bokstäver att man får lön 4 dagar efter inrapporterad tid men detta gäller bara om dina papper är klara vilket de inte nämner och det är kanske inte så självklart om man aldrig har varit i Norge. Du får jobba 48 tim/v innan du får övertid och lönen är 10% lägre om du har E101. Lite dåligt att de visste att jag hade E101 och sa: du får 220 nok/tim men när lönebeskedet kom hade jag bara 198 nok/tim. Ja men lönen är ju 10% lägre då svarar de. Jag trodde att det var den faktiska lönen jag skulle få.

    Nu åker jag med Dedicare och de talar klart och tydligt om att så här mycket får du med E101 och så här mycket får du utan. De lovade mig t.o.m ett förskott om jag inte fick lön från Xtra i tid. Där jobbar man 35.5 tim/v och sen är det övertid. Det känns mer ordning och tydlighet i den firman hittills, men vi får väl se hur det går när jag får lön. Det är inte lätt att förstå och hålla reda på allt första gången man åker.

    Du måste fixa det mesta själv ändå, det bemanningen ordnar är flygbiljett och bostad. Om du åker privat får du lägga ut för resan (det får man tillbaka) men många sjukhus har bostäder att låna/hyra ut billigt. Du får oftast högre lön privat så det kan löna sig att betala en liten summa för sjukhusets bostad.

    Ann

    • pigge

     Vad konstig texten blev! Inte alls medningen att vara tjatig :)

     • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

      Det såg lite lurt ut med radbrytningar och så, det ordnar jag snabbt och lätt till. Hang on.

    • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

     Hej Ann!

     Tack för att du berättar om dina erfarenheter av första norgejobbet, Xtra Care och Dedicare.

     Jag tar chansen att inflika med mina egna erfarenheter.

     Angående E101. Jag vet av egen erfarenhet att som direktanställd av sjukhus kan det finnas möjlighet att få löneutbetalningar korrigerade retroaktivt. Det vill säga, söker du E101 hos försäkringskassan i April, jobbar maj juni i Norge och får din E101-blankett i juli (utfärdad från och med april) så kan arbetsgivaren korrigera maj och juni-utbetalningar så att svensk socialförsäkring betalas istället för den norska som du betalade innan E101 var utfärdat.

     Arbetsgivaren kan betala ut lön utan att du levererat skattekort, men han måste då dra 50% skatt. Som direktanställd (av sjukhus) är det möjligt att få en första lön på 50% av brutto, och sedan få resterande summa utbetald när man väl fått sitt skattekort utfärdat.

     Det där med att sänka lönen med 10% när arbetstagaren omfattas av E101, och samtidigt hävda att nettolönen står oförändrad, det är lurendrejeri och det har jag skrivit om här: http://www.sjuks.nu/e101-intyg-for-lagre-skatt-i-norge/

     Blir förbannad när jag ser att Xtra Care fortfarande ligger ute med den informationen.

     Jag undrar om du såg en skillnad i grundlön när du gick till Dedicare? Högre/lägre?

     Hur mycket reducerar Dedicare lönen för arbetstagare som omfattas av E101?

     Vilka regler för övertidsersättning har Dedicare? +50% under dagtid, +100% kväll/natt? Helgtillägg utöver övertidsersättningen, eller indragen?

     Jag har också hört bra om Dedicare. Bara det att de erbjuder övertidsersättning efter de första 35,5 timmarna – och på så vis matchar sjukhusen – gör att man får förtroende för dom.

     Återigen tack för att du delade med dig. Hoppas att du inte har något emot att dela med dig lite till!

    • Gillberg

     Hej vill tillägga till denna text att E 101 är för dig som både jobbar i Sverige och i Norge. Jobbar du bara i Norge så behöver du inte den….Jobbar själv fast i Norge men skulle jag börja jobba extra i Sverige förlorar jag min rätt till sjuklön i Norge och går då över till svenska regler ……Så det beror lite på omständigheter kring hur du väljer att jobba

 • Martin Leg. Sjuksköterska

  Hej!

  Jag tillhör kategorin som är direktanställd av ett norskt sjukhus i Osloregionen. Hade kontakt med många bemanningsföretag i samband med uppstarten av pendling till Norge, men upplevde att bemanningsföretagen erbjöd för dåliga villkor. Framförallt gällande lön och övertidstillägg. Allt var luddigt och otydligt.

  Samarbetet direkt med sjukhuset innebar däremot seriös upplärning (gick dubbelt en hel helg på samma avd) bra lön och övertid redan efter 35.5 h. Betalt boende men resa får jag stå för själv. Det finns säkerligen seriösa bemanningsföretag, men den här lösningen passade mig bra!

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Äh Martin, var inte så beskjeden av dig!

   Berätta mer! Du sitter ju inne på en guldgruva av information här, det hör jag.

   Vad kommer du ihåg av villkoren de olika bemanningsföretagen erbjöd? Lönemässigt, hur låg de till jämfört med varandra och jämfört med vad sjukhuset kunde erbjuda?

   Hur gick du tillväga när du sökte direktanställning för sjukhuset? Jag läser det hela som att du började med bemanningsföretag, för att sedan byta och arbeta direkt för sjukhuset. Var det via kontakter du skapat dig under bemmaningstiden?

   Jasså, ingen reseersättning trots att du verkar jobba som tillkallingsvakt/vikarie och inte i fast tjänst med schema? Jag har hört upp till 1000 NOK per resa för direktanställda tillkallingsvakter i samma region, men det varierar förstås.

   Nöjd med bostaden som sjukhuset lånar dig under dina vistelser?

   Har årets löneförhöjning på ~2-3% för NSF’s medlemmar påverkat din lön? Hur ofta löneförhandlar du?

   Och låtsas nu inte att du har bättre saker för dig om nätterna än att bana väg för fler svenska sjuksköterskor i Norge.

   • Martin

    Hej igen!

    Sitter återigen på en lugn nattvakt så visst kan jag skriva några rader till.. :-) 

    Jag har endast arbetat direkt før sjukhuset på en och samma avdelning hittills. Bemanningsforetagen erbjod løner i spannet 170-200 NOK som SEK.. med ev overtid efter 50h. Jag tyckte inte det passade mig och valde dærfør en direktanstællning med hogre løn. :-)  Egentligen ar det ju inte så stor grej med att arbeta har, som vilken arbetsplats som helst, førutom att de pratar annorlunda..  :-)

    Før att øverhuvudtaget hitta jobben så søkte jag på NAV, AMS, googlade osv. Skickade ivag en sedvanlig ansøkan och scannade in mina intyg/leg mm.

    Bemanningsføretagen erbjuder ju såklart betalt  boende och resa såklart, aven om mina reskostnader per resa nu ar ca 800 kr. Enligt mina berakningar kommer jag tjana på detta i slutandan nar allt skatteuppgjoret ar fardigt. Far återkomma med en korrekta siffror framover.  Ang mitt boende huserar jag oftast i en hybel på ca 29 kvm som ligger i anslutning till sjukhuset. Loneførhandla har jag inte direkt brytt mig om just nu då jag endast arbetat sedan April och ligger på en før mig acceptabel nivå :-)

    Nu ær de dags o spise :-)

     Ar placerad i sjukhusets vikariepool och ar planerad att aven laras upp på andra avdelningar samt ev akutmottak.

    • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

     Det låter som att du har det bra ordnat för dig Martin. Roligt att höra!

     Jag håller med dig om att det inte är så stor skillnad, förutom att de pratar norska (vilket gör mig glad).

     Eller ja, jag har lite svårt för att göra jämförelser i fråga om hur mycket personal man har på varje pass osv. Rent arbetsmiljömässiga jämförelser med Sverige det vill säga. 

     Men känslan jag får är att det är lite mer väl tilltaget med personal, och märker man att det kan tänkas bli för lite personal bemannar man upp för att möta behovet.

     Hur kommer det sig att jag får den känslan, att det inte är lika nedskuret och “effektiviserat” som i Sverige? Jo, för att jag har tid att göra allt jag känner att jag bör göra för mina patienter. Generellt. Sedan finns det förstås pass då det är för mycket, men de är undantagsfall.

     Vad tror du om det? Vad har du känt, än så länge, när du jämför arbetsmiljön med den vid arbete i Sverige?

     Hur satte ni lönen, när du beslutade att jobba direkt för sjukhuset? Får du en bonus för att du jobbar i poolen?

     Jag tror att många nöjer sig med det de har rätt till, enligt samma mått som norska sjuksköterskor. Det vill säga, man räknar ihop arbetslivserfarenhet norge-style (tydligen räknas sjuksköterskeutbildningen som ett år, och värnplikten ska räknas har jag för mig) och baserar lönen på det spekter avtalat med NSF.

     Jag känner att jag vill ha något utöver detta för att jag lämnar hem, familj, vänner och tar tid att resa iväg för att jobba. Hur tänker du kring det?

     Och sedan är det nog lätt att nöja sig med sin lön, från ett år till nästa. Nu tror jag inte att du kommer att nöja dig. Jag tror heller inte det finns någon anledning att nöja sig, och undrar rentav om man inte har rätt till samma löneförhöjning som de andra sjuksköterskorna om man går med i NSF? 

     Men om man redan har förhandlat sin lön så den ligger några tusen över det ansienniteten ger en rätt till så kan detta förstås användas som motargument. “Du har ju redan så mycket – mer än ansienniteten ger dig rätt till”, eller så. 

     Äh, “så mycket” är det nog ingen risk att man erbjuds, även efter ihärdig löneförhandling. =)

     • Husann

      Hej!
      Nu har jag kommit hem och rotat fram mina papper från Dedicare. Först kan jag säga att XtraCare sa till mig att de inte hade nåt med E101 att göra utan det var bara skatteetaten som bestämde hur mycket skatt som skulle dras och det kunde de inte påverka. De vägrar att betala ut en enda krona innan du har ditt skattekort iaf.

      Dedicare då, betalar OB kväll/natt 17-07 för specialspl 70:-, helger 35:-, helgdagar 150:-
      Övertid 130:-. Vid övertidsers bortfaller OB. Nu har det tydligen kommit nya bättre villkor från 1/10 men jag har inte koll på dem för jag tänker inte jobba mer i Norge, inte för bemanningsföretag iaf.

      Grundlönen blev densamma på både XtraCare och Dedicare.

      De betalar en alldeles för dålig lön för att det ska löna sig för mig. Det är ändå jag som lämnar mitt hem och min sociala tillvaro och bor i typ en garderob och tjänar betydligt mindre än de fast anställda norrmännen. Mat och resor är dyrare och på vissa ställen får man betala hutlösa summor för att tvätta kläder. Det är inte värt 200 nok/timme. Det är tvärnit att försöka förhandla med firmorna och jag har meddelat dem att jag inte åker mer för den lönen. (Har inte fått svar på det.)

      Man kan inte alltid räkna med att få jobba så mycket som man önskar. När jag var i Tromsö fick jag bara gå dagtid måndag-fredag innan jag var “känd på avdelningen” dvs innan de visste vad kunde och att jag hittade runt överallt. Det gör man inte särskilt mycket pengar på. I Oslo fick jag däremot jobba varje dag men fick inga dubbelpass och bara en kväll på tre veckor. Där blev det i allmänhet 1-2 timmars övertid varje dag. Det ska bli intressant att se vad jag får i lön när den dagen kommer.

      Nästa vecka börjar jag jobba i landstinget i Sverige igen. Det var ingen skillnad att jobba i Norge om man jämför arbetsbelastning, stress, personalbrist och samma tjat om besparingar, neddragningar och sammanslagning av avdelningar men man förstod bara hälften av vad de tjatade om som tur var.

      Ann

     • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

      Hej igen Ann!

      Tack för ett utförligt och informativt svar. 

      Jag skriver ett svar på ditt inlägget som en kommentar utanför den här svarstråden, så blir inte min kommentar ännu smalare och svårare att läsa.

     • Martin Leg. Sjuksköterska

       Hej!

      Jag upplever att tempot är betydligt lugnare. Iof arbetar jag på en stressigare arbetsplats till vardags än avdelningen i Norge, men visst finns det gott om personal, främst på dagtid och kvällar.
      Många av patienterna är även uppegående, självständiga och vårdas med relativt kort vårtid. Kan såklart endast tala för en avdelning, i en stad, så säger väl inte så mkt, men gott om personal i Norge verkar vara den allmänna uppfattningen bland svensk vårdpersonal.Lönesättningen i samband med mitt  anställningsförfarande blev ingen direkt förhandling. Jag fick ett erbjudande, jämförde det med andra alternativ (bemanningsföretagen, räknade på det och tyckte det var godkänd förtjänst :-) Får inget pooltillägg, men de gånger löner har diskuterats har jag haft högre timlön än många av de anställda sjuksköterskorna, precis som det ska vara. Det handlar ju som du skriver om att lämna familj och vänner för att åka iväg och jobba. Förtjänsten och den ökade livskvalitén med att kunna göra den där resan eller spara till större investeringar anser jag gör det värt besväret. Nya kontakter, erfarenheter och personlig utveckling är även positiva sidor av Norgejobb. 

      Jag tror inte jag är särskilt intresserad av Norskt fackförbund för löneförhandling, utan kommer säkerligen diskutera frågan med min kontakt på sjukhuset. Beroende på resultatet av denna stannar jag kvar eller fortsätter till annan arbetsgivare med bättre villkor :-)

      Jobbar inom anestesi i Norge Sjuksnu? Varvar med arbete i Sverige?

    • christina

      Du skulle inte vilja lämna ut vem du hade kontakt med för att få jobb via vikariepoolen du jobbar på nu? Vore snällt! Inne på AMS är i princip alla jobb via bemanningsföretag.

 • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

  [Detta är ett svar på senaste inlägget av @c1c55459b284cbceaf3af13258e467f8:disqus ]

  Jag förstår att Dedicare och Xtra Care inte har kunnat erbjuda dig bra nog villkor. Jag tror att fler specialistsjuksköterskor med lång erfarenhet är i samma sits som dig.

  En specialistsjuksköterska med tio års arbetslivserfarenhet, som jobbar direkt för sjukhusen (spekter/helseföretagen/staten), får enligt norsk sykepleierforbunds tariffavtal minst 223 NOK i timlön.

  Tabellen hittar du här: https://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/524117/Minstelonn-pr.-1.5.2011-Spekter

  Relevanta siffror är 35,5 timmar arbetstid per vecka, gånger 52 veckor per år ger 1846 timmar per år. 411000/1846 = 222,6.

  När du erbjuds 200 NOK/timme motsvarar det 369200 i årslön, det är vad en norsk specialistsjuksköterska med~5 års erfarenhet har. Oförhandlat.

  Det känns minst sagt orimligt att man förväntas göra uppoffringen att lämna sitt hem och sin sociala tillvaro för att jobba till en lön lägre än den fast anställda sjuksköterskor har.

  Det är inte värt det. Precis som du säger.

  Ett alternativ är att jobba direkt för sjukhuset. “Minstelönen” är precis det, och det finns möjlighet till högre lön än så. Ersättningarna för obekväm arbetstid tåls att jämföras med de du uppger för Dedicare:

  “Dedicare då, betalar OB kväll/natt 17-07 för specialspl 70:-, helger 35:-, helgdagar 150:-. Övertid 130:-. Vid övertidsers bortfaller OB.”

  Sjukhuset kan tänkas betala: OB kväll/natt (17-06) ~85NOK. Övertidsersättningen är 111,5 mellan 06-17, och 223NOK/h mellan 17-06. Övertidsersättningen får man istället för kväll/natt-OB.

  Helgtillägget på ~35NOK/timme betalas alltid för timmar mellan lördag kl 00:00 och söndag kl 24:00. Storhelgstillägg är +133%. Med en grundlön på 223 skulle en storhelgstimme alltså betala ~520 NOK. Att jämföra med 200+150 hos Dedicare. 

  Ja, det är ett steg i rätt riktning i alla fall. Sedan är det inte alla avdelningar som kan erbjuda fritt boende, eller ens reseersättning. Men de ställen som har störst behov av vikarier brukar göra det.

  Annars finns ju alltid “det där danska bemanningsföretaget” Powercare. De ställer krav på några års erfarenhet som specialistsjuksköterska, och anställer inte utan att intervjua dig. Sedan erbjuder de också bättre lön och villkor. Eventuellt mindre jobbmöjligheter, i och med att de inte är upphandlas tillsammans med de andra “billigare” bemanningsföretagen.

  Det kan vara värt att kolla upp.

  • christina

   Jag har haft kontakt med dedicare samt vacant och dessa uppgifter gav de mig angående lön och ob:

   Dedicare:
   – Timlön 170 NOK ingångslön, 200 i svenska – utöver detta tillkommer 10,2 procent i semesterersättning.

   – Ob kväll/natt/helg 60NOK, eller 70 svenska

   – Övertid utbetalas efter 35.5 timmar, men då räknas ett snitt ut på 2 veckor. Övertid är 130 svenska/timmer. Dubbelpass ger även övertid.

   Vacant:
   – Timlön 168-180 NOK, 10,2 procent semester ersättning tillkommer utöver detta, betalas ut i juni året efter.

   – Ob kväll/natt/ och helg 17-06  60NOK. Ob helg 20 % av grundlönen alltså som minst 33.6 NOK. Alltså helg mellan 17-06 utbetalas dubbel ob. 20% av grundlönen + 60 NOK.

   – Övertid ges efter 48 arbetade timmar på en vecka, då räknas ett snitt ut på en 8 veckors period! Max arbetstid per vecka är 54 timmar. Övertidsersättning är 50% av grundlönen mellan måndag kl 00 och fredag kl 24. Övertidsersättningen är 100 NOK per timmer fredag 24 till söndag 24.

   Mailade nu och frågade hur det är med övertid och dubbelpass vid vacant.

   Men jag ser ju när jag läser vad alla skriver här – det är ju så mycket bättre betalt om man jobbar via sjukhusen direkt!

   Ingen som har mer konkreta tips på hur man går tillväga? Ringa avdelningarna direkt eller?

   Sen hur är det med E101, jag kontaktade försäkringskassan som sa att jag ej kommer ha rätt till E101 – i och med att jag slutar på mitt jobb i Sverige i januari för att sedan jobba endast i Norge t.o.m maj för att sedan söka nytt jobb i Sverige -hur mycket kommer jag att skatta i norge då? Är detta n¨got jag kommer få tillbaks på vid skatteåterbäringen året efter eller hur fungerar det?

   • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

    Hej Christina,

    Det där är ju klockren information! Tack för att du delar med dig.

    Jag vet att Malin på bloggen “Nybakad sjuksköterska” har skrivit om vad Adecco erbjuder:

    * http://nybakadsyrra.blogspot.com/2011/08/samtal-med-adecco.html

    “Adecco går nu mera efter någon slags minimilön, en tarifflön, som ligger på 178 NOK i timmen, vilket i svenska kronor motsvarar ca 205 SEK med dagens valutakurs. Helt ok för min smak! I timlönen är inte semesterersättning inkluderat, alltså blir det 10,2 % extra på timlönen. 

    OB 54 NOK/tim, ca 64 SEK, utbetalas från kl 17 till 07. Helgtillägg är 35 NOK, ca 40 SEK, och utbetalas från kl 00.00 lördag till söndag 24.00. Om man jobbar helgpass mellan kl 17 och 07 ges dubbelt tillägg, dvs. 89 NOK/tim (102 SEK).

    Det blir en timanställning och vi får jobba max 48 timmar/vecka + 10 timmar övertid.”

    Den tarifflönen är högintressant. Det är norges motsvarighet till lägstalön, framförhandlad av norsk sykepleierforbund.

    För att räkna om timlön till årslön gångrar man med 1846 timmar (35,5 timmar per vecka, 52 veckor på ett år ger 1846 timmar för ett helt år heltidstjänstgöring). 

    Adeccos 178 NOK i timmen motsvarar då ~329 000. Det motsvarar lägstalönen för en grundutbildad sjuksköterska utan tidigare arbetslivserfarenhet.

    Tabellen finns på NSF’s hemsida:

    * https://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/524117/Minstelonn-pr.-1.5.2011-Spekter

    Dedicare erbjuder alltså 170 NOK/h. Det är mindre än vad nyutexaminerade sjuksköterskor i Norge tjänar.

    Lägre lön än 178 NOK/h kan enligt mig inte vara aktuell. Speciellt inte hos bolag som sparar pengar genom att inte betala ut övertidsersättning som sjukhusen gör.

    Nej det borde snarare vara tvärtom. Utgå från den lön norska sjuksköterskor erbjuds för att göra jobbet och kräv ett tillägg för att du lämnar hem, familj och vänner för att göra jobbet. Det är väl inte orimligt?

    Åter till tabellen. Norska sjuksköterskor med fyra års erfarenhet har minst 182 NOK/h. Åtta års erfarenhet: 188 NOK/h. Tio års erfarenhet: 203 NOK/h.

    För norska specialistsjuksköterskor gäller istället 190 NOK/h utan erfarenhet. 196 NOK/h med fyra år. 204 NOK/h med åtta års erfarenhet. 222,6 NOK/h för specialistsjuksköterskor med tio års erfarenhet.

    Som lägst. Det är värt att understryka.

    Jag började själv arbeta för bemanningsföretag och hade 170 NOK/h (med ~1 års erfarenhet) för tre år sedan. Detta höjde jag till 180 NOK/h efter en månad hos bemanningsföretaget. Det finns förhandlingsutrymme.

    Under tiden hos bemanningsföretaget knöt jag kontakter ute på sjukhusen och så småningom började jag jobba direkt för sjukhuset istället. Det fungerade för mig.

    Det finns andra vägar. Martin tipsade om att gå via NAV:

    * https://www.nav.no/stillinger/stillinger?sort=akt&rpp=20&rv=l&s1=483019

    * https://www.nav.no/stillinger/forside

    Alternativt kan du gå direkt via de olika sjukhusens/helseforetagens hemsidor:

    * http://no.wikipedia.org/wiki/Helseforetak

    * http://www.siv.no/webpro/jobbsok/index.asp

    * http://www.sykehuset-ostfold.no/jobbsok/Sider/side.aspx

    * http://www.oslo-universitetssykehus.no/jobbsok/Sider/side.aspx

    Jag tar med mig din E101-fråga till inlägget “E101-intyg för lägre skatt i Norge” så samlar vi den informationen där:

    * sjuks.nu/e101-intyg-for-lagre-skatt-i-norge/

    • christina

     Tack för utförligt svar!!=)
     Ja som det ser ut nu ska vi försöka fixa jobb direkt i Norge – bemanningsföretagen blåser en både på timlön och ob. Hittade ett par jobb för vikariepooler som låg uppe på NAV – så hoppas på dem de vore perfekt!

     Skulle vilja ha tag på specifika avdelningschefer på sjukhusen – dock på sjukhusens hemsida står bara nummer till avdelningarna – men får väl kanske ringa och höra hur jag ska göra för att söka jobb på den avdelningen.

     Vet du hur vanligt det är att sjukhusen har tillgång till bostäder att låna?

     • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

      Ett tips är att ringa växeln vid de olika sjukhusen och be att bli kopplad till chef/avdelingssykepleier på specifika avdelningar.

      Jag vet att det där med tillgång till bostad varierar kraftigt mellan sjukhus, avdelningar och anställningsformer.

      Jag har hört talas om sjukhus som rent av ska ha byggt enklare boende åt vikarier som reser in för att jobba. Andra sjukhus hyr hela fastigheter och delar ut lägenhetsnycklar till avdelningarna som har flest egna vikarier.

      Jag som blir tillfrågad om att komma och jobba när luckor uppstår får boende av sjukhuset. Jag vet sjuksköterskor som har arbetat på samma sätt och sedan har gått över på ett vikariat eller en tjänst och då fått stå för boendet själv.

      Det går nästan att förstå om det är så – så länge som det finns norska sjuksköterskor att anställa. När det inte finns måste de erbjuda boende (eller lönekompensation) för att få sjuksköterskor att pendla från Sverige.

      Så det varierar.

      Apropå senaste inlägget om rimlig lön för att jobba i Norge: om inte sjukhuset betalar ditt boende är det bara att du omvandlar boendekostnaden till ett extra lönekrav. Det känns väl rimligt? Har de nog stort behov går de med på det. Annars får du avgöra om det är värt att jobba där ändå.

     • christina

      Ja, det var precis det jag tänkte – kostar boendet mig måste jag begära högre lön.

      Men vad anser du, somverkar vara insatt i området =), att det är rimligt att man ska begära för timlön om man ska jobba i vikariepool? En vikariepool känns som att man borde kunna begära högre lön i och med att jobbet kräver att jag är mer flexibel och snabbt kan lära mig rutiner, nya människor och möten m.m.

      Jag kommer att när jag reser ha dryga 1 års erfarenhet som sjuksköterska på en kompetensmässigt bred avdelning. Den är specialiserade på njurmedicin, gastromedicin, endokrinologi samt diabetes, vi får varje vecka även in utlokaliserade patienter så jag har haft många infektionspatienter, hjärtpatienter, en del lunga, stroke, akut buk m.m.Utöver det har jag tidigare jobbat som undersköterska på sjukhus, vilket jag anser även är meriterande.

      SÅ förslag på timlön=)??

     • christina

      Förresten, hur fungerar det – om jag skriver på för att jobba för ett bemanningsföretag en period – kan jag när jag väl är där även jobba direkt för sjukhusets viakriepool om jag inte blir inkallad av bemanningsföretaget någon dag? Eller får man inte det…

     • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

      Hej igen,

      När du tar anställning vid sjukhus i Norge kommer de automatiskt vilja  räkna ut vilken lön du har “rätt till” – den så kallade “minstelönnen”. Sedan finns det bonusar som personal får för att de i sin anställning uppfyller speciella villkor. Exempelvis har jag hört om 20 – 40 000 i året för att jobba heltid natt. Andra varianter är 20 000 extra för en masterexamen, generellt lönepåslag på 40 000 för att jobba på intensivvårdsavdelningar eller 20 000 för övervakningsavdelningar, osv.

      Det är inte bara tidigare erfarenhet av sjuksköterskejobb som räknas. Se inlägget sjuks.nu/rimlig-lon-som-sjukskoterska-i-norge/ under “Vad kan jag begära?”. Räkna ut vilken minstelönn du har rätt till och fundera ut hur mycket mer än det du tycker att du behöver.

      Så är det som Fredrica säger, använd dig gärna av flera arbetsgivare. Kombinera efter dina behov. Sedan kan någon eller några av dina arbetsgivare skriva in begränsningar i anställningsavtalet. Hör med dina framtida arbetsgivare så uppstår inga konstigheter.

     • christina

      Ja, jag läste den, att det även gällde andra jobb efter 18 år. Bra info att veta! Men kan man då begära ett påslag just för att det är en vikariepool? Jag menar det är ju jobbigare att hoppa runt på avdelningar än att vara fast på en.

     • Fredrica Grahn-Andersson

      Hej Christina!
      Med din erfarenhet vore du som klippt och skuren att jobba på min avdelning – Generell Medisin på Baerum sykehus. Du kan maila till vikarsenteretsab@vestreviken.no Det finns möblerade rum (hybler) 200 meter från sjukhuset. Timlönen i vikariepoolen ligger över 205,- NOK per timme enligt vad jag har hört. Du kan självklart jobba för både vikariepool, kommunala sjukhem och bemanningsföretag fritt och hur du vill – vi lever i en fri värld, demokrati och marknadsekonomi!
      Har du fler frågor så svarar jag gärna!

     • christina

      Gud vad bra! Tack för tipset – är exakt något sådant jag söker!

      Men jobbar du via vikariepoolen eller jobbar du bara på avdelningen?

      Hyr man rummen eller “ingår” de när man jobbar för vikariepoolen?

      Hur är det med ob och övertid när man inte jobbar så för bemanningsföretag – vad ligger den på?

      Åter igen tack!!! Ska maila med detsamma=)

       

     • Fredrica Grahn-Andersson

      Hej!
      Jag jobbar fast på avdelningen (se mitt gästinlägg för övrigt; “Erfarenheter av fyra års…” som Sjuksnu just publicerat). Rummen kostar ungefär 125 NOK per dygn. Jag har hört om barnmorskor och IVA-sjuksköterskor som, åtminstone sommartid, förhandlat sig till gratis boende. Ob och övertid enligt generella avtal (du kan nog hitta siffrorna i någon av Sjuksnu:s många inlägg om lön i Norge). De är restriktiva med att ge dubbelpass långt i förväg numera, men beroende på hur populär man är får man det ändå med kort varsel. Eller gör som jag och jobba kvällar på ett sjukhem. Nära Baerum sykehus ligger: Dönski, Mariehaven Bo & behandling samt Valler sykehjem.
      Om inte vikarsenteret på mitt sjukhus har jobb, så kolla http://www.finn.no och sök på Akershus. Där hittar du en annons från Ringerike sjukhus. Boende finns att hyra, ligger cirka en timmes bussresa från Oslo. Litet, mysigt sjukhus.
      Lycka till!

     • Christina

      Hej!
      Ja, jag läste det inlägget. Det är ju ungefär såsom du gör, jag vill jobba! Men hade tänkte göra det en period bara.

      Hur mycket får du i timlön då? Om du räknar bort ob-tillägg för natt.

      Är det lätt att få extra jobb på ett sjukhem när man väl är på plats?

      Tänkte om jag får ett jobb på sjukhuset, avvaktar och ser hur mycket man får jobba – är det lite så kan jag söka när jag väl är där till sjukhemmen.

      Japp har sökt det till Ringerike sjukhus samt till vikarsenteret du angav, tack=)

      Din avdelning då, behöver inte de folk? Tänkte om jag kunde maila dem. 

     • Fredrica Grahn-Andersson

      Hej!
      Timlön cirka 200 NOK i grundlön (årslön 376000 NOK i högsta löneklassen eftersom jag har mer än tio års samlad yrkeserfarenhet).
      Extrajobb på sjukhem/hemtjänst = superlätt! De skriker efter utbildad personal. Sjuksköterskor ratar ofta dessa jobb eftersom man i praktiken gör usk-jobb men har ssk-ansvar. OK som extrajobb en period, men trist i längden.
      Du kan prova och maila min chef på tove.knudsen@vestreviken.no och höra om hon behöver anställa nån på schema (ifall det är vad du tänkt dig). För övrigt går alla timvikarier via poolen.
      Lycka till så ses vi kanske under vintern!

     • christina

      Ok, hur länge har du varit färdig ssk då?

      Tack för hjälpen, mailar henne och hoppas på det bästa=) Jag tänkte att man kan ju ta lite jobb på sjukhem om det inte blir tillräckligt på sjukhuset, som sagt åker jag dit för att jobba, jobba, jobba!

      Hur mycket får du i timlön då via sjukhemmet? Tänkte i och med att de är mindre populärt borde lönen vara bättre eller? Jag läste även att du skrivit att de betalar dubbel ob eller något..eller ob och övertid samtidigt..eller förstod jag det fel?

       

     • Fredrica Grahn-Andersson

      Hej!
      Färdig ssk i fyra år, men alla yrkesverksamma år räknas när man ska placeras i en löneklass. Jag är 47 år och har alltså varit med ett tag… Därför rätt in i högsta löneklassen.
      Så här menar jag med ob och övertid: Om man  gör dubbelpass (tex kväll+natt) på sjukhuset blir det övertid. Då får man 1,5 gång eller dubbla  grundlönen (lite olika hur det räknas, jag tror de första timmarna av passet ger +50% och resten +100 %). Men man får inte dessutom helg/kvälls/nattillägg. På sjukhemmet är det inte övertidsbetalning men i gengäld får man vanligt ob. Och en helgkväll går det jämt upp.

     • HN

      Kolla på http://www.jobbnorge.no. Det gjorde jag. Fixade jobb på sjukhus via den portalen. Klockrent!

 • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

  Re: @e4af279e35be048915de6c3d64ab2104:disqus  

  Då är vi i alla fall några stycken som upplever att det generellt är lugnare eller mer välbemannat. Även om vi inte har gjort en vetenskaplig studie för att jämföra, så är det alltid något. Vill man använda sig av den informationen som svensk sjuksköterska med aspiration på norgejobb så gör man det lämpligast genom att prova flera arbetsplatser ifall man hamnar på en som upplevs stressigare än det man provat på i Norge.

  Ja det är inte bara baksidor. Och det som vissa uppfattar som baksidor kan andra uppfatta som fördelar. “Gott att komma ifrån gubben”, och så vidare.

  Hur det går för NSF och norska sjuksköterskor rent lönemässigt är egentligen inte mer än ytterligare värden att förhålla sig till vid löneförhandlingen. Sen hur mycket vikt man lägger vid det jämfört med andra faktorer, det får vara upp till var och en. 

  Jag tror det kan vara till större nytta att använda sig av NSFs förhandlade löneförhöjningar som måttstock när man jobbar för bemanningsföretag (som är mer rigida i sin lönesättning). Om man nu verkligen vill vara kvar vid det bemanningsföretaget, annars byter man ju lämpligtvis arbetsgivare, precis som du säger.

  Jag jobbar inte inom anestesi i Norge. I framtiden kommer jag utforska den möjligheten närmare. Jag skrev om detta på ambulansforum: http://www.ambulansforum.se/bb/viewtopic.php?p=28141#p28134

  Jag varvar med arbete i Sverige. Inte för bemanningsföretag dock. Jag delar tiden mellan arbete för försvarsmakten och halvideell tjänstgöring i landstinget. Känns gott att ge tillbaka något till svenska samhället. 😉

  • Husann

   Hej
   Nu var det då dags för löneutbetalning från Dedicare som jag trodde var en mer seriös firma men tror ni att det fungerade? NEJ!!! Jag tror jag blir tokig, är alla norrmän dumma i huvet eller vad är det för fel på dem? Ja nu är jag arg.

   Lönen skulle betalas ut den 20:e oktober och jag vet att det kan ta ett par dar innan lönen har överförts till Sverige, men jag mailade iaf och efterlyste en lönespec den 21:a för det tyckte jag att de kunde maila över. Fick till svar att det går inte maila via hotmail pga brandväggar och annat utan den skickas med posten. Ok, tänkte jag den kommer nästa vecka. I fredags den 28:e mailar jag igen och efterlyser både lön och lönespec och då kläcker tanten ur sig att de inte har fått in mitt skattekort, vilket jag skickade in för 4 veckor sedan.
   Hon måste ju rimligtvis ha uppäckt att det saknades när det var dags att räkna ihop lönen före den 20:e och kunde ha skrivit det när jag efterlyste specen först gången. Beklager att du inte har fått infomasion om det. Det duger inte att bara sitta och beklage, det är inte ok att behandla folk på det här viset som sitter och väntar på lön för sitt uppehälle.
   Sen när man mailar tillbaka eller försöker ringa då är de som bortblåsta och skickar autosvar: åter på måndag.

   Sen är det ju en annan sak med skattekortet som jag inte tror är rätt och det är att det står att jag ska betala 45 % i skatt. Det tycker  jag är lite mycket. Jag hoppas att det kommer att reda upp sig i deklarationen för det är ju ingen idé att ringa skatteetaten om ett nytt skattekort nu, då jag inte ska jobba mer i Norge inom överskådlig framtid. Nu är det ju nytt år och nytt skattekort snart dessutom. Jag fick ju inte skattekortet förrän jag hade jobbat mina två perioder Norge så det är ju kört att få nån ändrad skatt nu.

   Allt har gått fel från början till slut med mitt Norgejobb känns det som. Det här tar en massa energi som hade varit bättre att ha till annat. Jag avråder från att åka med bemanningsföretag iaf dessa två, xtracare och dedicare för jag har bara upplevt strul.

   Om jag nånsin funderar på att åka till Norge och jobba igen kommer jag att åka privat.

   Ann

   • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

    Hej Ann,

    Jag förstår att du är arg.

    Jag känner verkligen igen mig i din kamp för att ens få lönen utbetald. Så var det för mig också när jag jobbade som bemanningssjuksköterska.

    Hade de bara inarbetat en rutin att höra av sig eller mejla till alla vars löneutbetalning blir innestående på grund av saknat skattekort så hade de ju löst både sina och ditt problem. Och det där med att de inte kan mejla lönespecifikationen, vilket svammel.

    Nej det känns som att flera av bemanningsföretagen är någon sorts hobbyverksamhet som drivs helt utan respekt för andras tid och pengar. Som att de tror att de kan göra hur som helst.

    Sedan kan människor alltid göra fel. Men om de gör fel det första de gör, så har de inget förtroendekapital att ta av. Och kan dom dessutom inte förstå hur viktigt det är, samt erbjuda kompensation för sin miss, då återfår dom aldrig förtroendet.

    Jag tror det vore bra om det fanns ett seriöst bemanningsföretag, som alternativ till arbete direkt för sjukhusen. Så många bemanningsföretag som huserar i Norge så borde det finnas redan nu, det gäller bara att hitta det.

    Angående skattekortet så utfärdas det baserat på de uppgifter du angav när du ansökte om det. 45% skatt är sannolikt mycket mer än vad du kommer ha betalt i slutändan, efter deklarationen.

    Säg att du har tjänat 200 000 kr brutto och betalat 90 000 kr i skatt under året. När deklarationen kommer är minstefradraget på 36% av bruttoinkomsten ifylld (72 000). Du gör även standardfradraget på 10% av bruttoinkomsten (20 000). 

    Resterande 108 000 ska du då betala 28% skatt på (du hade E101 så trygdeavgiften på 7,8% är inte aktuell att betala). Det blir 30240 kr du ska ha betalt i slutändan, eller ungefär 15% av din bruttoinkomst. Så du får tillbaka ~60 000.

    Så hur kommer det sig att de vill att du ska betala 45% från början? Om du skrev att du skulle vara mindre än ett halvår, kanske till och med bara några månader, så vill de gärna att du uppger att du varit i Norge del av året och att du ska minska ner minstefradraget till motsvarande andel av hela året. 

    Men sådana beslut har överklagats med lyckat resultat – det finns mer att läsa om det i kommentarerna till inlägget “Norsk deklaration i tre enkla steg”: sjuks.nu/norsk-deklaration-i-tre-enkla-steg/#comment-340603440

    Du avslutar med att säga att allt har gått fel från början till slut med ditt norgejobb. Jag tror inte att det är ovanligt att det är på det viset. Att man tidigt får några dåliga upplevelser av bemanningsföretag och väljer att inte återvända till Norge därför.

    Då är det gott att höra om Kirsi, “X”, Martin och fler som ordnat det för sig med direktanställningar på norska sjukhus – precis som du planerar göra om/när det blir aktuellt med fler norgevändor:

    * sjuks.nu/valkommen-till-sjuks-nu/#comment-348848865
    * sjuks.nu/jobba-i-norge-under-julen/#comment-337065546
    * sjuks.nu/ak-inte-till-norge-for-att-jobba-i-landstinget/#comment-324528854

 • Rescue

  Jag blir lite förundrad över lönenivåerna som anges i tråden måste jag säga…. Har jag bara haft flyt i min löneförhandling? Har varit iväg en första sväng på uppdrag i Norge nu, och fick utan omsvep en timlön på 245 NOK. Är anestesisjuksköterska och jobbade även som det nu. Erbjöds 230, förhandlade lätt upp resten för ett enveckasuppdrag.

  Att det kan skilja så mycket……??

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Hej Rescue!

   Det låter som att ditt bemanningsföretag skulle kunna vara det “mytomspunna” Powercare. Fast kanske inte, jag har hört att de erbjuder högre löner än så.

   Jo det skiljer sig mycket. Sedan 2000, då bemanningsföretagen släpptes in i norska hälso- och sjukvården, har lönerna de erbjuder sjunkit dramatiskt. Åtminstone lönerna som de upphandlade bemanningsföretagen erbjuder.

   Det har gått så långt att bemanningsföretagen erbjuder sämre löner än vad direktanställda på sjukhusen får. Hur kan det fungera? Jo, för att alla antar att bemanningssjuksköterskor tjänar bättre. När bemanningssjuksköterskorna väl förstår att de tjänar bättre som frilansande sjuksköterskor, så är det ett nytt år, och 2000 nya svenska sjuksköterskor söker norsk legitimation för att hyra ut sig till bemanningsföretagen.

   Men det finns några bemanningsföretag som vet att det är lönlöst att försöka vinna upphandlingar. De förmedlar inte från den eviga strömmen av grundutbildade sjuksköterskor. De förmedlar specialistsjuksköterskor. Specialistsjuksköterskor nöjer sig inte med skitlönerna som de upphandlade bemanningsföretagen erbjuder. Så sjukhusen är tvungna att vända sig till bemanningsföretag som ej är upphandlade för att fylla akuta luckor.

   Därav löneskillnaderna. När Ann som är specialistsjuksköterska erbjudits ~200-220 NOK/h av Dedicare och XtraCare, blir det bara en eller två arbetsresor. Åker hon igen är det med ett av de icke-upphandlade bemanningsföretagen som erbjuder bättre lön. Eller direkt för sjukhuset.

   När jag skrivit det inser jag att 230-245 lika gärna skulle kunna vara en “sweeter deal” än vanligt av något av de upphandlade bemanningsföretagen. Vilket bemanningsföretag var det? Kan du berätta mer om de villkor de erbjöd dig? Fick du gjort mer än 8-9 timmar arbete per dag, när du var på anestesin?

 • Anonymous

  Det här är en bra hemsida!
  Kan man jobba för flera bemanningsföretag samtidigt?

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Hej Leilla, roligt att du tycker om sidan!

   I arbetsavtalet du tecknar med bemanningsföretaget kan det exempelvis stå:

   Arbetstagaren förpliktar sig om att inhämta samtycke från [bemanningsföretaget] om eventuellt arbete för andra arbetsgivare. Samtycke kan inte nekas utan att det finns saklig grund, exempelvis att bisysslan kan skada eller hindra [bemanningsföretagets] verksamhet.

   Sedan kan de skriva in någon klausul i arbetsavtalet om att du inte kan ta anställning hos en arbetsgivare som du kommit i kontakt med via bemanningsföretaget, före du har avslutat ditt arbete i bemanningsföretaget.

   Bäst är nog att lusläsa arbetsavtalet innan du skriver på det, och om du ändå är osäker så är du nog så illa tvungen att fråga din arbetsgivare. För att allt ska gå rätt till.

   Sedan finns det den andra aspekten, att du ska ha nog mycket vilotid mellan passen för att kunna utföra ett bra och säkert jobb. Hur mycket vila du behöver vet ingen bättre än du själv.

 • Marlene

  Har varit i kontakt med bemanningssentret i Stavanger och de erbjuder samma lönevillkor som Adecco MEN jag får själv betala boende och resa. Kan inte riktigt se hur direktanställd skulle löna sig i den situationen (?)

  • kicki

   Adecco ger inte övertid efter 35,5 timmar/vecka. Samt jobbar du dubbelpass en dag för adecco får du endast 50% i övertid det extra passet. Direktanställd får du 50% första timmarna sedan 100 %. Deras ob är även lägre. Boende och resa kan du dra av för när du deklarerar.

   Vi säger att du har 185 nok i timmen direkt på sjukhuset. Du tar ett extra pass, utöver de 35,5 timmarna som utgör heltid/vecka. Detta ger 100% övertid från första timmen. 185×2= 370 nok/timme. Vi säger ett pass är 7,5 timmar. 370×7,5= 2775 kr extra för ETT övertidspass. Det innebär att på två extrapass/månad har du tjänat in ditt boende och flyg – vilket du sen även kan dra av när du deklarerar. Och åker man dit för att jobba mycket, så kommer du ju ta några fler extrapass än 2 per månad….Så du kan ju räkna själv hur mycket extra du kan och kommer tjäna. 

  • kicki

   (Jag har haft kontakt med Adecco, så villkoren har ja inte tagit ur luften – de har skrivit det till mig i mail)

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Hej Marlene!

   Du har rätt. Om valet står mellan att få betald resa och boende – eller att betala det själv – så är det inte speciellt svårt. Men oftast finns det fler skillnader än så mellan arbetsgivarna.

   Timvikarier på sjukhuset får, precis som Christina säger, vanligtvis fina villkor gällande övertidsersättning. 

   Men tar du ett vikariat på sjukhuset, något återkommande, finns risk att din arbetstid ska snittberäknas över längre perioder (precis som för fast anställda som kan jobba 45 timmar en vecka och 25 timmar nästa, utan att få övertidsersättning). Då försvinner den fördelen.

   Om du vill jobba en 7-10 dagar åt gången, och hittar en avdelning som låter dig planera arbetsperioderna så de passar dig, så kan du få ihop upp mot 35 timmar övertid per arbetsperiod – som timvikarie.

   Så är det för att sjukhuset har mandat att göra vad som krävs för att fylla luckor i bemanningen, till exempel att använda sig av övertid. Det har däremot inte Adecco, därför kan dom vägra erbjuda dig mer än ~48 timmar arbete per vecka. Annars riskerar dom nya skandaler. 

   Om du inte får ett sådant erbjudande som timvikarie på sjukhus (ofta ska sånt planeras långt i förväg, och helst med kända vikarier), så kan du ju åka med Adecco och fylla på med annat arbete (när Adecco inte kan erbjuda mer för veckan). Glöm bara inte att ta reda på vad Adecco säger om bisysslor.

   När det gäller skatteavdrag så kan du göra standardfradraget på 10% av bruttoinkomsten (upp till max 40 000 kr), istället för separata avdrag för resor, boende och kost. Om du inte betalar varken resa eller boende så är det ett fint avdrag.

   Om du gör separata avdrag uppfattar jag det som att du ska stå för de första 13 700 kr av resekostnaderna, men får göra avdrag från första kronan av kostnaderna för boende och kost.

   Det kan vara så att du har hittat ett sjukhus som inte är så vana att själva boka in vikarier. Kanske tycker dom att det är rätt OK att hyra in från bemanningsföretag istället. Då minskar fördelarna med direktanställning – och vad som är bäst i valet mellan bemanningsföretag eller direktanställning blir mindre tydligt.

   Samtidigt blir det mindre viktigt om båda är ungefär lika bra. Börjar du med det ena så kan du enkelt byta till det andra till din nästa arbetsperiod. =)

   • kicki

    Hej! Jag måste rätta dig=) Jag har skrivit detta tidigare också att det där inte stämmer gällande belopp bara ersätts över 13 700, jag läste fel på skattestatens hemsida. Den summan gäller arbetsresor, alltså ersättning för resor från ditt boende i norge till arbetet i norge. Pendlerresor, alltså resor hem till Sverige och tillbaks till Norge har inte den gränsen på 13700 kr. Det är skillnad på arbetsresor och pendlingsresor. Så resor hem till Sverige kan du dra av, både flyg och bensinkostnad. För flygresor gäller biljettpriset, ej mil. Åker du bil, får du ersättning per mil. Så behåll alla kvitton för dem ska skattestaten ha sedan vid deklarering!

    • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

     Hej Christina!

     Jag skulle inte vilja ha det på något annat vis. Om du menar att jag sprider felaktig information ska du förstås ge ut riktig information istället, eller åtminstone ifrågasätta det. Annars blir vi ju inte klokare.

     Jag baserar mina påståenden på följande textstycken. Du kan väl också läsa igenom dom, och säga om jag bara har förstått dom helt fel:

     Hovedregelen er at fradraget for besøksreiser skal fastsettes etter de samme satsene, beregningsmåtene og med eventuelle reduksjoner som for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise), se sktl. § 6‑13 (1) siste punktum, jf. § 6‑44 og FSFIN § 6‑44. Se nærmere emnet «Reise – fradrag, godtgjørelse mv. for arbeidsreiser (reise mellom hjem og fast arbeidssted)».

     Dette gjelder for eksempel:

     avstandsfradraget (takseringsreglene § 1‑3‑10) som er
     – kr 1,50 per km (2010) for de første 35 000 km
     – kr 0,70 per km (2010)for det overskytende
     – bunnfradraget på kr 13 950 (sktl. § 6‑44 (1) annet punktum)
     – minstegrensen på kr 3 300 for fradrag for bompenger eller fergekostnader (FSFIN § 6‑44‑4 (1)),
     – 35 000 km-grensen for høyeste fradragssats (FSFIN § 6‑44‑1 (1)).

     Disse reglene anvendes under ett for besøksreiser og for reiser mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise). Om særregel ved bruk av fly på besøksreise, se pkt. 4.2.

     Nærmere om anvendelse av bunnfradraget, se pkt. 6.2.

     Reglene om fradragets størrelse gjelder også for en skattyters besøksreise til sitt virkelige hjem i annen EØS-stat og ved arbeidsopphold utenfor Norge.

     * Länk: Merkostnader – besøksreiser til hjemmet 

     Direkt under ovanstående citat kan du läsa om det där med att välja kilometerersättning för flygresor:

     Hvis det er brukt fly på besøksreise, kan skattyter velge å kreve fradrag for faktiske kostnader til flybillett istedenfor avstandsfradrag for flyreise /…/ Velger skattyteren å kreve avstandsfradrag for flyreisen, skal avstanden på denne delen av reisen ikke settes til flystrekningen, men til korteste strekning av bilvei eller rutegående transportmiddel på land

     Vad tänker du om det? Det skulle inte förvåna mig om du har hittat information som säger precis tvärtemot. =)

     • Kicki

      Hej! Ja, det där ser ju onekligen ut som att det gäller resor över en viss summa, såsom jag först hade räknat med men sedan ändrade, nu får jag tänka om igen då=) Resorna är ingen stor kostnad för mig, köpte flygbiljetter för 249 kr, så i mitt fall är reseavdraget inte en stor summa att dra av! Men jag kan alltid testa vid deklareringen nästa år, och se om det går igenom och uppdatera hur det gått på sidan här=)

 • Marlene

  178nok/h, 56 kväll och natt plus 35 helger. Det är var både adecco och sjukhuset erbjudit. 
  Även om man betalar boende och flyg själv och drar av i skatten måste det väl vara som  i Sverige, dvs man sänker årsinkomsten och därmed skatten. Inte allt tillbaka (?). Sen har väl säkert Norge som Sverige en “egenkostnad” och det är bara sånt som är utöver denna kostnad som man får dra av. I nuläget ligger väl Sverige på 10.000 ngt. 
  Min plan är inte att jobba dubbelpass. Min plan är att jobba mycket, men anser inte dubbelpass som det optimala. 

  • Kicki

   Ja precis, om din plan är att jobba mycket, ej dubbelpass, så tjänar du ju mycket bättre på att jobba direkt för sjukhuset då du får 100% övertid för varje dag utöver heltiden på 35.5 timmar/vecka. Detta får du inte från Adecco. Alla timmar över 35,5 timme på en vecka får du från sjukhuset 356 nok för, adecco ger 178…det blir snabbt mycket mer pengar med sjukhuset – ganska lätt matematik. Tar du två extrapass per månad så tjänar du igen flyg och boende. Och ja du får inte igen allt på skatten men jag menar då att i slutändan kanske ett extrapass per månad innebär flyg och boende. Resten av extrapassen blir dubbelt betalt ner i din ficka, istället för ingen övertid hos Adecco.

   Nej det är ingen egen utkostnad i Norge, du får dra av på en gång – du behöver ej komma över en viss summa. Du får läsa hur man kan dra av under pendlerfradrag. Det finns vissa kriterier att uppfylla.

   • Marlene

    Du får det att låta väldigt enkelt iaf. Om man är sommarvikarie finns ju risken att de drar ett snitt och då kan man ju hamna under 35.5 h/v fast man jobbar mer. Förhoppningen är ju få jobba mycket varje vecka, behöver bara då det på papper. Sen är det inte särskilt lätt att hitta boende, har jag märkt. 

    • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

     Därför är det viktigt att vara uppmärksam på vilken anställningsform du förhandlar om, speciellt när du förhandlar om mycket arbete över sommaren.

     Om du inte tänkt vara ledig överhuvudtaget spelar det ju ingen roll. Men direkt det planeras in ledigheter under schemaperioden så blir det “på bekostnad av övertidsersättning” – om du går på ett sommarvikariat istället för timvikariat.

     Om du istället begär flera arbetsperioder (som timvikarie) så kan du jobba mindre och tjäna lika mycket, med hjälp av övertidsersättningen.

     Det en arbetsgivare inte är beredd att erbjuda, kan du ofta hitta hos någon annan. Men ambitionen behöver inte vara “optimala förutsättningar från första sekund i Norge”, då är risken att du inte kommer iväg alls.

     Genom att välja bemanningsföretaget som betalar bäst har du kommit en bit på vägen. När du väl är på plats kan du prova att jobba på flera olika avdelningar, till du hittar en arbetsplats som passar dig.

     Det är inte “väldigt enkelt”, men det behöver inte vara speciellt svårt heller. Tack och lov.

     • Marlene

      Yes det har jag sett! 

      Ja risken finns ju att man inte kommer iväg om man letar efter det optimala. Bara störande att allt man vill ha finns men inte hos en och samma arbetsgivare.

     • kicki

      Hej!
      Jag mailade avdelningarna direkt, gick inte så mycket via nav. Gå in på sjukhusens hemsida så kan du maila den generella mailen och be om de avdelningars mailadresser som du är intresserad av. Men mitt tips är Tromsö, där fick jag mycket positiv respons och de har boende man kan hyra! Stavanger om något ställe har jag hört har riktigt svår norska, jag är också rädd att inte förstå och de jag pratade med avrådde mig då från stavanger. De sa dom som är därifrån har väldigt konstig dialekt.

     • Marlene

      Det enda är ju att det är så osmidigt att ta sig dit. 

      Ska kolla läget, maila avdelningarna. Ska väl bara komma på vad jag kan tänka mig att jobba inom 😀

    • kicki

     Som sjuksnu skriver, det är inte enkelt men inte svårt heller=) Jag sållade ut vilka ställen jag kunde tänka mig jobba på och ett av mina krav var att sjukhuset eller vikariepoolen på sjukhuset måste kunna erbjuda mig bostadsmöjlighet i närheten av sjukhuset. Jag skickade ut till massa avdelningar och vikariepooler och fick väl erbjudanden på uppåt 8-9 ställen – och då skickade jag endast till de ställen jag ville verkligen ha (vissa avdelningar/områden är jag inte så förtjust att jobba på) Stavanger kunde erbjuda bostad för mig, dock var det deras sista bostad samt var den dyrare än andra erbjudanden så därför tackade jag nej. Måste du åka till stavanger då? Det finns andra ställen som har bostad vid sjukhuset t ex Tromsö, har flera kompisar som ska dit. Fick erbjudande därifrån, men i och med att jag ska pendla hem ganska ofta så är det smidigare för mig att vara närmre Oslo. Jag mailade faktiskt vikariepoolen jag ska jobba för igår, jag vill att de ska skriva in i mitt avtal att jag ej accepterar genomsnittsberäkning. De har sagt att de ej gör så, om jag jobbar på timmar, endast om jag får ett fast turnus/schema. Men då vill jag att det ska stå tydligt i mitt avtal också att som timvikarie görs ej genomsnittsberäkning. För görs det, och jag åker hem var tredje vecka får jag ju absolut ingen övertid alls och då tjänar jag inte igen flyg och boende så snabbt. Då kan jag  ju nästan lika gärna ta bemanningsföretag och inte behöva tänka på boka boende o flyg. Jag återkommer med vad de svarar. Om du ska åka med bemanningsföretag så har jag hört en massa gott om Vacant samt Dedicare. Dedicare ger övertid efter 35,5 timmar, men tror de genomsnittberäknar. Deras övertidsersättnning har de nu höjt till 100%, så det är bra! Jag tror jag skulle valt något av dem om jag skulle åka med ett. Hoppas det löser sig för dig=)

     • Marlene

      Nej jag behöver inte åka till Stavanger. Ville bara ha ett universitetssjukhus då jag inte vill råka ut för att rulla tummarna. 

      Har kollat nav.no och via sjukhusen direkt. Det var väl bara Stavanger just då som annonserade om jobb i sommar. Tycker inte direkt att det är mycket utannonserat. 
      Skickar du direkt till avdelningschefen då lr? Jag mailade till vikariepoolen på Oslo sjukhus och de skrev att de inte kunde erbjuda bostad samt att de bara hade tillkallningsvakter. 
      Det enda jag vet att jag har svårt för är den grövsta norskan. Visst lär man sig men det är inte roligt att stå och säga Va hela tiden till stackars patienterna. :)
      Ska till CPH nästa fredag och gå på Medreks Jobbmässa. Det var ngt bemanningsföretag och ngr sjukhus som skulle vara där, kanske ger ngt. 

 • Camilla

  Hej!

  Undrar om någon har jobbat i Norge för Helsenor?

  /Camilla

  • http://www.sjuksköterska.nu Sjuksnu

   Hej Camilla!

   Jag har inte egna erfarenheter av Helsenor. Det jag har hört är ungefär detsamma som jag hört om de flesta bemanningsföretag.

   Det som är viktigt med just Helsenor är att de inte är bland Helseforetakens upphandlade bemanningsföretag. Det betyder att de har mindre jobbmöjligheter att erbjuda.

   Du kan läsa mer om detta här:

   * sjuks.nu/det-har-ar-din-lon-som-sjukskoterska-pa-bemanningsforetag-i-norge/

 • http://www.facebook.com/people/Petter-Nyhagen/579526572 Petter Nyhagen

  Hei, jeg er leder av Dedicare i Norge og finner det på sin plass å korrigere direkte feil som kommer frem på disse sidene samt at det er viktig at hver og en faktisk undersøker hva man får og ikke får.
  Vi hører hele tiden om skyhøye lønninger både hos våre konkurrenter og våre kunder. I det store og hele så stemmer som regel ikke det.

  De fleste norske sykehus og kommuner følger sin lønnstabell som er fastsatt i tariffavtaler (kollektivavtale) eventuelt med noen lokale tilpasninger. Det er selvfølgelig mulig å forhandle her som i alle andre jobbmuligheter.

  Vi har som mål i tillegg til å tilby konkurransedyktig lønn å gjøre din reise til Norge så enkel og grei som mulig. Derfor ordner vi med bolig, bestiller reise og gir deg god informasjon på forhånd. Du får en bemanningskonsulent som du alltid kan kontakte og som vil følge deg opp når du vel er her.

  Vi betaler overtid etter 35,5 timers uke, vi betaler 50% og 100% tillegg. 
  Vi kan tilby jobb etter de samme arbeidstidsbestemmelsene som på sykehus eller kommune  -Men en viktig forskjell er at det er du som bestemmer når du vil jobbe. Du legger inn ønsker og vi vil så langt som mulig forsøke å komme deg i møte. Vi har for eksempel mange som jobber på Østlandet om vinteren for så å reise til Nord Norge om sommeren. 

  Det finnes en jungel av skatteregler og vil prøver å lose alle igjennom dette. 

  De regnestykkene som er presentert her er ikke nødvendigvis riktig og er ikke det som er gjeldende i tariffavtalene – det betyr ikke at det ikke stemmer.

  Min oppfordring til alle er:
  Undersøk selv, send en henvendelse og be om tilbud og en forklaring. 
  For noen kan det å jobbe direkte være et godt alternativ for andre kan bemanningsselskap være tingen. 

  Dedicare er et børsnotert selskap på NASDAQ Stockholm, vi er det største selskap innen utleie av sykepleiere og leger i Norden. For mer informasjon se http://www.dedicare.no eller http://www.dedicare.se 

  • kicki

    Allt som står gällande bemanningsföretagen på denna sida är ju faktiskt vad bemanningsföretagen själva gått ut med och skrivit när man frågat via mail eller teleon. Så jag skulle inte vilja påstå att det står några direkta fel. OM du skulle läsa sidan nogrannt så skulle du faktiskt hitta att jag har skrivit om dedicare precis det du skriver – att ni erbjuder övertid precis som sjukhusen. Jag har varit i kontakt med er och fått den informationen och det är exakt vad jag skrivit här – så det är ingen smutskastning. Dock För mig fick jag bättre erbjudande om timlön av ett sjukhus – hela 24 NoK i timmen mer än er – därav valde jag bort er men annars var ni mitt första alternativ! ALLT jag skrivit här är vad jag undersökt själv och jag har alla svaren kvar i mail från de bemanningsföretag jag ger ut info om.

   • Kicki

     ALL information som jag skrivit här om Dedicare tidigare har ni själva sagt till mig vid kontakt – Aina Nygård hade jag kontakt med. Och jag skrev fel nu precis tidigare, att det bara var 24 nok mer per timme jag fick vid sjukhuset. Sjukhuset erbjöd mig 34 NoK mer än er – stor skillnad – samt att 170 nok som ni erbjöd mig i höstas – ligger under lägsta lön.

 • Sangopadra

  dessutom håller man på att tömma sjukhusena http://www.meditateicin.blogspot.com

 • Patrik

  Det finns inga landsting i Norge, sjukhusen är statliga.

 • Mikael Wilhelmsson

  Arbetade för Vikar i Norge AS förra sommaren i fyra veckor. Betald resa och fritt boende. Nojd. Gor det igen. Se nedan för detaljer.

  Mvh

  Mikael

  Vikar i Norge AS
  Telefon: 77 52 00 00
  info@vikarinorge.no

  http://www.vikarinorge.no

  Edmund och Ingrid

  NOK 225,00 + 12% semesterersetning = 225 + 27 = NOK 252,00 pr. time
  Helgetillegg fra 6/6-12 er NOK 50,00 + 12% semesterersetning
  Tillegg pr time kveld/natt er NOK 46,00 + 12% semesterersetning
  Overtidstillegg 50% av ”Lønn pr. time” etter arbeid mer enn 37,5
  timer pr. uke.
  12,0% feriepenger/semesterersetning tilkommer til ”Lønn
  pr. time” og ”Overtidstillegg”
  Feriepenger/semesterersetning utbetales 2013 år i
  juni måned. (ca. 20 juni)
  Når det utbetales overtid, (50% tillegg på lønn) betales det også tillegg for kveld/natt og helg.

 • jonna finance

  Är du i behov av ett akut lån? Behöver du någon typ av lån för att starta ett företag? Behöver du ett lån för att köpa ett hus eller en bil? Eller behöver du ett lån för att betala räkningar eller ta hand om din bil? Om så maila oss idag och få ditt lån jonnafinance@outlook.com ..

  E-postadress: jonnafinance@outlook.com
  hälsningar
  Mr Jonna

 • Ida

  Hej!
  Jag undrar vilka sidor man kan hitta jobb på som direktanställd sjuksköterska?
  /Ida

 • Susan Michael

  Letar du efter ett lån? Eller var du vägrade ett lån från en bank eller ett finansinstitut för ett eller flera skäl? Du har den rätta platsen för ditt lån lösningar här! Elizabeth Global Finance begränsad ger ut lån till företag och privatpersoner till ett lågt och överkomligt ränta på 2%. Vänligen kontakta oss via e-post i dag via elizabethp111@live.co.uk

  SÖKANDE DATA:

  1) Fullständigt namn:

  2) Land:

  3) Adress:

  4) Staten:

  5) Kön:

  6) Civilstatus:

  7) Yrke:

  8) Telefonnummer:

  9) För närvarande position i stället för arbete:

  10) Månatlig inkomst:

  11) Lånebelopp behövs:

  12) Lån Varaktighet:

  13) Ändamål:

  14) Religion:

  15) Har du ansökt innan;

  16) Födelsedatum;

  tack,

  Elizabeth Patrick

 • Marlin Credits

  Hej

  Vi är ett privat finansiell konsult lån långivare och finansiella mäklare. Behöver du en ekonomiskt stöd? Behöver du ett lån för företag och personliga behov? Är du en legitima internet business älskare, enskilda eller en investerare? här är en möjlighet för dig att få ett lån från Marlin krediter Group Plc, e-post: Marlincredits@hotmail.com. Vi gör en mängd olika lån till en mängd olika kunder för många olika ändamål som köper bilar och köpa nya möbler, dröm yrken, eller akademisk strävan, konstruktion och nya hus och kontorsbyggnader. Alla dessa på en mycket låg ränta på 3%. Marlin krediter Group Plc är pålitlig, effektiv och mest underbara av allt är det fungerar som ett humanitärt bistånd Worldwide.

  Ansök nu för alla typer av lån och få pengar omgående!

  * Avtalade lån belopp mellan 3.000 och 15,000,000.00 valuta: Dollar US state, Euro och brittiska pund (GBP).

  * Räntan @ 3% APR (räntan)

  * Minst 1 år – max längd 20 år

  * Välj mellan månatliga och årliga återbetalningsplan.

  * Regler och villkor för flexibiliteten som lån.

  Varför inte kontakta oss nu på Marlin krediter Group Plc, e-post: Marlincredits@hotmail.com så att vi kan hjälpa dig att lösa ut din ångest. Mer information om våra

  annons vänligen kontakt oss med den nedan i detalj.

  VD: Kelvin Roland

  E-post: Marlincredits@hotmail.com

  Hemsida: http://www.Marlincredits.webs.com

 • Mr Mason Harris

  Behöver du ett akut lån för att betala din faktura eller för andra ändamål? Om ja, kontakta oss på vårt kontor e-post via: gannettloaninvestment@gmail.com vid 3% ränta Företag nummer 919.654.986.437, för snabb reaktion på din förfrågan. Tack.

 • JOEL WILLIAMS

  Behöver du en brådskande finansiella krediter lån?

  * Mycket snabb och omedelbar överföring till ditt bankkonto

  * Återbetalning börjar åtta månader efter att du får pengarna

  bankkonto

  * Ränta på 2% Låg

  * Långsiktig återbetalning (1-30 år) Längd

  * Flexibla lånevillkor och månatlig betalning

  *. Hur lång tid tar det att finansiera? Efter att lämna in låneansökan

  Du kan förvänta dig ett preliminärt svar mindre än 24 timmar

  finansiering 72-96 timmar efter att ha fått den information de behöver

  från dig.

  Kontakta legitima och licensierade förtroende auktoriserat

  att finansiellt stöd till andra länder.

  För mer information och låneansökan bildar gemensamt företag, genom

  e-post: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER

  GENERALDIREKTÖR

  CASHFIRM

 • Pingback: låna 5000()

 • Pingback: låna pengar utan säkerhet med betalningsanmärkning()

 • Pingback: Event Managers in Hyderabad()

 • Pingback: Event Management Company in Hyderabad for Companies()

 • Pingback: dlan adapter()

 • Pingback: Low Cost DMPK Services()

 • Pingback: Aws coehumancoehuman Diyala()

 • Pingback: Dokter estetika jakarta()

 • Pingback: Bdsm chat()

 • Pingback: GVK Bio India()

 • Pingback: PK Studies and Services()

 • Pingback: warehouse for sale()

 • Pingback: Free UK Chat()

 • Pingback: forex signals()

 • Pingback: seo salt lake city()

 • Pingback: warehouses for sale()

 • Pingback: 网站()

 • Pingback: squeeqee.co.uk/carpet-cleaning-dunstable()

 • Pingback: www.datingnzcougar.info()

 • Pingback: Array Questions()

 • Pingback: find random people for camsex()

 • Pingback: kalpa pharmaceuticals anavar review()

 • Pingback: here is the link()

 • Pingback: see more()

 • Pingback: read article()

 • Pingback: click the following article()

 • Pingback: provided link()

 • Pingback: taken from here()

 • Pingback: read completely()

 • Pingback: just click for source()

 • Pingback: read an article()

 • Pingback: Best PORNO Meet List 12252()

 • Pingback: 100% Free Sex Hookup Members 80213()

 • Pingback: 100% Free PORNO Dates Users 43498()

 • Pingback: Best Sex Dating Users 10082()

 • Pingback: Best XXX Meet Members 18226()

 • Pingback: Best Sex Dates Users 40722()

 • Pingback: FREE XXX Dates List 43729()

 • Pingback: Best Porn Dates List 32265()

 • Pingback: Best PORNO Meet Members 43608()

 • Pingback: based on these data()

 • Pingback: Online Casino Reviews()

 • Pingback: notehub.org click to see more()

 • Pingback: notehub.org page address PmZ()

 • Pingback: notehub.org read further y2vs()

 • Pingback: notehub.org()

 • Pingback: notehub.org find out more()

 • Pingback: source()

 • Pingback: notehub.org()

 • Pingback: i'll provide a link()

 • Pingback: notehub.org read completely Rkiw()

 • Pingback: notehub.org more on this page()

 • Pingback: notehub.org here is the link k7w20()

 • Pingback: notehub.org read further sBBD()

 • Pingback: as reported here()

 • Pingback: notehub.org()

 • Pingback: notehub.org link to a continuation 7UDHGr()

 • Pingback: notehub.org()

 • Pingback: visit web page()

 • Pingback: notehub.org()

 • Pingback: notehub.org link to details SuLgvB()

 • Pingback: notehub.org i provide a link()

 • Pingback: notehub.org()

 • Pingback: go here()

 • Pingback: notehub.org follow this address aIIog()

 • Pingback: notehub.org more information()

 • Pingback: follow this address()

 • Pingback: notehub.org article source()

 • Pingback: notehub.org()

 • Pingback: notehub.org read article 7gRoG1()

 • Pingback: notehub.org provided link()

 • Pingback: notehub.org click to find out more 2GImoS()

 • Pingback: notehub.org read further()

 • Pingback: notehub.org()

 • Pingback: d2a20854899.com()

 • Pingback: click for details()

 • Pingback: fastsexportal.mobi find out more()

 • Pingback: freedpgals.mobi i provide a link IwW()

 • Pingback: sirius latest movs55356()

 • Pingback: sirius latest movs502 abdu23na6397 abdu23na60()

 • Pingback: consmidceti1975.wikidot.com()

 • Pingback: pronshadowengine.mobi address()

 • Pingback: schatshadowengine.mobi()

 • Pingback: read more()

 • Pingback: schatfreese.mobi follow this post()

 • Pingback: xxxvipsearch.mobi()

 • Pingback: read completely()

 • Pingback: schatshadowrank.mobi()

 • Pingback: visit web page()

 • Pingback: pronbestrank.mobi here DG3G4()

 • Pingback: schattopengine.mobi address L9bHFX()

 • Pingback: xxxbestrank.mobi click to to learn more()

 • Pingback: schatshadowrank.mobi()

 • Pingback: tophookupportal.mobi on this page Bly()

 • Pingback: tophookupportal.mobi()

 • Pingback: page()

 • Pingback: follow this post()

 • Pingback: topdatingse.mobi()

 • Pingback: topfucksearch.mobi()

 • Pingback: fastfuckse.mobi()

 • Pingback: fastsexsearch.mobi this web page()

 • Pingback: fastfucksite.mobi page()

 • Pingback: topsexportal.mobi()

 • Pingback: speedsexsite.mobi()

 • Pingback: based on these data()

 • Pingback: oklandviphomeguard.info click to to learn more()

 • Pingback: oklandbestsecuritysystems.us continue reading pDcSh()

 • Pingback: oklandviphomesecurity.us i provide a link()

 • Pingback: read article()

 • Pingback: oklandvipsecuritysystems.us click at this page()

 • Pingback: oklandbestsecuritysystems.info()

 • Pingback: oklandtophomeguard.info continue reading()

 • Pingback: oklandviphomeguard.us more detailed on this page nAd()

 • Pingback: Coub видео приколы лучшее 2018()

 • Pingback: 2019()